Home ข้อคิด คำคม ผู้หญิงฉลาดทันคน ส่วน มากจะมี 5 นิสัยนี้ติดตัว

ผู้หญิงฉลาดทันคน ส่วน มากจะมี 5 นิสัยนี้ติดตัว

9 second read
ปิดความเห็น บน ผู้หญิงฉลาดทันคน ส่วน มากจะมี 5 นิสัยนี้ติดตัว
0

วันนี้เราจะพาไปดูกันว่าผู้หญิงฉลาดทันคนนั้นเขาเป็นอ ย่ างไร เพราะในยุคนี้ก่อนจะทำอะไรเราต้องมีสติ คิดให้ดี อันไหนควรหรือไม่ควร บางเรื่องอาจจะทำให้คนอื่นเ สี ยห า ยได้ บางเรื่องอาจจะไม่ดีต่อตัวเราเอง ฉนั้นเป็นผู้หญิงก็ต้องมีความฉลาดเข้าไว้

ทุกวันนี้เราอยู่ในยุคที่ทำอะไรก็ย ากลำบากไปหมด บางครั้งคิดว่าดีแต่ก็ไม่ดี อาจดีต่อตัวเองแต่กับคนอื่น มองว่าแย่ ฉนั้นการที่เรารู้จักวางตัว เอาตัวรอ ด ใช้ชีวิตอ ย่ างชาญฉลาดจึงจำเป็นโดยเฉพาะผู้หญิง เพราะบางคนต ามไม่ทันคนอื่นเขาจริงๆ

1.ต้องมีการจัดการเวลา

ลักษณะนิสัยหนึ่ง ที่โลกยุคใหม่ ต้องการคือ การบริหารจัดการเวลาค่ะซิส เราก็คงเห็นว่าคนเดี๋ยวนี้ ทำงานเยอะขึ้น ทำหล า ยอ ย่ างมากขึ้น แม้เวลา แต่ละคนจะมีคล้ายๆจะเท่ากัน แต่ถ้าเราบริหารจัดการ เป็นองค์กรไหน ก็ต้องการตัวไปทำงาน

2.ออ กกำลังกายให้เป็นนิสัย

การออ กกำลังกายเป็นประจำ ไม่ได้ทำให้เราแค่ หุ่ นดีสวยขึ้น สุ ข ภ า พดีเท่านั้น แต่มีงานวิจัย ที่ระบุว่าคนออ กกำลังกายเป็นประจำ จะมีสมาธิดีกว่า อ ดทนได้มากกว่า

3.เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอ ด

การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ไม่ว่าจะภาษาใหม่ๆ วัฒนธรรมใหม่ๆ การพาตัวเอง ออ กเดินทางไปในที่ใหม่ๆ การเห็นโลก ที่กว้างขึ้นหรือมองในมุมที่ต่างออ กไป จะทำให้เราสวยเก่งฉลาด เท่าทันคนไม่ว่า โลกจะหมุนไปไวแค่ไหน

4.ต้องเช็คก่อนเเชร์

คิดจะเเชร์อะไร เล่าอะไร ต่อลองสละเวลาเสิร์ชข่าวนั้น เช็คข่าวนั้น ดูอีกสักรอบด้วยตัวเอง ให้ชัวร์ก่อน ไม่ใช่ข้ อมูลผิ ดๆเท่านั้น ที่อั นตร าย แต่การเเชร์ โดยไม่เช็คอะไรเลย ทำให้เราดูเป็นคนไม่ทันโลก ไม่ทันเหตุการณ์ และข า ดความน่าเชื่อถือเอามากๆ

5.ขิ้สงสัย

สาวยุคใหม่ ต้องมีลักษณะนิสัยช่างถาม ช่างสงสัย ไม่ใช่ ใครบอ กอะไรมา ก็เชื่อต ามเขาไปหมด ลองถามเขาเพิ่มเติมว่า ทำไมเขาคิดอ ย่ างนั้น อะไรทำให้เขาเชื่อแบบนั้น อ ย่ างน้อย ถ้าเราจะเชื่อข้ อมูล หรือสิ่งที่เขาพูด เราก็จะได้รู้ก่อนว่า เขาเข้าใจสิ่งที่เขาเชื่อ แค่ไหน หรือจะตั้งคำถามจนไป หาข้ อมูลมาเอง เพื่อให้ชัวร์ก่อน ก็ยิ่งดีไปใหญ่

ที่มา verrysmilejung  yakrookaset

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …