Home ความเชื่อ ดวง ทำปีละครั้งก็ยังดี พิธีขอขมา พ่อแม่ ให้เ ป็ น มงคลแก่ชีวิต การงานการเ งิ นรุ่งเรือง

ทำปีละครั้งก็ยังดี พิธีขอขมา พ่อแม่ ให้เ ป็ น มงคลแก่ชีวิต การงานการเ งิ นรุ่งเรือง

8 second read
ปิดความเห็น บน ทำปีละครั้งก็ยังดี พิธีขอขมา พ่อแม่ ให้เ ป็ น มงคลแก่ชีวิต การงานการเ งิ นรุ่งเรือง
0

การที่เราทุกคนเกิดมามีพ่อแม่ ผู้ให้กำเนิดเราขึ้น มา ถือว่าท่านทั้งสองเ ป็ นผู้มีพระคุณที่สุดในชีวิต และเมื่อเราเติบโตขึ้น มาท่านก็คอยดูแลสั่งสอนให้เราเ ป็ นดีของสังคม สิ่งที่ผู้เ ป็ นลูกจะต้องพึ่งกระทำเมื่อเติบโตจนเ ป็ นผู้ใหญ่ นั่นคือ การตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ และผู้ที่เลี้ยงดูเรามา

ในบางครั้งเราอาจจะล่วงเกินพ่อแม่โดยไม่รู้ตัว ทำให้ท่านเ สียใจ ร้องให้สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เ ป็ นก ร ร มหนัก ทำให้ชีวิตไม่เจริญรุ่งเรือง ชีวิตติดๆ ขัดๆ วันนี้มีวิ ธีขอขมาพ่อแม่มาฝาก หลวงพ่อจรัญท่านได้ แ น ะ นำเอาไว้ มาดูกันเลย

สิ่งที่เราต้องเตรียมคือ

1.พานธูปเทียนแ พ และพวงมาลัย ที่มีดอ กมะลิ ในพวงมาลัย 1 พวง

2.ซองใส่ปัจจัยให้พ่อแม่ ถือเ ป็ นการซื้ อชีวิตใหม่จากบุพการี

3.กะลังมังใบใหม่ใส่น้ำอุ่น น้ำลอยดอ กมะลิ หรือ อ า จ จะเ ป็ นน้ำใส่น้ำอบให้หอม ๆ

4.ผ้าเช็ดมือ เช็ดเท้าผืนใหม่

5.ผ้าขาวดิบ

6.ถาดใส่ของ วางทับด้วยผ้าขาวดิบ

พิธีล้างเท้าขอขมาบุพการี

โดยในขั้นตอนก่อนทำพิธี ให้อธิษ ฐ า น จิตกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ดังนี้
องค์พระพุทธเจ้า ลูกชื่อ. วันนี้ลูกตั้งใจจะขอขมา ขออโหสิก ร ร มจาก พ่อ แม่ ขอองค์ระพุทธจงบันดาลให้ลูกทำสิ่งนี้สำเร็จเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์เทอญ

แม่สื้อ เทพยดาทั้ง ห ล า ย เจ้าที่เจ้าทาง พระแม่คง พระแม่ทรณี พระแม่พระพาย พระแม่ระเพลิง วันนี้ เวลานี้ ลูกชื่อ…ได้ตั้งใจที่จะทำพิธีขอขมา ขออโหสิก ร ร มจาก พ่อ แม่ ขอจงเ ป็ นพย านให้ลูกด้วย

ให้พ่อ กับแม่นั่งบนเก้าอี้ ส่วนเรานั่งกับพื้น

ให้เรายกเท้า ท่ า น มาล้างในกะละมังน้ำอุ่นที่เตรียมไว้ เวลานั้นจะพูดอะไรก็พูดไป เช่น พ่อแม่ครับ สิ่งต่างๆที่ผมได้ล่วงเกินได้ทำไม่ดี โดยที่ตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ ทั้งกาย วาจา ที่ทำให้พ่อแม่นั้นไม่สบายใจกับการกระทำของผม ลูกขอ กราบอโหสิก ร ร ม ในสิ่งเหล่านั้นด้วย

หลังจากที่เราทำการล้างเสร็จแล้ว ให้นำเท้า ข อ ง พ่อและแม่ วางบนขาของเราที่มีผ้ารองอยู่แล้วก็เช็ดให้แห้ง อ ย่ าเพิ่งให้เท่าท่านถูกพื้นให้วางไว้บนขาเราก่อน อธิ ฐ านจิตพร้อมพูดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ว่า พระแม่คงคาเจ้าขา พระแม่ทรณีเจ้าขา พระแม่พระพายเจ้าขา

พระแม่พระเพลิงเจ้าขา ลูกมาขอ กราบขมาลาโ ท ษ ขอเ ป็ นทิพยญาณ นำความดีและกุศลผลบุญที่ลูกทำในครั้งนี้นั้น ไปบอ กปู่ยมราช และนายนิติยบาลให้ด้วย ให้ช่วยจดบันทึกคุณงาม ค ว า ม ดีครั้งนี้ ที่ผ่าน มาลูกจะเ ป็ นยังไงก็ต ามแต่ ลูกขอรับก ร ร ม แต่หลังจากนี้ต่อไป ลูกกราบขอชีวิตใหม่จากบุพการี

ก้มหมอบลง นำเท้าท่าน มาวางไว้บนศรีษะของเรา มอบพานธูปเทียนแ พกับท่าน แล้วพูดว่า แม่คะ/พ่อคะ ลูกขอขมา ขออโหสิก ร ร ม ขอชีวิตใหม่ที่ดีให้ลูกด้วยเถิด ให้อธิษฐานจิตอีกครั้งถึงพระพุทธเจ้า ลูกชื่อขออนุโ ม ธ นาบุญ จากพระพุทธเจ้าให้สำเร็จบุ ญนี้ให้ลูกด้วย

ลูกขอนำกุศลบุญส่วนหนึ่ง อุทิศให้กับเจ้าก ร ร มนายเ ว ร ที่ต ามลูกมาแต่อ ดีตชาติจนปัจจุบันนี้ ให้รับกุศลของลูก ณ บัดนี้ หวังว่าจะเ ป็ นประโยชน์สำหรับ ห ล า ย ๆท่าน ทำในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ก็ยังไม่สาย พ่อแม่เปรียบเสมือนพระในบ้านที่เราต้องหมั่นกราบไหว้อยู่เสมอๆ

ที่มา  poobpub

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ความเชื่อ ดวง
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …