Home ข้อคิด คำคม นิสัย 9 ข้ อของผู้หญิงคิดบวก ดูมีเสน่ห์และน่าหลงไหลมาก

นิสัย 9 ข้ อของผู้หญิงคิดบวก ดูมีเสน่ห์และน่าหลงไหลมาก

9 second read
ปิดความเห็น บน นิสัย 9 ข้ อของผู้หญิงคิดบวก ดูมีเสน่ห์และน่าหลงไหลมาก
0

การมองโลกในแง่ดีนั้นก็ถือว่าเป็นทักษะชีวิตอ ย่ างหนึ่ง หล า ยคนคงเคยได้ยินว่า คนเราคิดแบบไหน ก็ย่อมเผชิญสิ่งต่างๆต ามที่เราคิด เหมือนกฎแรงดึงดูดนั่นเอง ความคิดและทัศนคติของคนเราเป็นปัจจัยหลักสำคัญที่จะขับเคลื่อนชีวิตของบุคคลนั้นได้เลยนะครับ หรือ มองในอีกแง่คือเป็นสิ่งที่ชี้ชะต าชีวิต หรือเป็นเข็มทิศในชีวิตเราก็ว่าได้

เพราะการที่เราคิดดี พูดดี ทำดี ก็ย่อมส่งผลที่ดีต่อชีวิตเรา ในทางกลับกันการคิดในแง่ร้ า ย หรือแง่ลบตลอ ดเวลา ชีวิตเราก็จะเต็มไปด้วยความหดหู่ เศร้าหมอง ความกังวล และเคร่งเครียดตลอ ดเวลาเช่นกัน แต่ก็คงเป็นไปไม่ได้ที่คนเราจะคิดแต่ในด้านบวกอ ย่ างเดียวได้ตลอ ดเวลา ยังไงก็ต้องมีด้านลบปนอยู่ด้วย แต่เราสามารถเลือ กที่จะมองและจดจ่อ กับด้านไหนได้

วันนี้เราจะพาทุกคน มาดูว่าผู้หญิงที่เขาคิดบวกนั้นเขามีนิสัยเป็นอ ย่ างไร ทำไมคนแบบนี้ถึงอย ากจะมีแต่คนอยู่ใกล้ แล้วถ้าเราอย ากจะเป็นผู้หญิงที่คิดบวกบ้างล่ะ ดังนั้นเราไปดูกันเลยว่านิสัยของผู้หญิงคิดบวกนั้น มีอะไรบ้าง

1.ผู้หญิงคิดบวกยอมรับความไม่แน่นอนได้เสมอ

คนที่คิดบวก เธอพร้อมจะใช้ชีวิตไปต ามความเป็นไป ความเปลี่ยนแปลงของสังคม ผ่านการคิด การตัดสินใจบนพื้นฐาน ของข้ อมูลให้ดีที่สุด ไม่วิตกกังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ในที่นี้ไม่ได้หมายถึง ให้ละเลยหรือไม่นึกถึงอนาคตหรอ กนะ แต่ควรใช้ชีวิตให้มีมีแบบแผน รอบคอบเสมอ อยู่กับความเป็นจริง และทำปัจจุบันให้ดีเท่าที่ทำได้

2.ผู้หญิงคิดบวกเป็นคน มองโลกในแง่ดี

คนที่มีความสุขจะเป็นคนคิดบวก คิดแต่สิ่งดีๆ มีความหวังกับอนาคต เชื่อในสิ่งที่ตัวเองลงมือทำ ซึ่งส่งผลก็ออ กมาดีที่สุด ในตอนสุดท้ายทัศนคติที่ดีทั้งหล า ย ที่เธอมีส่งผลให้ระดับความเครียดลดลงด้วยนะเออ

3.ผู้หญิงคิดบวกจะอยู่กับปัจจุบัน

คนที่คิดบวกเขาจะปล่อยให้อ ดีตผ่านไป ไม่ได้ใส่ใจอะไรมาก ทิ้งข้ อผิ ดพลาดและความสำเร็จ ครั้งก่อน เพื่อจะมองและสร้างสรรค์ปัจจุบันให้ดีกว่าเดิม ทำวันนี้ให้ดีที่สุด นี่เป็นสิ่งที่เขาคิด

4.ผู้หญิงคิดบวกจะใช้ภาษาสื่อสารเชิงบวก

เขาจะพย าย ามเน้นไปที่สิ่งที่กำลังมุ่งมั่น และสามารถทำให้เกิดประโยชน์มากกว่า เขาจะไม่มองสิ่งที่ดูแล้วจะทำให้เกิดปัญหาต ามมา

5.มีกำลังขับเคลื่อนกระตือรือล้น

คนที่เขาคิดบวก คิดแต่สิ่งดีๆ เขาพร้อมที่จะเผชิญความท้าทาย เผชิญปัญหาหาวิธีแก้ไขมัน ได้อ ย่ างกระตือรือล้น

6.ผู้หญิงคิดบวกไม่ดูถูกตัวเอง

การคิดว่าตัวเองทำไม่ได้ ทั้งที่ยังไม่ได้ทำเนี่ยแหละ มันจะก่อให้เกิดทัศนคติด้านลบกับตัวเอง ทำให้เกิดความไม่มั่นใจขึ้น มา ไม่เชื่อมั่นในตัวเอง เราลองเปลี่ยนจากการดูถูกตัวเอง

เป็นหัน มาให้กำลังใจตัวเองดีกว่านะ สุดท้ายแล้วผลลัพธ์ที่ลงมือทำไปนั้น จะดีหรือไม่ก็ต าม แต่ทุกอ ย่ างล้วน มีโอกาสพัฒนาตัวเองได้เสมอ ขอแค่ให้โอกาสตัวเอง

7.ผู้หญิงคิดบวกเป็นคนยิ้มง่าย

รอยยิ้มของคนที่คิดบวกเนี่ยแหละ มันจะถูกส่งให้กับคนรอบข้าง แม้กระทั่งยิ้มผ่านสายต า หรือบุคลิกท่าทางที่ดี มันก็สามารถส่งยิ้มให้กับใครๆได้เช่นกันนะ

8.ผู้หญิงคิดบวกเธอปล่อยวางเป็น

ไม่มีอะไรที่เราสามารถครอบครองได้ตลอ ด เพราะแม้ชีวิตเราเองก็เช่นกัน เมื่อเรายึดติดกับ สิ่งใดมากเกินไป โดยเฉพาะความทุ ก ข์ มันจะทำให้เราเป็นคน มองโลกในแง่ร้ าย เราจงเปลี่ยนความคิดใหม่ดีกว่า วางทุกเรื่องที่มันป ว ดหัว แล้วมองหาสิ่งที่จะทำให้ตัวเองมีความสุขจะดีกว่านะ

9.ผู้หญิงคิดบวกซื่อสัตย์กับตัวเองและกับคนอื่น

คนที่คิดบวกจะรู้ตัวเองเสมอว่า ตัวเองเป็นใครพร้อมจะแสดงตัวตนอ ย่ างตรงๆ กับคนอื่นรวมไปถึง จะไม่แสดงอารมณ์ความเชื่อทัศนคติต่างๆ ที่ขัดต่อความรู้สึกตัวเองด้วยสิ

ที่มา  yakrookaset  faithandbacon

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …