Home ข้อคิด คำคม ถ้าไม่อย ากเ สี ยใจในภายหลัง 10 สิ่งนี้ควรรีบทำก่อนแก่

ถ้าไม่อย ากเ สี ยใจในภายหลัง 10 สิ่งนี้ควรรีบทำก่อนแก่

10 second read
ปิดความเห็น บน ถ้าไม่อย ากเ สี ยใจในภายหลัง 10 สิ่งนี้ควรรีบทำก่อนแก่
0

เรามักจะเห็นคนแก่ชอบบ่นว่าเ สี ยดายเวลาที่ผ่าน มา อย ากจะย้อนเวลากลับไปได้จะทำชีวิตให้มีความสุขมากกว่านี้ จะทำในสิ่งที่ตัวเองอย ากทำให้มากกว่านี้ แต่เวลามัน มีแต่เดินไปข้างหน้า ไม่สามารถที่จะถอยหลังกลับไปได้

การที่เราจะทำอะไร เรามักจะกังวลทั้งๆ ที่มันคือเรื่องที่ดี แต่กลับกังวลใจ อย่ างเช่น การไปเที่ยว ก็จะกังวลละ กลัวเ งิ นหมด ไม่อย ากลางาน แต่พอถึงวันหนึ่ง คุณจะบอ กว่า รู้แบบนี้ทำตั้งแต่วันนั้นแล้ว อย่ าให้คำพวกนี้เกิดขึ้นกับคุณ แต่ถ้ายังไม่แน่ใจกับสิ่งที่จะทำ วันนี้เรามีแนวทาง หรือข้ อคิด ว่าควรทำดีหรือเปล่ามาฝากกัน จะเป็นยังไงไปดูกัน บอ กเลยว่าถ้าลำบากตอนแก่ ไม่สนุกแน่ๆ ทุกคน

1 ซื้ อบ้านก่อนซื้ อรถ

แม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่หากทำงานแล้ วเก็บเ งิ นได้สักก้อน และคิดอย ากจะสร้างสินท รั พ ย์ให้ตัวเอง แนะนำให้เลือ กซื้ อบ้ านก่อนซื้ อรถ ถ้าเก็บเ งิ นซื้ อบ้ านได้ตั้งแต่อายุน้อยยิ่งดี เพราะช่วงหนุ่มส าวเรามีกำลังในก ารทำงาน เพื่อหาเ งิ น มาซื้ อได้ดีกว่ าช่วงวัยไหนๆ นอ กจากนี้การซื้ อบ้ านยังเป็นการเพิ่มมูลค่ าท รั พ ย์สินให้มากขึ้น ไม่เหมือนการซื้ อรถที่มูลค่ ากลับล ดลงไปเรื่อยๆ

2 อย่ าซื้ อสินค้ าร า ค าถูก

การซื้ อสินค้ าร า ค าถูกนั้น ถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็อ าจจะเป็นการสร้ างนิสัยประหยัดที่ดี แต่ในมุมกลับกัน สินค้ าร า ค าถูกมักม าพร้อมคุณภาพที่มีประสิทธิภ าพการใช้งานต ามร า ค า โดยเฉพาะของใช้ที่อ าจซื้ อมาแล้วพังง่าย จนต้องทิ้ง และซื้ อใหม่อยู่บ่อยๆ

หากตัดสินใจซื้ อสิ่งที่จำเป็น แนะนำว่าอย่ าเห็นแก่ของล ดร า ค า ให้มองถึงคุณภาพสินค้ า บางทียอมจ่ ายเพิ่มอีกหน่อยก็ได้ข องดีที่ใช้งานได้นาน และคุ้มค่ากว่าด้วยซ้ำ แต่ก็ไม่ควรติดแบรนด์ ใช้จ่ายจนเกินตัว เอาแบบพอ ดีที่เร าไม่ลำบาก และที่สำคัญสินค้ าลิมิเต็ดร า ค าแพง บางชิ้นยังสามารถนำไปข า ยต่อ อัปร า ค าให้สูงขึ้น ทำกำไรให้เราได้อีกด้วย

3 รีบซื้ อประกันตั้งแต่อายุยังน้อย

สำหรับใครที่หลีกเลี่ยงก ารทำประกัน มาตลอ ด จงตระหนักสักนิด คิดถึงอนาคตกันสักหน่อย ตอนยังเป็นหนุ่มสาว โ ร ค ภั ยไม่ถามหา แต่พอแก่ตัวไปสิ่งนี้อ าจมีประโยชน์กับตัวเรา เพราะยิ่งเวลาผ่ านไปเราก็ยิ่งแก่ตัวลง ค่าใช้จ่ายหมดไปกับก ารดูแลสุ ข ภ า พมากขึ้น การที่มีประกันสุ ข ภ า พติดไว้บ้าง จะช่วยล ดค่าใช้จ่ายได้มาก อีกทั้งประกันสุ ข ภ า พบางประเภท ยังมีเ งิ นชดเชยให้ด้วย ในกรณีที่ไม่ส ามารถทำงานได้ หรืออาจจะทำประกันแบบออมท รั พ ย์ พอครบกำหนดเวลาก็มีเ งิ นก้อนไว้ใช้ ทำให้ไม่ลำบากเ งินในกระเป๋าตอนแก่ และช่วยล ดภาระของคนในครอบครัวได้

4 ออ กเดินทางท่องเที่ยว

เมื่ออายุยังน้อย ควรหาเวลาท่องเที่ยว เปิดโลกกว้างบ้าง ตอนห นุ่ มสาวนี่แหละ เป็นช่วงเวลาที่ดีม ากเหมาะแก่การไ ปเปิดประสบการณ์ เพราะหากยิ่งปล่อยเวลานานไป ก็จะมีเรื่องของสภาพร่างกาย เรื่องภาระหน้าที่ ครอบครัวต่างๆ ที่ต้องรับผิ ดชอบเข้ ามาเกี่ยวข้ อง อีกทั้งการออ กไปเที่ยวตอนอายุน้อย ยังช่วยเปิดมุมมองของเร าให้กว้างขึ้นอีกด้วย

5 แต่งงานให้เร็วขึ้น

ความคิดนี้อ าจจะสวนกระแสคว ามเป็นอยู่ และสภาพชีวิตข องคนในปัจจุบันเป็นอย่ างมาก เพราะคนสมัยนี้มั กจะแต่งงานช้า หรือเลือ กที่จะอยู่ตัวคนเดียว เป็นโสด ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญห าผู้สูงวัยในอนาคตได้ การแต่งงานให้เร็วขึ้นจ ะดีต่ออนาคตของเรา โดยเป็นการสร้างครอบครัว ล ดปัญหาสังคมสู งวัยในตอนแก่ได้ แต่งเร็วก็สามารถสร้ างเนื้อสร้างตัวได้เร็ว ได้ไปเที่ยวด้วยกันเป็นคู่ เป็นครอบครัว มีเวลาสร้างอนาคต วางรากฐานไปด้วยกัน และการมีลูกเมื่ออ ายุกำลังพอ ดี ไม่น้อย หรือมากเกินไป ยังทำให้เรามีแรงดูแล เติมเต็มพลังให้กับครอบครัวได้อย่ างเต็มเปี่ยมด้วย

6 รั ก ษ าเพื่อนแท้ไว้ให้นาน

เมื่ออายุมากขึ้น เพื่อนที่มีคุณภาพย่ อมสำคัญกว่าปริมาณ เพราะเพื่อนแท้จะคอยช่วยเหลือ และให้คำปรึกษา ไม่ว่าชีวิตของเราจะอยู่ในช่วงวัยไหน หรือต้องพบเจอ กับอะไร เมื่ออายุมากขึ้นจะรู้ว่า มิตรภาพเป็นสมบัติที่ไม่ส ามารถซื้ อได้ด้วยเ งิ น เมื่อเราต้องการความช่วยเหลือ หรือความสะดวกสบาย เพื่อนของเราเนี่ยแหละที่จ ะเป็นที่พึ่งสำหรับชีวิตของเร าไม่แพ้ครอบครัวเลย

7 ออ กกำลังกายอย่ างสม่ำเสมอ

สุ ข ภ า พดีสร้างได้ เพียงเรามีวินัย และหมั่นออ กกำลัง ดูแลร่างกาย ยิ่งดูแลร่างก ายตอนหนุ่มส าวดีเท่าไหร่ ก็ยิ่งส่งผลทำให้ร่างก ายตอนแก่แข็งแรง ต้านทานโ ร คได้มากเท่านั้น อย่ าปล่อยให้เวลาผ่ านไป จนเกิดโ ร ค ภั ยแล้วจึงค่อยหัน ม าออ กกำลังกาย เพราะหากถึงเวลานั้น เราอาจจะไม่มีเรี่ยวแรงพอที่จ ะออ กกำลังกายแล้วก็ได้ กล า ยเป็นคนอ่อนแอ โ ร ค ภั ยถามหา ชีวิตคงไม่มีความสุขแน่นอน

8 เพลิดเพลินสนุกไปกับงานอ ดิเรก

เมื่อครั้งยังเป็นหนุ่มสาว ควรหาเวลาว่างหลังเลิกเรียน หรือทำงาน ไปทำกิจกร รมผ่อนคล า ย งานอ ดิเรก ในแบบที่ชอบกันดู อาจจะเล่นดนตรี เล่นกีฬา เรียนทำขน ม เพื่อสร้างคว ามเพลิดเพลิน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เมื่อแก่ตัวไปก็ส ามารถนำความรู้นี้ไปใช้เติมคว ามสุขให้ตัวเองได้ง่ายๆ

9 หมั่นตรวจสุ ข ภ า พ

ถึงแม้ยังเป็นหนุ่มสาว แต่อย่ าละเลยการดูแลสุ ข ภ า พ ยิ่งการใช้ชีวิตของค นในปัจจุบันส่งผลให้เกิดโ ร ค ต่างๆ ต ามมาได้ง่าย ลองหาเวลาหมั่นไปตรวจเช็กสุ ข ภ า พประจำปีบ้าง ป้องกันไว้ดีกว่าแก้ รู้ตัวเร็วก็สามารถรั ก ษ าได้ทันถ่วงที อย่ ามัวแต่เผลอเรอ ไม่สนใจดูแลตัวเอง เพราะถ้าป่ ว ยหนักทีอ าจต้องมานั่งรั ก ษ าเ สี ยเ งิ น เ สี ยใจทีหลัง ดูแลร่างกายให้ดีตั้งแต่วันนี้ดีกว่านะ

10 หมั่นศึกษาหาความรู้ให้มาก

การศึกษาไม่ได้หยุ ดอยู่แค่ในห้องเรียน ในเมื่อใช้เวลาตั้ง 10 กว่าปี ศึกษาในห้องเรียน มาแล้ว พอเรียนจบไปก็ควรศึกษาห าความรู้เพิ่มเติมด้วย หาคอร์สเรียน หรือหนังสือเสริมคว ามรู้ที่เราสนใจมาอ่าน เพื่อพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ การเรียนรู้เป็นสิ่งที่ควรทำ และสามารถเกิดขึ้นได้ตลอ ดเวลา ดังนั้นยังไม่สายเกินไปที่จ ะเริ่มศึกษาหาความรู้ เพื่อทำให้ชีวิตของเร าดีขึ้นกันตั้งแต่ตอนนี้ ทุกคนเตรียมพร้อมรับมื อ กับชีวิตที่เปลี่ยนแปลง และพร้อมสู้กับร่างกายช่วงแก่ตัวได้อย่ างสบายใจ เพียงทำต าม 10 ข้ อนี้ ตั้งแต่ตอนนี้ เตรียมพร้อมดีขนาดนี้ ไม่ต้องมานั่งเ สี ยใจภายหลังแน่นอน

ที่มา yimlamun, kiddeemak99  horoscopedaily99

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …