Home ข้อคิด คำคม ทุกสิ่งล้วนแล้วแต่เป็นบทเรียนชีวิต จงรู้จักปล่อยวางให้ได้ ปลงให้เป็น

ทุกสิ่งล้วนแล้วแต่เป็นบทเรียนชีวิต จงรู้จักปล่อยวางให้ได้ ปลงให้เป็น

10 second read
ปิดความเห็น บน ทุกสิ่งล้วนแล้วแต่เป็นบทเรียนชีวิต จงรู้จักปล่อยวางให้ได้ ปลงให้เป็น
0

ถึงแม้ว่าความผิ ดพลาดจะนำความเ สี ยใจและความผิ ดหวังมาสู่ความรู้สึกของเรา แต่หากเราก้าวข้ามความรู้สึกเหล่านั้นไปได้ เราจะได้บทเรียนและแง่คิดที่ดีในชีวิตคืน มาเสมอ ซึ่งบทเรียนดี ๆ จากความผิ ดพลาดเหล่านั้นไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ หากแต่เป็นเรื่องธรรมดา ๆ ที่ซุกซ่อนอยู่ในชีวิตประจำวันของเรา แต่กลับถูกมองข้าม จนเราพลาดโอกาสดี ๆ ไป

เราทุกคนต่างมีการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันออ กไป ปัญหาชีวิต เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนเป็นบทเรียนร า ค าแพงที่เราต้องเรียนรู้และก้าวผ่านอุปสรรคเหล่านั้นไปให้ได้ความทุ ก ข์มีที่มา ความสุข ก็มีที่มาเช่นกัน

1.ในวันหนึ่ง ตัวคุณเองจะมีความเข้าใจว่า การทำความดีนั้น ย ากกว่าการทำตัวเองให้ฉลาดความฉลาดทุกคนสามารถเรียนรู้ได้แต่การทำความดีนั้น ทุกคนต้องกล้าตัดสินใจลงมือทำ

2.คนอื่นเขามองคุณว่าเป็นคนยังไง มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณหรอ กคุณจะ ใช้ชีวิตของคุณอ ย่ างไรมีจุดมุ่งหมายอ ย่ างไรมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่น

3.ในตอนที่อารมณ์ไม่ดีนั้น อ ย่ าให้คำพูดที่ประหารคนที่คุณรัก อ ย่ าใช้คำพูดที่ทำ ล า ยความรู้สึกเขาคุณเองไม่รู้หรอ ก ว่าเมื่อตกอยู่ในฐานะที่เป็นคนฟังนั้นจะมีความรู้สึกอ ย่ างไร

4.ในตอนเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกันนั้นทุกคนต่างคิดว่า ยังมีเวลาอีกย าวนานที่ จะได้อยู่ด้วยกันยังมีเวลาอีกย าวนานที่จะได้พูดคุยกันยังมีเวลาอีกย าวนาน ที่จะได้ปรับความเข้าใจกัน แต่ความเป็นจริงแล้วชีวิตคนเราต่างหมดไปพร้อมกับการฉีกปฏิทิน มีพบย่อมมีจาก พบกันครั้งหนึ่ง หมดไปครั้งหนึ่ง

5.ศักดิ์ศรี เขาซื้ อข า ยกันหรอ กิโลละเท่าไหร่ ทำไมเราต้องไปใส่ใจ และให้ความสำคัญกับคนอื่นที่เขาจะมองว่าเราเป็นคนอ ย่ างไร

6.หล า ยๆครั้งในชีวิตของเรา ไม่อาจหวนกลับมาอีกครั้งเหมือนอ ย่ างในละครที่รีรันเมื่อเราทำพลาดไปแล้ว ก็หมดโอกาสที่เรามี

7.ในบางครั้ง ทั้งๆที่เราได้ให้อภั ยเขาไปแล้วแต่ตัวเราเองยังไม่เป็นสุขนั้นเป็นเพราะ เราลืมให้อภั ยตัวเราเอง

8.ปัญหาที่เกิดขึ้น มาในชีวิตเรานั้น สาเหตุล้วน มาจากตัวเราเองทั้งสิ้น

9.ยอมรับในสิ่งที่เป็นไป ยินดีกับสิ่งที่ได้ จบได้กับในสิ่งที่ทำพลาด ฉลาดในการใช้ชีวิต

10.คนเราทุกคน มีเกิดก็ต้องมีวันดับใช้ชีวิตทุกนาทีให้คุ้มค่าอ ย่ ามัวแต่ รอคอยวาสนาอ ย่ ามัวแต่ รอคอยโอกาส

11.หากคุณไม่ได้เป็นคนที่ต า บ อ ดก็อ ย่ าเอาหู มาตัดสินคนอื่นทั้งๆที่ยังไม่รู้จักเขาคนนั้น ดีพอ

12.ของที่เราไม่ได้อย ากได้ ต่อให้มีร า ค ามากแค่ไหนก็ไม่ได้ต่างอะไรจากขยะ

13.คนเรานั้น มักจะทำอะไรโ ง่ๆเสมอเย็นชา ทำเป็นไม่สนใจต่อคนที่เรารักสุดท้ายทำเองเ จ็ บเอง

14.หากเจ๋งจริง ไม่ได้อยู๋ที่คุณรู้จักคน มากน้อยแต่อยู่ที่เวลาที่คุณลำบากมีใครรู้จักคุณบ้ าง

15.คนที่เขาไม่ได้ต้องการคำอธิบายจากตัวคุณต่อให้คุณอ้าปากกำลังจะพูด คุณก็แพ้แล้ว

16.มีผู้คน มากมาย ที่เดินผ่านเข้ามาในชีวิตคุณแต่เขาเหล่านั้น ไม่ได้อยู่กับคุณจนวันสุดท้ายเขาเข้ามาเพื่อให้บทเรียนของคุณต่างหาก

17.วางไม่ลง ก็แบกไว้เ สี ย ปลงไม่ได้ ก็จำไว้เ สี ยทิ้งไม่ได้ ก็รั้งเอาไว้รอให้จนถึงในวันหนึ่งแบกไม่ไหว ก็วางได้เอง จำไม่ได้ก็ปลงได้เอง

18.พอเราได้โตเป็นผู้ใหญ่ ยิ่งกลับรู้สึกโ ห ยหาชีวิตในวัยเ ด็ กเพราะยิ่งรู้มาก ชีวิตยิ่งไม่มีความสุข

19.ห่างกันสักพัก เป็นคำอธิบายความรัก ที่กำลังจะห า ยไป

ที่มา siamam krungsri  pakwanja

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …