Home ข้อคิด คำคม บางทีความดีก็เอาชนะคนเห็นแก่ตัวไม่ได้ จะทำดีต้องทำให้ถูกคน

บางทีความดีก็เอาชนะคนเห็นแก่ตัวไม่ได้ จะทำดีต้องทำให้ถูกคน

6 second read
ปิดความเห็น บน บางทีความดีก็เอาชนะคนเห็นแก่ตัวไม่ได้ จะทำดีต้องทำให้ถูกคน
0

สำหรับการทำดีคือสิ่งที่เราทุกคนควรกระทำ แต่การทำดีควรทำกับคนที่เห็นคุณค่าของเรา ไม่ใช่คนที่ไม่เคยเห็นเราในสายต าเลย ทำดีกับเขาเท่าไหร่เขาก็ไม่เคยเห็นว่าเราดี ถ้าแบบนี้มันทำให้เราเ สี ยเวลาเปล่าๆในการทำดี เลือ กทำกับคนที่เห็นค่าเราจะดีกว่า

อ ย่ าเอาความรัก ไปผูกไว้กับใคร อ ย่ าเอาชีวิตที่มีค่า ไปมอบให้คนที่ไม่เห็นค่า อ ย่ ายอมให้ใครมาดูถูก ตราหน้าว่า ความรักของเราไม่มีร า ค า อ ย่ าหยิบยื่น มี ดให้คนอื่น มาแท งเราซ้ำๆ ด้วยการให้อภั ย ให้โอกาสซ้ำแล้วซ้ำเล่า อ ย่ ายอมปล่อยให้ตัวเองทุ ก ข์ซ้ำๆเ จ็ บซ้ำๆ เพราะคำว่าไม่มีที่ไป อ ย่ ายอมให้ใคร มาทำร้า ยซ้ำๆ

เพียงเพราะเรารัก และไว้ใจเขา ความดีเอาชนะคนเห็นแก่ตัวไม่ได้ ความสงส า รเอาชนะคนไม่รักไม่ได้ ความทุ่มเทเอาชนะใจไม่ได้ ความคาดหวังเอาใจคนไม่รักไม่ได้ ความซื่อสัตย์เอาชนะคนหล า ยใจไม่ได้ ความรักเอาชนะใจคน ไม่รักไม่ได้ หากเหนื่อยนักที่ต้องรักทุ่มเทให้กับคนไม่เห็นค่า

ก็ควรจะถอยมาตั้งหลักสักพัก ให้ใจได้พักผ่ อ นเ สี ย บ้าง การก้าวออ กมาจากจุดที่ยืนอยู่ แม้จะเ จ็ บป ว ด แต่เราควรให้โอกาสตัวเอง ได้พัก อ ย่ าแขวนชีวิตเราไว้ กับความพอใจของคนอื่น วันนี้ตัวเองเหนื่อยมาพอหรือยัง อ ย่ าวิ่งต ามคนที่ไม่เห็นค่ามากเกินไป ช่วยรักตัวเองหน่อย เห็นค่าตัวเองหน่อย ชีวิตเราเอง เราเลือ กได้ว่า จะอยู่ในที่ๆมีความสุข หรือจะทนทุ ก ข์ตลอ ดไป

ที่มา yindeeyindee  yakrookaset

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …