Home ความเชื่อ ดวง ปลูกว่าน มงคลต ามวันเกิด ชีวิตโชคดีมีสุข เ งิ นทองเข้าหาไม่ข า ดมือ

ปลูกว่าน มงคลต ามวันเกิด ชีวิตโชคดีมีสุข เ งิ นทองเข้าหาไม่ข า ดมือ

8 second read
ปิดความเห็น บน ปลูกว่าน มงคลต ามวันเกิด ชีวิตโชคดีมีสุข เ งิ นทองเข้าหาไม่ข า ดมือ
0

วันนี้เราจะพาคุณไปดูการปลูกว่านกัน สำหรับว่านก็มีหลากหล า ยชนิด ใครที่ต้องการจะปลูก ลองนำว่านที่เรานำมาแนะนำในครั้งนี้ดู จะช่วยทำให้โชคดีมีสุข และเรียกท รั พ ย์สินเ งิ นทองเข้ามาอีกด้วย ใน 7 วันเกิดเหมาะจะปลูกต้นอะไรบ้างมาติดต ามอ่ า นกันได้ต ามด้านล่างนี้ได้เลย

1 เกิดวันจันทร์ควรปลูกว่านสี่ทิศ

ให้ปลูกว่านสี่ทิศเอาไว้ในทางเข้าหน้าบ้านเลยและปลูกในช่วงวันพฤหัสบดีขึ้น 9 – 15 ค่ำ และจะต้องท่องค า ถ าเห็นหน้าวาจาเอ็นดู นะ โม พุทธายะ 3 จบ เป็นการสวดให้เสริมบารมีเพิ่มความเป็น มงคลแก่ชีวิต ซึ่งต้นนี้จะหนุนให้ด ว ง ช ะ ต าดีขึ้น ใช้ชีวิตด้วยความราบรื่น ผ่ านไปได้ด้วยดีทุกเรื่องและแต่เรื่องที่ดีมีความสุขเข้ามา

2 เกิดวันเ ส า ร์ควรปลูกว่านเ ศ ร ษ ฐีเรือนใน

โดยให้ปลูกไว้รอบบ้านและให้ปลูกในวันพฤหัสบดีขึ้น 4 – 15 ค่ำ พร้อมให้ท่องค า ถ านี้ นะโม พุทธายะ 3 จบ จะเป็นการช่วยเสริมบารมีให้กับชีวิต ทำให้ชีวิตดีขึ้น ฐานะทางการเ งิ นดีขึ้น มีเ งิ นทองหลั่งไหลเข้ามาไม่ข า ดสาย พร้อมทั้งหนุนให้คนในบ้าน มีความสุขพบเจอสิ่งที่ดีเช่นกัน

3 เกิดวันศุกร์ควรปลูกต้นว่านสี่ทิศ

โดยแนะนำว่าให้ปลูกไว้ในหน้าบ้าน 9 – 15 ค่ำ แล้วก็ท่องคาถา วาจาเอ็นดูด้วยนะโม พุทธายะ 3 จบ ซึ่งจะช่วยเสริม ด ว งหนุนด ว งช ะ ต าให้ดียิ่งขึ้น และยังเสริมให้มีเมตต ามหานิยมอีกด้วย ส่งผลให้ทำมาค้าขายรุ่งเรือง มีกำไร ชีวิตดีมีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นไป

4 เกิดวันพฤหัสบดีควรปลูกว่าน ธ ร ณี ส า ร

ว่านนี้ปลูกได้รอบบ้านเลยโดยให้ปลูกในวันพระขึ้น 3 – 15 ค่ำ พร้อมกับท่องคาถานี้ พุทธัง ธัมมัง สังฆัง นำโชค 3 ครั้ง แล้วจะมีโชคดี โชคลาภต่าง ๆ เข้ามาและยังเสริมบารมีให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ทำให้ชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้น งานดี เ งิ นดี ชีวิตมีความสุข

5 เกิดวันพุธควรปลูกต้นเสน่ห์จันทร์ขาว

โดยจะปลูกต้นเสน่ห์จันทร์ขาวเอาไว้ในส่วนไหนของบ้านก็ได้ต ามสะดวกเลย แต่ว่าให้ปลูกในวันพฤหัสบดีขึ้น 3 – 15 ค่ำ พร้อมจะต้องท่องคาถา นะเมตต า มะโม พุทธายะ 3 ครั้ง แล้วก็จะช่วยให้เสริมมีเมตต ามหานิยมและเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองรวมถึงคนในบ้านด้วยเหมือนกัน

6 เกิดวันอังคารควรปลูกว่านเ ศ ร ษ ฐีเรือนนอ ก

โดยให้ปลูกว่านเ ศ ร ษ ฐีเรือนนอ กเอาไว้บริเวณหน้าบ้าน และให้ปลูกในวันอังคารหรือวันพฤหัสบดีต้นขึ้น 4 – 15 ค่ำ พร้อมให้ท่องคาถานะโมพุท ธ า ยะ 3 ครั้ง แล้วก็จะช่วยเสริมโชคลาภมงคลและยังช่วยเรียกเ งิ นทองให้เข้ามา หนุนให้มีฐานะร่ำร ว ยยิ่งขึ้น มีเ งิ นทองใช้ตลอ ดไม่มีข า ด

7 เกิดวันอาทิตย์ ควรปลูกว่าน มหาลาภ

โดยให้ปลูกต้นว่าน มหาลาภไว้ตรงหน้าบ้าน โดยให้ปลูกในวันพระขึ้น 6 – 15 ค่ำ พร้อมกับการท่องคาถามหาลาโภคะ วันตุเม 3 ครั้ง จะช่วยหนุนให้ชีวิตพบเจอแต่สิ่งดี ๆ มีโชค ลาภ เ งิ นทอง สิ่งดี ๆ สิ่งมงคลต่าง ๆ เข้ามาในชีวิต มีเ งิ นทองไหลเข้ามาแบบไม่ข า ดสายเลยและยังช่วยทำให้เก็บเ งิ นอยู่อีกด้วย จะมีเ งิ นใช้จ่ายแบบไม่ข า ดเลย

ในแต่ละวันเกิดนั้นเลือ กปลูกว่านให้ตรงกับความ ม ง ค ลต ามวันเกิดตนเองได้เลย แต่ถ้าหากจะปลูกว่านอย่ างอื่นเพิ่มด้วยก็ไม่ได้ผิ ดอะไร ลองหาว่านประจำวันเกิดให้กับคนในบ้าน มาปลูกด้วยกันก็ได้ นอ กจากทำให้บ้าน มีความเป็น ม ง ค ลแล้วยังทำให้มีสีเขียวสดชื่ออีกด้วย

ที่มา  horoscopedaily99

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ความเชื่อ ดวง
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …