Home ข้อคิด คำคม นิสัย 10 อ ย่ างทำเป็นประจำ จะช่วยให้คุณดูฉลาดมากขึ้น

นิสัย 10 อ ย่ างทำเป็นประจำ จะช่วยให้คุณดูฉลาดมากขึ้น

8 second read
ปิดความเห็น บน นิสัย 10 อ ย่ างทำเป็นประจำ จะช่วยให้คุณดูฉลาดมากขึ้น
0

ในยุคปัจจุบันอะไรก็ดูเหมือนจะปลอมไปหมด เชื่อถืออะไรไม่ค่อยได้ ดังนั้นเราจะทำตัวให้ดูฉลาด มีสติในทุกๆวันในการใช้ชีวิต วันนี้เราจะพาทุกคน มาดูกันว่า คนที่เขาฉลาดนั้นเขาทำอ ย่ างไรกับชีวิต หรือใช้ชีวิตอ ย่ างไรในการใช้ชีวิต

1. เป็นคนพูดเก่งแต่ไม่พูดมาก

เพราะรู้ว่าเค้าจะฉลาดขึ้นได้ ด้วยการฟัง คนเก่งจะฟังเยอะ เพราะการฟังมักจะได้สิ่งใหม่ๆเข้าตัวอยู่เสมอ และจะพูดก็ต่อเมื่อ คำพูดนั้น มีประโยชน์และสร้างสรรค์ มากกว่าพูดในเชิงลบ และไม่สร้างสรรค์

2.ไม่อวดความสามารถที่แท้จริง ว่าเจ๋งแค่ไหน แต่จะพิสูจน์ได้เสมอ เมื่อถึงเวลาต้องใช้มัน

คนเก่งและฉลาด มักเป็นคนถ่อมตน ไม่โอ้อวดในความสามารถ เกินงามแต่จะใช้การกระทำเป็นเครื่องพิสูจน์ตนเองอยู่เสมอ และเมื่อถึง เวลาที่เกิดปัญหาเขาเหล่านั้น มัก จะแสดงวิสัยทัศน์จน เราต้องตะลึง และทึ่ง ในความสามารถ

3. ไม่ต้องเป็นผู้นำแต่สามารถดึง ความสามารถของคน ในทีมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ สูงสุดได้เสมอ

คนเก่งและฉลาด มักเก่งในการจูงใจ ผู้คนให้คล้อยต ามในแนวทาง และความคิด ของเขาไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งใหญ่ โตแต่มีคน ให้เกียรติและนับถือ จากความรู้ ความสามารถวิ ธีคิดและการกระทำ ที่เป็นเสมือน กระบอ กเ สี ยง ให้เขานั้นเ ติบโตไปข้างหน้า

4.ไม่เคยทำให้คนอื่น รู้สึกโ ง่เมื่อเค้าทำผิ ดพลาด

แต่ให้โอกาสคำแนะนำ และให้กำลังใจเสมอ คนเก่งและฉลาด มกเป็นผู้ให้โอกาสคนอยู่เสมอเมื่อเขาเหล่านั้น กระทำความผิ ด และพร้อมจะแนะนำชี้ ช่องทางให้เขาเหล่านั้นสะท้อนความผิ ดของตนเอง ให้เกิดการยอมรับ และพัฒนาตนเอง

5. อาจมีหรือไม่มีการศึกษาสูง หรือไม่จบจากสถาบัน

มีชื่อเ สี ยงแต่มีผลงานการันตี ความสามารถเสมอ ในยุคนี้ที่คนเก่ง สามารถสร้างเวที ให้ตนเองได้ไม่ย ากจะระบบโซเชียล เน็ตมีเดียการศึกษา อาจเป็นเพียง ใบเบิกทางที่ดีแต่ประสบการณ์ และผลงานต่างหากที่ดี จะทำให้เราเติบโต ได้เร็วกว่า

6.จัดสรรเวลาอย่ างมีประสิทธิภาพ มีสมดุลในชีวิต ระหว่างเรื่องงาน กับเรื่องส่วนตัว

และเต็มที่ กับทุกเรื่อง ที่ทำคนเก่งและฉลาด มักจะเลือ กบริหารเวลาได้อย่ างสมดุลในช่วงเวลางาน ก็จะเต็มที่ กับสิ่งที่ทำตรงหน้า เช่นกันเมื่อหมดเวลางาน ก็สามารถให้เวลา สร้างความสุข การผ่อนคล า ย ให้กับตนเองอยู่เสมอ

7.ไม่เล่นอินเตอร์เน็ตตลอ ดเวลา แต่ใช้รับข้ อมูลที่สนใจ และส่งต่อความคิดดี ๆ

ให้กับคนอื่นเสมอยุคนี้ เป็นยุคของข้ อมูลข่าวสาร ตลอ ด 24 ชั่ ว โ มงคนเก่งมักจะเลือ ก เ ส พ แต่ข้ อมูลดี ๆ ที่เป็นประโยชน์ ต่อชีวิตของเขาเอง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน หรือ การบริหารชีวิต และเป็นนักแบ่งปันเพื่อให้คนอื่นๆได้เสพ ข้ อมูลดี ๆ ที่เขาคัดสรรมา อย่ างดีแล้ว

8.รู้ว่าตัวเองมีความสามารถ แต่ไม่เคยเ สี ย เวลาภูมิใจกับความสามารถ ของตนเอง

คนเก่งและฉลาด มักจะเป็นคน มีความมั่นใจ แต่ไม่ใช่อีโ ก้เพราะเขาจะเปิดรับฟังคนรอบข้างไ ม่ตัดสินคนอื่น ด้วยมุมมอง ของตนเอง และทุกครั้งที่ เขาประสบความสำเร็จ ในสิ่งที่เขาทำเขาจะมีเวลาดีใจไม่นานเพราะความสำเร็จนั้น เป็นอ ดีตไปแล้วสิ่งที่เขาจะทำต่อนั่น คือหาทางพัฒนาตนเอง และสิ่งที่ทำให้ดี ขึ้นต่อไป

9.กลับมายิ้มได้อย่ างรวดเร็ว แม้จะมีสิ่ง เ ล ว ร้ า ย เข้ามาในชีวิตก็ต าม

คนเก่งและฉลาด ในการชีวิต จะสามารถลุกขึ้นสู้ได้ ทุกครั้งย ามเมื่อล้มลงไม่มีใครไม่เคยผิ ดพลาด หรือผิ ดหวังเพียง แต่เขาจะไม่จมกับความทุ ก ข์ ตลอ ดเวลา แต่จะหาทางลุกขึ้นสู้ได้ ทุกครั้งย ามเมื่อล้มลง

10. มีความรู้หล า ยด้าน มากกว่าอาชีพ ที่ทำและมัก จะพัฒนาตัวเอง อยู่เสมอ

คนเก่งมักเป็นนักพัฒนาตนเอง และจะใช้เวลาอย่ างคุ้มค่า เพื่อให้ตนเองก้าวไปข้างหน้าอย่ างมั่นคงแข็งแรง จะไม่ปล่อยให้สูญเ สี ยโอกาสโดยเฉพาะเวลาที่ใช้เพื่อเดินไปข้างหน้า และไม่ย้อนถอยหลัง

ที่มา  pakwanja

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …