Home ข้อคิด คำคม ปล่อยให้อายุเป็นเพียงตัวเลข 40 วิ ธีที่จะทำให้คุณดูสวยเสมอ

ปล่อยให้อายุเป็นเพียงตัวเลข 40 วิ ธีที่จะทำให้คุณดูสวยเสมอ

8 second read
ปิดความเห็น บน ปล่อยให้อายุเป็นเพียงตัวเลข 40 วิ ธีที่จะทำให้คุณดูสวยเสมอ
0

อายุเริ่มมาก ความเปลี่ยนแปลงก็เริ่มมา ไม่ว่าจะเรื่องผิว หน้าต า แต่เราเป็นผู้หญิงก็ไม่ควรปล่อยตัวเองให้แก่ต ามอายุนะ ควรที่จะปล่อยให้อายุมันเป็นเพียงแค่ตัวเลขเท่านั้น วันนี้เรามีเ ค ล็ ดลั บดีๆที่เป็นตัวช่วยอีกทางที่จะทำให้เราไม่แก่ แต่กลับดูสดใส น่ารัก แม้อายุจะมาก จะมีอะไรบ้างเราไปดูเล้ยย

1. อ ย่ าดัดผม อ ย่ ายีผมอย่ า ฉีดสเปรย์

2.ไม่กลัวเทคโนโลยี ที่มาใ หม่

3.อ ย่ าเรียกคนอื่น ว่ามนุษ ย์ ลุงเฒ่าหัว ง ู หรือ มนุษย์ป้า

4.ทำ ฟั น ให้สวยเสมอ สุ ขภ า พ ฟั น ต้องดี เวล า ยิ้มจะได้ สดใส

5.ไม่แต่งหน้าสีสัน จัด จ้านอ ย่ าใส่ขนต าปลอม อ ย่ าเขียนขอบต าสีดำ

6.อ่ า นข่ า วต ามข้ อมูลข่ า ว สาร ที่ทันสมัย อยู่เสมอ

7.ไม่อ้วน ไม่ผอมเกินไป

8.อ ย่ าจีบปาก จีบคอรอบ ๆ ริมฝิปาก จะได้ไม่ย่น

9. อ ย่ าหมกมุ่นเรื่อง อ ดีต ที่ผ่าน มา

10. อ ย่ าใส่ชุดเชย ๆ ใส่เสื้ อผ้าแบบใหม่ ๆ ที่ไม่คุ้นเคยดูบ้าง

11. มือเท้าเล็บมือเล็บเ ท้าสวย สะอาดเสมอ ผิวเนื้อ ดี พอ ๆ กับใบหน้า

12. ไม่เที่ยวดื่ มน้ำสะอาด ทาครีมกางร่ม ทำให้ตัวเองดูดี ฯลฯ

13.มีความหวัง มีควา มฝัน มีจินตนาการ

14.อ ย่ าพูดจาวกไป ว น มาซ้ำซาก

15. อ ย่ าสวมสร้อยทอง

16.หมั่นออ กกำลังกา ยเบา ๆ ทุกวัน เป็นประจำ

17.อ ย่ ายุ่งเรื่องชา วบ้าน อ ย่ านินทา ว่าร้ า ยเขา

18.อ ย่ าลืมห า ย ใจเข้ าลึก ๆผ่อนห า ย ใจ ออ กย าว ๆ ทำหัวใจ ให้เต้นช้า ๆ

19.อมยิ้มไว้ แม้ไม่ มีใคร มองร่องที่มุมปาก จะได้ไม่คว่ำลง ทั้งสองข้าง

20.รู้จักนิ่งฟังคนอื่น ซะบ้าง

21.นั่งเดินตัวตรงเสมอ และมั่นใจ ในตัวเองด้วย

22.เวลาไม่มีอะไ รทำอ ย่ าคิดฟุ้งซ่าน ให้นอนพัก เมื่อตื่น มาจะสดชื่น อารมณ์ดี หน้าสวยผิวสวย

23.ละทิ้งลาภยศ ส รรเสริญ

24. อยู่กับปัจจุบันคิดถึง อ นาคต และจงลืมอ ดีต

25. ออ กงานกลางคืน แต่ งตัวสวย ๆ อาทิตย์ละหนึ่งครั้ง ก็ยังดีดูหนังฟังเพลง รอบค่ำ เพื่อบรรย ากาศแต่งตัวงา ม ๆดิ นเน่อร์ดื่ มเบา ๆ ก่อน หรือ หลังภาพยนตร์ เลิก

26.จงมีความรัก

27.หลงรักภรรย า หรือ ส ามีตัวเองบ่อย ๆ

28.อย ากทำอะไรใ ห้ รีบอย ากเป็นหมอ ดู ให้ไปเรียนดูหมอ อย ากเต้นรำ ให้ไปเรียนเต้นรำ

29.มีอารมณ์ ขันอารม ณ์ดี

30.ดูแลตัวเองดี ๆ อ ย่ าดูถู กตัวเอง ว่าแก่แล้ว ไม่สำคัญ

31.การใช้เงิน เพื่อตัว เอง

32.หัดปฏิเสธไม่ทำไม่ไปไม่เอาซะบ้าง สิ่งที่ไม่ชอบ ไม่อย ากได้ ที่ที่ไม่อย ากไป โดยไม่ต้อง มีเหตุผล ไม่ต้องเกรงใจใครก็ได้

33.หัวเราะบ่อย ๆ หั วเราะเ สี ยงดัง ๆ

34.อ ย่ าเข้าสังคม ที่อึดอัด แม้สังคมนั้น จะดีหรือ มีชื่อเ สี ยงเพียงใด

35. เ ลื อ ก มีเพื่อ นสนิทน้อย ๆดีกว่า มีเพื่อน เยอะแต่ไม่สนิท

36.พูดทะลึ่งบ้าง จะได้ มีสีสัน

37.หาความรู้ฝึก ทักษะใหม่ ๆ ให้กับตัวเองเสมอ ไม่ต้องเก่ง เอาที่ทำแล้ว สบายใจดี ที่สุด

38.ทำตัวเหมือ นพระธาตุ แช่แห้ง คือ แวดล้อมด้วยน้ำ แต่ไม่เปียกแวดล้อมด้วยกิเลส และความ ชั่ ว ร้ า ย แต่ไม่ทำบาป และไม่ ชั่ ว ร้ า ย เหมือนเขามาถึงตรงนี้ ได้แสดงว่าตั้ งใจ ที่จะไม่แก่ แบบจริง ๆ จัง ๆ แล้วล่ะ

39.เลิกคิดที่จะให้ คนอื่น เข้าใจ เราคนที่ไม่เข้าใจ เราปล่อยไป เพราะเราไม่ว่าง และเราไม่อย ากแก่

40.อยู่กับใค รแล้วเครียดแล้วหัวใจ เต้นไม่เป็นจังหวะ เพราะไม่สบ ายใจ ขอให้ออ กห่างเลิก อยู่ใกล้ ๆ คนคนนั้นไปเลย

ที่มา  boktorth

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …