Home ความเชื่อ ดวง บอ กโชควาสนาดี ช่วงอายุ 25-54 ปี ของคนวันเกิดทั้ง 7 วัน

บอ กโชควาสนาดี ช่วงอายุ 25-54 ปี ของคนวันเกิดทั้ง 7 วัน

22 second read
ปิดความเห็น บน บอ กโชควาสนาดี ช่วงอายุ 25-54 ปี ของคนวันเกิดทั้ง 7 วัน
0

วันนี้เราจะพาทุกคน มาดูโชควาสนาของแต่ละคนกันว่า ในช่วงอายุไหนบ้างที่คุณจะพบโชควาสนา เพราะโชควาสนาคนเรานั้นไม่เท่ากัน บางคนอาจจะมาเร็ว บางคนอาจจะมาช้า ฉนั้นเราไปดูกันว่า โชควาสนาของเรามาหรือยัง

วันอาทิตย์

จะเป็นคนที่รอบรู้ ฉลาด มีความคิดความ อ่ า น ดี ชอบเป็นผู้นำ ไม่ชอบต ามใคร แต่ในบางสถานการณ์ก็ไม่อย า ก จะนำเพราะไม่ค่อยมั่นใจ ไม่ชอบคำสั่งแบบสุด ๆ เลย อ ย่ ามาชี้นิ้วสั่ง เพราะยิ่ง สั่ งยิ่งไม่ทำ

ส่วนวาสนาใน แต่ละช่วงอายุนั้น 25-30 ปี จะเหนื่อยมากภาระเยอะ พออายุ 31-41 ปี ก็จะมีปัญหากับ เพื่อนร่วมงาน แต่ว่าจะค่อยๆ ดีขึ้น และพออายุ 42-53 ปี จะเริ่มมีฐานะดี

สร้างตัวได้แล้ว มีท รั พ ย์สิน เงินทอง เป็นของตัวเอง ทำอะไร ก็ประสบความสำเร็จ และพออายุ 54 ปีขึ้นไป จะมีสุ ข ภ า พดี แข็งแรง และมีความสุข กับการใช้เงิน และใช้ชีวิต

วันเสาร์

จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่ ในตัวแต่ บางทีก็ทำตัวเป็น เ ด็ กบ้างเหมือนกัน เป็นคนที่มี ความคิดดี แต่ว่าแสดงออ ก ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เรียกว่าเป็นพวกชอบเก็บข้ อมูลมากกว่า การแสดงออ ก เป็นคนค่อนข้างลึ ก ลั บ มากเหมือนกัน

ส่วนในช่วงอายุ 25-30 ปี นั้น จะเหนื่อยกับงาน ทุ ก ข์ กับงาน และเพื่อนร่วมงาน พออายุ 31 – 41 ปีจะมีโชค เรื่องการเงินเข้ามา ชีวิตเจริญก้าวหน้า พอเข้า 42- 53 ปี ก็จะมีโชค เข้ามาใหญ่มาก มีนายทุนเข้ามาช่วย และพออายุเข้า 54 ปีขึ้นไปก็จะเริ่มรอคอย สิ่งที่หวังเอาไว้ และสมหวังอีกด้วย

วันศุกร์

เป็นคนที่ใช้ชีวิตต ามแบบแผน จะทำอะไรมักมี แผนที่วางเอาไว้ล่วงหน้า เรียบร้อยแล้ว ไม่ชอบทำอะไร แบบระยะกระชันชิด โดยเฉพาะเวลาจะต้องเดินทาง บางทีก็เรียกว่าเป็นคนที่ครึ่งๆ กลางๆ เหมือนกัน แต่ก็ไม่ชอบการ โดนเอาเปรียบ จะด้วยคำพูด การกระทำก็ต าม

ในส่วนช่วงอายุนั้น 25-30 ปี จะเริ่มเป็นช่วงที่เหน็ดเหนื่อย กับการใช้ชีวิต แต่ก็ยังมีโชคเรื่องเงิน เข้ามาอยู่บ้าง พอช่วงอายุเข้าสู่ 31-41 ปีแล้วก็จะเริ่มก้าวหน้า พัฒนาชีวิตได้ดี การงานก้าวหน้า รุ่งเรือง ส่วนเข้าไปอายุ 42-53 ปี ก็จะเริ่มมีเงินทอง มาเยอะขึ้น ผ่านพ้นปัญหา มากมาย ที่มีไปได้ ส่วนอายุ 54 ปีขึ้นไปทุกอ ย่ างจะราบรื่นดี มีความสุขไปจนถึงบั้นปล า ย ชีวิตเลย

วันพฤหัสบดี

เป็นคนที่มักจะ ป า ก ร้ า ย มาก ๆ เวลาจะพูดอะไรบางทีก็พูดไป แบบไม่ทันได้คิด แต่ก็เป็น คนซื่อสัตย์ รั ก ษ า คำพูด มีความคิด ในแง่บวก ใจดี นิสัยดี เด็ดเดี่ยว และในช่วงอายุ 25-30 ปี นั้นจะ ทุ ก ข์ เรื่องงานเงิน สักหน่อย แต่ก็จะค่อย ๆ ดีขึ้น ส่วนช่วงอายุ 31-41 ปี นั้นจะเจอ ความลำบาก

ในชีวิตเข้ามา มากหน่อย แต่ ก็ยังพอมีโชคจากการ เ สี่ ย ง ท า ย และพอเข้า 42-53 ปี จะมีปัญหาครอบครัว เข้ามา แต่ก็จะผ่านไปได้ และมีโอกาส ได้จับเงินล้าน ส่วนอายุ 54 ปีขึ้นไปนั้น จะเริ่มดีทุกอ ย่ าง การเงินดี งานดี มีความสุข

วันพุธ

เป็นคนที่ค่อนข้างมีไอเดีย แ ป ล ก แตกต่าง จากคนอื่น มักจะทำอะไร ไม่เหมือนใคร เป็นคน ความสามารถเยอะ มักจะทำอะไร ที่มันชัดเจน จัดการสิ่งต่าง ๆ ได้เด็ดข า ดชัดเจน มาก แต่ ก็ไม่เป็นภั ยกับใคร และไม่ชอบทำต ามคำสั่งสุดๆ ไม่ชอบแสดงตัว เหนือใคร มีทักษะ ความเป็นผู้นำสูง ไม่ชอบต ามใครเลย

ส่วนในช่วงอายุนั้น 25-30 ปี จะอยู่ในระหว่าง สร้างตัว เหนื่อยกับงาน ภาระเยอะมาก ส่วน 31-41 ปี จะเริ่มมีเงินแบบ มหาศาล และเข้า 42-53 ปี โชคลาภเงินทอง ยิ่งเข้ามามากกว่าเดิม และคุณก็ โ ก ย ได้อ ย่ างเต็มที่ พออายุ 54 ปีขึ้นไปชีวิต จะสุขสบายมาก ๆ ไม่ ทุ ก ข์ ร้อนใดๆ เลยอย าก ทำอะไรก็ได้ทำ

วันอังคาร

เป็นคนที่รอบรู้ มีความรู้ในตัวเยอะ ฉลาด มีทักษะ ในการแก้ปัญหาได้เก่งมาก ไม่ชอบทำต ามคำสั่งใคร ไม่ชอบกฎ แต่ ก็เป็นคนซื่อสัตย์มาก รั ก ษ า คำพูดตัวเองได้เสมอ เป็นคนที่มีเ ซ็ น มองอะไรก็ออ ก อ่ า น คนก็ง่ายมาก ส่วนช่วงอายุ 25-30 ปีนั้นกำลังอยู่

ในช่วงประสบความสำเร็จ พออายุ 31-41 ปีจะเริ่มพัฒนาตัวเอง มีตำแหน่งสูงขึ้น พอเข้า 42-53 ปี ก็จะเริ่มมีท รั พ ย์สิน เป็นของตัวเอง มีบ้าน มีรถ ผ่อนอะไรอยู่เริ่มจะหมดแล้ว ส่วน 54 ปีขึ้นไนปนั้นจะสุขสบาย มีเงินทอง ใช้จ่ายไม่ข า ดมือ

วันจันทร์

เป็นคนที่ไม่ค่อยจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เท่าไหร่นัก แต่ ก็เป็นคนฉลาด วางแผนเก่ง คิดการไกล ทำงานเก่ง และมักจะไม่ค่อยชอบ อะไรที่มันจุกจิกมากนัก อารมณ์ร้อน โมโหง่าย แต่ก็ยังเป็นที่นับถือของผู้คน เพราะเป็นคน มี สติปัญญา แก้ปัญหาเก่ง มีความเด็ดข า ด เวลาจะทำอะไรก็ตัดสินใจได้ข า ดมาก โดยในช่วงอายุ 25-30 ปี จะทำงานเหนื่อยมาก มีโอกาสเข้ามาหา และต้องพัฒนาตัวเอง ให้เหมาะ กับงานด้วย

ส่วนอายุ 31-41 ปี จะมีท้อบ้าง แต่ก็กำลังไปได้สวย โชคลาภดี ๆ จะเข้ามา ตอนนี้ มาถึงอายุ 42-53 ปี จะเริ่มพ้นปัญห า ยุ่งย าก ต่างๆ มีโชคจากการ เ สี่ ย ง ท า ย อายุ 42-53 ปี ยิ่งมีโชคเข้ามา ส่วนอายุ 54 ปีขึ้นไปจะมีความสุข มีท รั พ ย์สิน ทุกอ ย่ างที่ต้องการ

ที่มา  khoddeeja

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ความเชื่อ ดวง
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …