Home ข้อคิด คำคม ปลูกผักสวนครัวในกระถาง ไว้กินที่บ้าน

ปลูกผักสวนครัวในกระถาง ไว้กินที่บ้าน

14 second read
ปิดความเห็น บน ปลูกผักสวนครัวในกระถาง ไว้กินที่บ้าน
0

เคยไหมเวลาที่ซื้ อผักมาแล้วใช้ไม่หมด ก็คงต้องปล่อยให้เสี ยแล้วทิ้งไปแต่หากเราปลูกผักไว้ทานเองที่บ้านก็สามารถนำมาใช้แค่เท่าที่จำเป็นได้และสำหรับใครที่อยู่ต ามห้องพักหรือคอนโดมีปัญหาในเรื่องพื้นที่น้อยแต่ต้องการจะปลูกผักสวนครัวเอาไว้ทานเองไม่ต้องห่วงเพราะเราสามารถปลูกในกระถางก็ทำให้ผักเติบโตได้อย่ างดี และในวันนี้เราก็ได้นำวิ ธีในการปลูกผักสวนครัวในกระถางมาฝากกัน

ปลูกพริก

ให้นำเมล็ดพริกไปแช่น้ำไว้ 1 วัน ผึ่งให้แห้ง จากนั้นให้ผสมดินร่วน ทร า ย และ ปุ๋ ย ห มั ก เพื่อเทลงในกระถางเพาะกล้า จากนั้นหย่อนเมล็ดพริกที่ผึ่งแห้งแล้วลงไปในดิน ดูแลรดน้ำให้ต้นโตสูงประมาณ 6 นิ้ว แล้วเลือ กเอาต้นกล้าที่แข็งแ ร งที่สุดไปปลูกในกระถางที่มี ดินร่วนปนทร า ยและ ปุ๋ ย ห มั ก รดน้ำเช้าเย็น และตั้งให้โดนแดด

ปลูกผักชี

เริ่มจากนำดินปลูกมาต ากให้แห้ง แล้วเอาไปผสมกับ ปุ๋ ย คอ กที่เตรียมไว้ จากนั้นนำเมล็ดผักชีมาบดเบาๆ ให้แตกออ กเป็น 2 ส่วน แล้วแช่น้ำไว้ 3 ช ั่วโมง แล้วนำมาผึ่งลมอีกครั้ง จากนั้นนำเมล็ดไปคลุกกับทร า ยและขิ้เถ้า แล้วปลูกลงในกระถาง คลุมหน้าดินด้วยฟาง ต ามด้วยรดน้ำให้ชุ่มแต่อย่ าชุ่มเกินไป

ปลูกกะเพรา

หากคุณซื้ อ กะเพราะมาเพื่อทำกับข้าว แต่ใช้ไม่หมดและยังมีเหลืออยู่ ให้นำก้าน มาลิดใบออ กจนหมด และตัดฐานก้านออ กเพียงเล็กน้อย จากนั้นนำไปปักลงในกระถางที่มี ดินร่วนผสม ปุ๋ ย คอ ก รดน้ำเช้า เย็นให้ชุ่มและตั้งให้โดนแดด

ปลูกผักบุ้ง

เลือ กเมล็ดผักบุ้งที่สมบูรณ์ที่สุดมาปลูกลงในดินร่วนผสม ปุ๋ ย คอ ก แล้วรากจะงอ กออ กมาภายใน 2-3 วัน ให้ดูแลเรื่องความชื้นของดินเพราะผักบุ้งเป็นพืชที่ชอบความชื้น มาก ไม่ควรปล่อยให้ต้นข า ดน้ำ รอ 1 เดือน ก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตมาได้

ปลูกมะกรูด

ให้นำเมล็ดมะกรูดมาล้างน้ำแล้วต ากให้แห้ง แล้วนำไปปลูกในกระถางที่มี ดินร่วนปนทร า ยผสม ปุ๋ ย คอ ก เมื่อมีใบงอ กออ กมา 3-4 ใบ ให้ย้ ายมาปลูกในถุงเพาะ รอให้ต้นแข็งแ ร งแล้วค่อยย้ ายลงไปปลูกในกระถางที่มี ดินร่วนผสม ปุ๋ ย คอ ก รดน้ำแค่ตอนเช้าเท่านั้น และนำมาตั้งให้โดนแดดวันละ 8 ช ั่วโมง

ปลูกต้นหอม

ให้นำเปลือ กถั่วลิสงบดและผสมกับดินร่วน จากนั้นนำดินใส่ในกระถางปลูก แล้วนำต้นหอมมาตัดตั้งแต่รากขึ้นไปยังลำต้นประมาณ 1.5-2 นิ้ว ให้เหลือท่อนเล็ก ๆ แล้วนำไปปักชำลงในกระถางที่เตรียมไว้ รดน้ำวันละ 2 ครั้ง เช้าเย็น หลังจากใบงอ กแข็งแ ร งแล้ว ให้เปลี่ ยน มารดน้ำวันละ 1 ครั้ง

ปลูกกวางตุ้ง

นำดินร่วมมาผสม ปุ๋ ย คอ กในกระถางปลูกก่อน จากนั้นนำเมล็ด กวางตุ้งที่สมบูรณ์ที่สุด มาหยอ ดลงในหลุมดินขนาด 1.5 เซนติเมตร กลบดินทับ และรดน้ำให้ชุ่ม และตั้งให้โดนแดด

ปลูกมะระ

ให้นำเมล็ดพันธุ์ 1-2 เมล็ด มาปลูกลงในกระถางที่มี ดินร่วนผสม ปุ๋ ย คอ ก ดูแลรดน้ำวันละ 1 ครั้ง และเมื่อต้นเริ่มงอ กให้หาไม้หลักมาปักให้ต้นเลื้อย

ปลูกแตงกวา

ให้นำดินร่วนปนทร า ยมาผสมกับ ปุ๋ ย ห มั กในอัตราส่วนเท่าๆกันในกระถางปลูก จากนั้นนำเมล็ดที่สมบูรณ์ลงไปปลูกในกระถางประมาณ 4-5 เมล็ด เมื่อต้นเริ่มโต 5-7 เซนติเมตร เลือ กต้นที่แข็งแ ร งเก็บไว้ แล้วถอนต้นที่ไม่สมบูรณ์ทิ้งไป หาไม้หลักมาปักให้ต้นเลื้อย รดน้ำที่โคนต้นให้ชุ่ม นำมาต ากแดดวันละ 6 ช ั่วโมง และใส่ปุ๋ ย บำรุงดิน

ปลูกมะนาว

ให้นำเมล็ดมะนาวมาล้าง ต ากให้แห้งและแช่ในน้ำเย็นนาน 1 คืน จากนั้นห่อเมล็ดด้วยกระดาษทิชชูแล้วนำไปใส่กล่องที่มีฝาปิด คอยพรมน้ำให้ชุ่มอยู่เสมอ รอให้รากงอ กภายใน 2-3 วัน แล้วย้ ายมาปลูกในกระถางที่มีดินร่วนผสม ปุ๋ ย คอ ก รดน้ำให้ชุ่มและตั้งกระถางให้โดนแดดรำไร

สำหรับใครที่ชอบทำอาหารทานเองที่บ้านแนะนำว่าให้ลองปลูกผืชผักสวนครัวเก็บไว้หากใครที่มีพื้นที่ก็สามารถเลือ กปลูกได้หล า ยชนิดนอ กจากจะสามารถเก็บไว้ทำอาหารได้แล้วหากได้ผลผลิตในปริมาณมากก็สามารถนำไปแบ่งเพื่อนบ้านหรือจะนำไปข า ยสร้างร า ยได้เสริมก็ได้เช่นกัน

ที่มา kapook postsod  sit-smiling

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …