Home ข้อคิด คำคม ถ้าเขาหมดรักให้ปล่อยเขาไป หัน มารักตัวเองดีกว่า

ถ้าเขาหมดรักให้ปล่อยเขาไป หัน มารักตัวเองดีกว่า

8 second read
ปิดความเห็น บน ถ้าเขาหมดรักให้ปล่อยเขาไป หัน มารักตัวเองดีกว่า
0

การที่เรามัวแต่วิ่งต ามคนที่เขาไม่ได้รักเรามันเป็นอะไรที่เ จ็ บนะ ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าเขาไม่รักแล้วแต่ก็ยังจะต ามเขาอยู่นั่นแหล่ะ มันทำให้เราดูไร้ค่าเอามากๆ ในทุกๆ วันนี้ ชายบางคน ก็อาจไม่ต้องก ารทำร้า ย ความรู้สึกของผู้หญิง ด้วยการบอ กความจริง เกี่ยวกับเจตนาของเขา ไม่มีสถานการณ์ใดที่จะได้รับผลประโยชน์กันทั้งสองฝ่าย เ พ ร า ะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จบ ลงด้วยความเจ็ บ ปว ด

1. ไม่ โทรหาคุณ

หากชายคนนั้น ทิ้งโท รศั พท์ไว้ให้กับคุณ บอ กเลยว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่ดีนัก เ พ ร า ะเขาจะนั่งรอและปล่อยให้คุณเป็น ฝ่ายวิ่งไ ล่ต าม เ พ ร า ะนั้น คุณควรเป็นฝ่ายทิ้งโ ทรศัพท์แล้วให้เขาวิ่งไล่ต ามคุณดีกว่านะ

2. คุณมักส่งข้ อความ ไปหาก่อนเสมอ

ใช่ว่าผู้ชายทุกคนนั้น จะเป็นเหมื อนกันซะหมดนะ โดยทั่วไปแล้วผู้ชายก็มักจะงั บเหยื่ อที่คุณโยน มา ผู้ชายจะไม่ส่งข้ อความหาคุณ เว้นซะแต่ว่าคุณจะส่งหาเขาก่อนหรือเป็นไปได้ว่ า เขาอาจจะส่งข้ อความหาผู้หญิงอีกคนแทน เมื่อคุณรู้สึกว่าตัวเองมักจะส่งข้ อความหาเขาก่อน ลองรอและปล่อยให้เขาส่งหาคุณก่อนบ้าง เพื่อสังเกตว่าเขารู้สึกยังไงบ้างกับคุณ

3. หว่านเ ส น่ ห์ อยู่ฝ่ายเดียว

ผู้ชายบางคนจะเก็บงำความคิดของตน เพื่อป้องกั นไม่ให้คุณเสี ยใจ ผู้ชายเหล่านั้น ใส่ใจความรู้สึกของคุณ แต่จะไม่มีวันแลกเปลี่ยนกัน เ พ ร า ะงั้นหากการหว่านเ ส น่ ห์มาจากคุณเพีย งฝ่ายเดียว จงรู้ไว้เลยว่าเขาไม่ได้ใส่ใจคุณแม้แต่น้อย

4. เขาไม่มีคำ ถามอะไร

ผู้ชายที่ต้องการทำความรู้จักกับคุณ จะหมั่นป้อนคำถามดีๆ เพื่อ ดูว่าพวกคุณ จะเข้ากันได้ไหม ส่วนผู้ชายที่สนใจแค่ ช่วงเวลานี้ ก็จะถามคำถามที่ต่างออ กไป

5. เขากอ ดคุณ ในวันออ ก เ ด ท

ชายบางคน อาจต้องการให้ทุกอย่ างค่อยเ ป็นค่อยไป เช่นในการพบกันวันแรก อย่ างไรก็ดี วิ ธีกอ ดก็สามารถบอ กได้ว่าเขารู้สึก แบบไหนกับคุณ ฉะนั้นจงเชื่อในสัญช าต ญ าณซะบ้าง

6. เขาไม่สนใจ จนคุณรู้สึกได้

คุณจงเชื่อสัญชาตญาณ แต่หากคุณไม่แน่ใจ ก็จงถามเขา บางทีเขาอาจเปิดใจพูดคุยหรือไม่คุญเลย ความรักไม่ควรเกิดขึ้นอยู่ฝ่ายเดียว รักควรเกิดขึ้นจากทั้งสองฝ่าย ยังไงก็ดี คุณก็ควรเรียนรู้สัญญาณเห ล่านี้ เพื่อหลีกเลี่ ยงความจริง ที่ไม่อาจรับมือไหว

7. พูดถึงผู้หญิงคนอื่นบ่อยครั้ง

หากผู้ชายสนใจคุณ เขาจะไม่พูดถึงผู้หญิงคนอื่น ถ้าพูดก็อาจห ม า ยถึงว่า เขาอย ากรู้ว่าคุณจะรู้สึกยังไง เมื่อเขาพูดถึงผู้หญิงคนอื่น แต่ถ้าเขายังพูดอย่ างเรื่อยๆ ก็เป็นไปได้ว่า เขาสนใจคนอื่น มากกว่าคุณ อาจจะไม่ได้คิดอะไรกับคุณ

8. ไม่ได้มี ของข วัญให้

ผู้ชายที่ชอบคุณมัก จะมี ด อ ก ไม้หรืออะไร ก็แล้วแต่ ติดไม้ติดมือมาฝากคุณ แต่หากเขายังคงไปเที่ยวกับคุณ เรื่อยๆ ไม่ได้สนใจอะไร และไม่เคยให้อะไรกับคุณเลย จงควรตระหนั กได้แล้วว่า เขาไม่ได้คิดอะไรกับคุณ

9. ความต้องการของคุณ ไม่มีค่า

ทุกอ ย่ างจะขึ้นอยู่กับเขา และความต้องการของคุณก็ไม่มีเหตุผล มากพอที่จะต้องใส่ใจ อันที่จริงความต้องการของคุณ ก็มีความสำคัญเหมือนๆ กับของเขานั่นแหละ หากเขาสนใจแต่ตัวเอง ก็เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าเขา ไม่ชอบคุณ

10. ทำตัว ยุ่งอยู่เสมอ

หากผู้ชายอย ากใช้เวลาอยู่กับคุณ ก็คงไม่ใช่เรื่องย ากอะไร อาจดูราวกับว่าคุณต้องเป็นฝ่ายนั่งรอ ให้เขาโท รหาและ เมื่อเขาต้องการพบคุณคุณก็ควรรีบฉ วยโอกาสนั้นไว้ คุณควรใส่ใจกับปฏิกิริย าของเขา ถ้าเขาทำท่าที ลังเลก็อย่ าไปสนใจเขาอีกเลย ปล่อยไป

ที่มา  khobjainas

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …