Home ข้อคิด คำคม ผลดีที่คนเป็นลูกมีความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่จะได้รับ

ผลดีที่คนเป็นลูกมีความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่จะได้รับ

10 second read
ปิดความเห็น บน ผลดีที่คนเป็นลูกมีความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่จะได้รับ
0

บุญคุณพ่อแม่นั้นยิ่งใหญ่ ตอบแทนแค่ไหนก็ไม่มีวันหมด ท่านเลี้ยงดูเรามามอบความรักความใส่ใจ มอบทั้งดวงใจของท่านให้เรา ดูแลจนเติบใหญ่ พ่อแม่นั้นขอเพียงเราสุขสบายและแข็งแรง พวกท่านก็มีความสุขมากแล้ว เมื่อเราโตขึ้นพวกท่านก้แก่ตัวลงต ามกาลเวลา

เป็นเวลาที่เราต้องดูแลท่านและคอยอยู่เคียงข้างท่าน บางคนอาจจะมองว่ามันเป็นหน้าที่ที่ต้องตอบแทน ที่จะต้องดูแลพวกท่านเมื่อเราโตขึ้น แต่หากเรามัวมองว่าเป็นหน้าที่บางครั้งอาจจะทำให้เหนื่อย เราท้อแต่ถ้าเราเปลี่ยนวิ ธีคิดสักเล็กน้อย ให้มองว่ามันเป็นบุญมันคือ การทำความดี

โดยที่ไม่มคำว่าหน้าที่มาบังคับให้ทำ ทำเพราะเราอย ากสร้างบุญอย ากทำความดี ชีวิตเราก็จะดีขึ้นเพราะการทำความดีต่อบุพการี จะทำให้ตัวเรานั้น มีชีวิตที่ดีขึ้นและเป็นตัวอ ย่ างที่ดีให้กับคนรอบตัว

พ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เล็กๆ นั้นคือพระอรหันต์อันยิ่งใหญ่ของบ้าน โดยต ามความเชื่อของทุกศ าสนาจะมีการสั่งสอนให้ทุกคนเป็นคนดี ให้เราปฏิบัติต่อคนที่รักเราในครอบครัวเป็นอย่ างดี การที่เราได้ดูแลพ่อแม่ได้เลี้ยงดูพ่อแม่ ก็ถือเป็นความกตัญญูและเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ เป็นการสร้างสิริมงคลให้กับตนเราเอง ทำให้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตยิ่งขึ้นไป

และในวันนี้เรามีผลดีที่คนเป็นลูกที่มีความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ มาให้ทุกๆ ท่านได้ทราบและนำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติสำหรับการใช้ชีวิตต่อไปต่อไปด้วย ซึ่งจะสามารถแบ่งออ กได้เป็น 2 ช่วง

1 ขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ก็ให้ตัวเราดูแลเลี้ยงดู คอยช่วย เหลือ กิจการงานของท่าน ดูแลปฏิบัติการกินอยู่เป็นอย่ างดี ให้ความสะดวกสบายเอาใจใส่มีเวลาให้ท่าน สร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับท่าน

2 ขณะที่ท่านล่ ว ง ลั บแล้ว ให้จัดพิธีให้ท่าน หมั่นทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับท่านสม่ำเสมอ เป็นสิ่งที่ดี เรานั้นควรต้องทำอยู่แล้ว

อานิสงส์ของการดูแลพ่อแม่ ดูแลผู้มีพระคุณที่เลี้ยงดูเรามา มี 12 ประการ

1 ทำให้ได้ล าภโดยง่าย

2 ทำให้มีความอ ดทน จากการทำสิ่งต่างๆ ได้ดี

3 ทำให้พ้นทุ กข์พ้นภั ยได้

4 ทำให้แคล้ ว ค ล า ด ภั ยในย ามคับขัน

5 ทำให้เทวดาลงมาพิทักษ์รั ก ษ าผู้ที่ทำ

6 ทำให้มีความสุขในการใช้ชีวิต

7 ทำให้เป็นคน มีเหตุผล ไม่ว่าเรื่องใดก็ต าม

8 ทำให้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต ในหน้าที่การงาน

9 ทำให้เป็นคน รอบคอบ มีสติ ในการที่จะคิดทำการใดๆ

10 ทำให้เป็นตัวอย่ างอันดีแก่อนุชนรุ่นหลัง

11 เมื่อมีลูกก็จะได้ลูกที่ดี

12 ทำให้ได้รับการยกย่องสรรเสริญ

พ่อแม่คือพระอรหันต์ของลูกๆ ไม่ต้องไปต ามพระอรหันต์ที่ไหนเลย

ที่มา postsara  meeyim  tamnanna

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …