Home ข้อคิด คำคม บริหารอ ย่ างไร เมื่อเ งิ นเดือนออ ก ให้มีกินถึงสิ้นเดือน

บริหารอ ย่ างไร เมื่อเ งิ นเดือนออ ก ให้มีกินถึงสิ้นเดือน

27 second read
ปิดความเห็น บน บริหารอ ย่ างไร เมื่อเ งิ นเดือนออ ก ให้มีกินถึงสิ้นเดือน
0

ในยุคนี้แน่นอนว่าการใช้ชีวิตยิ่งลำบากมากขึ้น ข้าวของอะไรก้แพงไปหมด แต่ค่าแรงยังเท่าเดิม แถมร า ยจ่ายก็ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แล้วแบบนี้เราจะทำอ ย่ างไรดี เพื่อให้ชีวิตต้องติดลบไม่มีปัญหาถังแตก วันนี้เราเลยมีวิ ธีการจัดการกับเ งิ นเดือนและชีวิตเราเพื่อให้รอ ดในแต่ละเดือน มาฝากกันจะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกันเลย

ใช้ห นี้ก่อนเป็นอันดับแรก

เมื่อเ งิ นเดือนออ กแล้ว สิ่งแรกที่ควรทำ คือ การแบ่งเ งิ นชำระห นี้สินยิ่งโดยเฉพาะ ห นี้บั ต รเครดิ ต หรือ ห นี้ น อ ก ร ะ บ บสำหรับห นี้นอ กระบบ แท้จริงแล้วหากไม่จำเป็น จริงๆ

ก็ไม่ควรมีห นี้แบบนี้เนื่องจากว่าด อ กเ บี้ ยสูงมากค่ะ ซึ่งถ้าเทียบกับเ งิ นกู้ จากสถาบันการเ งิ นแล้วนั้นเ งิ นกู้แบบนี้จะมี ด อ กเ บี้ ยที่ โ ห ด มากซึ่งไม่คุ้มเลยกับเ งิ นต้นที่เรายืมมา

แต่เนื่องจากสถานการณ์ ของแต่ละคน ไม่เหมือนกัน อาจจะจำเป็นต้องมีห นี้ทางนี้ เมื่อเกิดห นี้แล้วอ ย่ างไรก็ต าม เราควรใช้เป็นอันดับแรกค่ะ ก่อนที่จะกล า ยเป็นดินพอ กหาง ห มู และทำให้เ งิ นที่เรายืมมายิ่งทบต้นทบดอ ก

จนเราไม่สามารถที่จะชำระห นี้ได้นอ กจากนี้ หากเราไม่สามารถชำระห นี้ที่ยืม มาจากสถาบันการเ งิ นแล้ว อาจทำให้ในอนาคตหากเรา ต้องการทำเรื่องขอ กู้รถ กู้บ้ าน ก็อาจจะทำให้เรากู้ไม่ผ่านเพราะเคยมีประวัติในการชำระห นี้สินที่ไม่ดี เพราะฉะนั้น เ งิ นส่วนแรก ที่เราควรแบ่งมาใช้ คือ การชำระห นี้กันนะคะ

ทำแผนร า ยรับร า ยจ่าย

ข้ อนี้เชื่อว่า หล า ยๆ ท่านคงเคยลองทำดูแล้ว ไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จ กันเท่าไรนัก เพราะกว่าจะมานั่งบันทึกกันก็ลืมไปแล้วว่า ใช้จ่ายอะไรไปบ้ าง นานวันเข้าก็เลย กล า ยเป็น

ขี้เกียจที่จะทำไป และไม่ทำไปในที่สุดค่ะซึ่งในปัจจุบัน มีตัวช่วยมากมายที่จะทำให้การทำแผน ร า ยรับร า ยจ่ายไม่ยุ่งย ากอีกต่อไปเช่น M o b i l e A p p l i c a t i o n ที่มาช่วย

ในการบันทึกร า ยรับร า ยจ่ายให้ง่ายขึ้น มากๆ เพียงแค่เปิดแ อ พ พลิเคชั่นขึ้น มา ก็สามารถเลือ กหมวดหมู่การใช้งานได้ ไม่ว่าจะเป็นฝั่งร า ยรับ หรือร า ยจ่ายโดยสามารถแยกย่อย

ถึงร า ยละเอียด การใช้เ งิ นได้อีกด้วยเพื่อให้เราสามารถดูได้ว่า ผลรวมตอนนี้ เราใช้เ งิ นไปแล้วเท่าไร ใช้ไปกับอะไรมากที่สุด สามารถเพิ่ม หรือลดตรงส่วนไหนบ้ างได้หรือไม่ เป็นการทำให้เห็นถึงระบบเ งิ นของตัวเอง อ ย่ าง real time และสามารถแก้ปัญหาการมีเ งิ นไม่พอใช้ได้

หาร า ยได้เสริม

เป็นอีกวิ ธีหนึ่งที่ควรทำ เพราะการหาร า ยได้ จากหล า ยๆ ทางทำให้เราสามารถป้องกันความ เ สี่ ย ง ได้ส่วนหนึ่ง หากงานประจำที่เราทำไม่ได้ผลตอบแทน อ ย่ างที่คิดหรือ ร้ า ย แ ร ง ถึงขั้นเลิกจ้าง อ ย่ างน้อยเราก็ยังมีร า ยได้จากช่องทางอื่น มาช่วยบ ร ร เ ท าได้ค่ะการหางานอ ย่ างอื่นเสริมมีมากมาย เช่น การขายสินค้าออนไลน์ ที่มีต้นทุนไม่สูงมาก

ไม่ต้องเ สี ยค่าเช่าที่ หรือจ้างพนักงาน มาดูแลประจำ เพราะเราก็สามารถดูแลเองได้ เพียงแค่มีอินเตอร์เน็ตเท่านั้น หรือไม่หากเรา มีความสามารถด้านอื่นๆ เพิ่มเติม ก็อาจนำมาประยุกต์ ใช้ได้เช่น สอนพิเศษเด็กๆ ในวิชาที่เราถนัดหรือรับแปลเอกส าร หากเรามีความสามารถด้านภาษาเป็นพิเศษ และดีไม่ดีทำไปทำมางานเสริม อาจกล า ยเป็นงานประจำหรือเป็นช่องทาง หาร า ยได้ หลักของเราไปเลยก็ได้ ลองตรวจสอบศักยภาพของตัวเอง แล้วนำมาปรับเป็นจุดแข็งและหาร า ยได้กันนะคะ

เปลี่ยนเ งิ นก้อนเล็ก ให้กล า ยเป็นเ งิ นก้อนใหญ่

หากเราสามารถ ทำสามข้ อข้างต้น ได้ทั้งหมดแล้ว เราต้องมีเ งิ นที่สามารถประหยัดเพิ่มขึ้นได้ ไม่มากก็น้อย และนั่นก็เป็นจุดเริ่มที่ดี ในการมีเ งิ นเก็บค่ะ และเ งิ นเพียงเล็กน้อย ที่เราเริ่มเก็บได้ หากเรานำเ งิ นนั้น มาเริ่มต้นล งทุ น อาจจะเริ่มง่ายๆ จากการฝากประจำ ก็จะทำให้เ งิ นก้อนเล็กๆ นั้นเริ่มเพิ่มพูนขึ้น มาโดยที่เราไม่ต้องเหนื่อย เ งิ นก็สามารถเพิ่มเองได้

แต่หากเราเริ่มหาความรู้ในการล งทุ น เพิ่มเติมแล้วเราอาจจะนำเ งิ นเหล่านี้ไปล งทุ นในกองทุนหรือหุ้นเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นก็ได้ค่ะซึ่งสิ่งที่สำคัญในการแปลง สภาพเ งิ นก้อนเล็ก ให้เป็นเ งิ นก้อนใหญ่นั้นสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การมีวินัย หากทำเป็นประจำในทุกๆ เดือนแล้ว เชื่อว่าในปล า ยปี หากมาลองเช็คกันจะพบว่ามีเ งิ นก้อนเหลือ

เก็บเพิ่มขึ้นอ ย่ างแน่นอนค่ะแม้ว่าแต่ละคน จะมีวิ ธีใช้เ งิ นของตัวเองไม่เหมือนกันก็ต ามแต่หากเรารู้จัก ที่จะบริหารวางแผนต่างๆ ในการใช้เ งิ นอ ย่ างดีแล้ว เชื่อว่าทุกท่าน จะไม่ต้องเผชิญกับปัญหาถังแตกอีกต่อไป อีกทั้งยังมีเ งิ นเก็บเพิ่มขึ้นอีกด้วย แล้วกลับมาพบกันใหม่ ได้ในครั้งหน้า สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ที่มา a l i f e.c o.t h  fahhsai

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …