Home ข้อคิด คำคม ผู้หญิงที่มีใจเป็นบุญ ส่วนใหญ่จะมีนิสัย 9 ข้ อนี้

ผู้หญิงที่มีใจเป็นบุญ ส่วนใหญ่จะมีนิสัย 9 ข้ อนี้

8 second read
ปิดความเห็น บน ผู้หญิงที่มีใจเป็นบุญ ส่วนใหญ่จะมีนิสัย 9 ข้ อนี้
0

ถ้าพูดถึงคน มีบุญ จะต้องนึกถึงคนที่ชอบทำบุญมากๆ หรือคนที่เกิดมามีชีวิตที่ดีใช่ไหมละ แต่รู้หรือไม่ว่ามี สำหรับผู้หญิงที่มีบุญวาสนดี บุญเยอะนั้น จะมีลักษณะพิเศษอยู่ สำหรับใครที่ยังไม่รู้ วันนี้เราจะมาพาทุกคนไปรู้จักกัน ว่าจริงๆแล้วนั้นคน มีบุญวาสนานั้นเป็นแบบไหน

1.เป็นคนไม่คิดมาก คนที่มีบุญส่วนใหญ่แล้วนั้น เขาจะรู้สึกปล่อยวาง จะไม่เอาเรื่องเล็กเรื่องน้อยมาคิดให้ป ว ดหัว จะแปรสภาพปรับเปลี่ยนให้กล า ยเป็นคนที่สะอาด มีความสว่างอยู่ในตัว มีความสงบต ามกำลังของบุญฤทธิ์นั่นเอง ทำให้เกิดเป็นพลังที่สวยงาม ความสุขสงบ ความไม่ฟุ้งซ่าน ไม่คิดเป็นทุ ก ข์ ความคิดทุกๆสิ่งล้วนเกิด จากความเบิกบานภายในกายและใจ

2.ไม่เคยที่จะกลัว เมื่อคุณเป็นคนที่มีบุญอยู่แล้ว ผลบุญเหล่านั้ นก็จะปรับเปลี่ยนให้กล า ยเป็นคนเข้มแข็ง คนกล้าหาญ ด้วยฤทธิ์ของบุญทำให้ไม่หวั่นไหว ต่ออุปสรรคและปัญหาที่เกิด เพราะมีความมั่นใจในความบริสุทธิ์ ความเป็นผู้ที่มีบุญ เมื่อคิดได้เวลาทำอะไรก็ทำด้วยกำลังบุญ

3.จะต้องเป็นคนที่รอได้ คอยได้ เมื่อเรามีบุญแล้ว ผลบุญเหล่านั้น ก็จะแปรสภาพให้เรานั้นเป็นคนที่มีความใจเย็น มีความยืดหยุ่นต ามกำลังศรัทธาบุญของคุณ ไม่ใจร้อน ไม่ใจเร็ว เห็นถึงจังหวะและโอกาสในชีวิต

4.สงบได้ก็เย็นได้ เมื่อเราเป็นคนที่มีบุญแล้ว ผลบุญเรานั้นจะแปรสภาพให้เราเป็นคนที่มีความสงบได้ เย็นได้ ต ามกำลังของบุญฤทธิ์ ไม่เป็นคนที่กระวนกระวาย ไม่กระสับกระส่าย ไม่วุ่นวายใจ ไม่เป็นสิ่งที่ไร้สาระ ในสิ่งที่กำลังทำ จะเกิดอะไรก็แล้วแต่ จะต้องเป็นคนที่มีความสงบได้ แล้วชีวิตจะดีขึ้น

5.ไม่จำเป็นจะต้องบ่น คนที่มีบุญแล้วผลแห่งบุญเหล่านั้น ก็จะปรับเปลี่ยนแปลงสภาพให้ปัญญาของเรา ยอมรับต่อความจริงที่เกิดขึ้น รู้แจ้ง เห็นจริง เข้าใจ ถึงระดับวาสนาของตนเอง และบุคคลอื่น และจะรับรู้ได้ถึงความเป็นไปของชีวิต ขึ้นอยู่กับอำนาจบุญที่คุณได้ทำไว้ บ่นไปก็เท่านั้น พูดไปก็เท่านั้น ลงมือทำเ สี ยดีกว่า ทุกสิ่งทุกอ ย่ างนั้น เกิดขึ้นได้ด้วยการกระทำของตัวเราเอง

6.รู้ได้ก็ตื่นได้ เบิกบานใจได้ เมื่อคุณเป็นคนที่มีบุญแล้ว ผลบุญที่ดีจะแปรสภาพให้กล า ยเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น และเบิกบาน ต ามกำลังของบุญฤทธิ์ เป็นผู้ที่รู้ตอบความจริงใจของชีวิต ไม่ปล่อยให้ชีวิตตกอยู่ในกระแสของความโลภ ความหลง ความโ ก ร ธ จิตใจอัน มัวหมอง มีความคิดที่อิสระ อ ย่ างเต็มที่ทุกทิศทางและทุกวันทุกเวลาทุกนาที

7.เป็นคนอ ดทนได้ อ ดทนเก่ง เมื่อมีบุญแล้ว ผลบุญเหล่านั้น จะกลับกล า ยแปรสภาพให้กล า ยเป็นพลังงานที่เข้มข้นต ามกำลัง ทำให้เรานั้นเป็นคนที่มีความอ ดทนสูงขึ้น มีความคิดที่ดีขึ้นไม่หวาดหวั่น ต่ออุปสรรคใดๆ เริ่มเห็นโอกาสและความสำเร็จข้างหน้า ทุกสิ่งทุกอ ย่ างเกิดขึ้นได้จากความอ ดทนอ ดทนอ ย่ างมีความสุข

8.ไม่คิดที่จะทำเรื่องไม่ดี คนที่มีบุญบุญแห่งนี้ จะปรับเปลี่ยนให้กล า ยเป็นตัวควบคุมบริหารการจัดการ ต ามกำลังของบุญ ทำให้คนที่มีบุญในเรื่องนี้ เป็นคนที่มีความละอาย ต่อสิ่งที่ไม่ดี ผิ ดเล็กน้อยไม่ว่า จะเป็นในที่ลับหรือที่แจ้งก็ต าม เขาจะรู้สึกละอายต่อปัญหาที่เกิดขึ้น และสิ่งที่ไม่ดีที่กระทำลงไป ได้รู้กันแล้วว่าผู้หญิงที่มีบุญวาสนาดีนั้นเป็นแบบไหนแล้วคุณละมีแบบนี้บ้างไหม

9.ปล่อยวางได้ เมื่อคุณเป็นคนที่มีบุญ ผลแห่งบุญเหล่านั้น ที่คุณมีก็จะปรับเปลี่ยน ให้กล า ยเป็นคนที่รู้จักการปล่อยวาง ต ามกำลังและความศรัทธาของตัวของคุณเอง จะไม่เป็นคนที่แบกรับ ทุกสิ่งทุกอ ย่ างไว้คนเดียว คุณจะสามารถก้าวผ่านอุปสรรคข้างหน้าไปได้ ไม่เป็นคนที่ยึดติดกับทุกสิ่งทุกอ ย่ าง รู้แจ้ง เห็นจริงว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลอ ย่ างไร

ที่มา  stand-smiling

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …