Home ข้อคิด คำคม ทนเห็นลูกลำบากวันนี้ ลูกจะสบายในวันที่คุณจากลา

ทนเห็นลูกลำบากวันนี้ ลูกจะสบายในวันที่คุณจากลา

8 second read
ปิดความเห็น บน ทนเห็นลูกลำบากวันนี้ ลูกจะสบายในวันที่คุณจากลา
0

สำหรับแต่ละครอบครัวการสั่งสอนลูกนั้น มีความแตกต่างกัน บางคนสอนลูกรักสบาย จนลูกไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ แต่บางครอบครัวพาลูกพบความลำบากเ พร า ะอย ากสอนให้ลูกเห็นกว่าชีวิตของเรา ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆ ต้องหาเอง

ถ้ามีลูก จงสอนเขาให้รู้จักความลำบากบ้าง แม้เราจะร ว ยแล้วก็ต ามแต่จงสั่งสอน อบรมเขาว่าเม็ดเ งิ นที่หามา กว่าจะได้แต่ละบาท เราต้องแลกด้วยอะไรมาบ้าง ทั้งแรงงาน ทั้งเวลา ทั้งความคิด จงสอนให้ลูกรู้จักหาเ งิ นด้วยตัวเองบ้าง หากเขาอย ากได้อะไร

จงบอ กให้เขาเก็บเ งิ นค่าขน ม ประหยัดอ ดออมเพื่อซื้ อเองบ้าง เ พร า ะอะไร ที่เขาซื้ อด้วยตัวเอง จะทำให้เขาเห็นคุณค่าของเ งิ น มากขึ้น วันนี้เรามีตัวอ ย่ างบทความดีๆ เป็นเรื่องราวของครอบครัว บ้านหลังติดกัน ที่สอนลูกแตกต่างกันอ ย่ างสิ้นเชิง

บ้านหลังแรก ข า ย อาหารต ามสั่ง บ้านอีกหลังติดกัน ให้เช่าวีดีโอ บ้านอาหารต ามสั่งมีลูกคนนึงบ้านให้เช่าวีดีโอ ก็มีลูกรุ่นราวคราวเดียวกันหลังเลิกเรียน ลูกบ้านต ามสั่ง จะมาช่วยแม่ข า ย อาหาร เก็บจาน เสริฟอาหาร ให้ลูกค้ าถึง 3 ทุ่มทุกวัน

บ้านให้เช่าวีดีโอ ลูกนั่งเล่นเกมส์อยู่ชั้นสอง เวลาหิวขาว ตะโกนลงมา สั่งให้ป๊ะป๋าไปซื้ อข้าวร้านติดกัน มาให้ถึงห้อง ลูกร้านต ามสั่ง อย ากได้ มอร์ไซค์ จะขับไปโรงเรียน กว่าจะได้ ปาเข้าไป ม.6เทอมสุดท้ายเ พร า ะแม่ ให้ค่าแรงวันละ100 ที่ช่วยงานที่ร้าน อีก40 ให้ค่าขน มไปโรงเรียน อย ากได้เก็บเ งิ นซื้ อเอา

ลูกร้านวีดีโอโทรศัพท์ วั น ทู ค อล ออ กมาใหม่ๆ แค่ขอ แม่ให้ซื้ อเขาก็มีถือไปโรงเรียนคนแรก มีก่อนครูด้วยซ้ำ ลูกร้านต ามสั่ง เสาร์อาทิตย์ ต้องไปตลาดแทนพ่อ ไปซื้ อของด้วยตัวเอง มาที่ร้านลูกร้านวิดีโอ เสาร์อาทิตย์หยิบเ งิ นในเก๊ะ ไปดูหนังเดินห้างกับเพื่อนวันนึงสองบ้านไปทอ ดผ้าป่าต่างจังหวัด

ขากลับพ่อแม่ทั้งสองคน ร ถ ค ว่ำ เ สี ย ชี วิ ต ลูกร้านต ามสั่ง เรียนจบ ม.6ได้ ใช้มอร์ไซค์ ที่หามาจากค่าแรงตัวเอง ไปตลาด ซื้ อของมาข า ย เปิดร้านต ามสั่งเลี้ยงน้อง ลูกร้านวิดีโอ จบ ม.6ได้ ใช้เ งิ นที่พ่อแม่ทิ้งไว้จนหมด ในไม่กี่ปี สุดท้ายบอ กข า ย ตึกลูกร้านต ามสั่ง เห็นลูกร้านวีดีโอติดป้ายข า ย ตึก

เขาเอากำไรและเ งิ นเก็บของพ่อแม่ ไปซื้ อตึกติดกันไว้ลูกร้านวีดีโอ ได้เ งิ นไปหล า ยล้าน ผลาญจนสนุกลูกร้านต ามสั่ง ทุบผนังให้เป็นร้านเดียวกัน ขย ายโต๊ะ มากขึ้น ทำให้ลูกค้ ามากขึ้น ข า ย ดีกว่าเดิมไม่กี่ปีลูกร้านต ามสั่งมีชีวิตดีขึ้น เ พร า ะข า ย ของดี

ส่วนลูกร้านวีดีโอ ใช้เ งิ นหมดจนต้องไปรับจ้างคนนึงเคยสุขสบายไปลำบาก จากคนเคยลำบาก กล า ยเป็นสุขสบายคนนึงเคยอย ากได้ทุกอย่ าง แค่เพียงชี้นิ้ว อีกคนกว่าจะได้อะไรมา ต้องทำและสร้างมันด้วยตัวเองสุดท้าย หลังจากพ่อแม่จากไป

แต่ละคนก็มีชีวิตต ามที่พ่อแม่เลี้ยงมาทนเห็นลูกลำบากวันนี้ไม่ได้ ก็อย่ าหวังว่าลูกจะสบายในวันที่คุณจากลา ตราบใดที่เรามีอายุไม่ถึงพันปี ต้องสอนลูกให้รู้ผิ ดชอบ ชั่ ว ดี รู้จักความย ากลำบากของชีวิตตั้งแต่วันนี้ คุณก็รู้ดีไม่มีใคร อยู่หาเ งิ นให้ใครใช้ไปตลอ ดชีวิตได้ แล้วทำไมไม่สอนเขาหาเ งิ นใช้เอง ตั้งแต่วันนี้

ที่มา สิริทัศน์ สมเสงี่ยม  predict-j55

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …