Home ข้อคิด คำคม ถึงคนเป็นลูก 15 คำสอนของแม่ จงจำไว้ให้ดี

ถึงคนเป็นลูก 15 คำสอนของแม่ จงจำไว้ให้ดี

8 second read
ปิดความเห็น บน ถึงคนเป็นลูก 15 คำสอนของแม่ จงจำไว้ให้ดี
0

ตอนเป็นเ ด็ กพ่อแม่ก็มักจะสอนเราในหล า ยๆเรื่อง ซึ่งก็อาจจะมีเรื่องที่จำได้บ้างและไม่ได้บ้าง แล้วเราละ จำได้กันบ้างหรือเปล่า ว่าแม่สอนอะไรเราบ้าง

และในวันที่ คุณเป็นแม่คุณเคยพูดอะไรกับลูก หรือว่าเคยนำคำสอนของแม่ที่เคยสอนคุณในวันนั้น ไปสอนลูกบ้างไหม และนี่ คือ 15 คําสอนของแม่ ที่ออ กมาจากใจ แลนำไปสอนลูกๆ ได้เข้าใจ

1. ทุกอ ย่ าง มีสองด้าน

ลูกจงจำไว้ ว่าเหรียญนั้น มีสองด้าน ไม่ว่าพ่อหรือแม่ ได้ทำผิ ดพลาดไป จงรับรู้และเรียนรู้ จากสิ่งที่ ผิ ดพลาด เหล่านี้ เอาไว้เป็นบทเรียน คอยเ ตื อ นใจลูกว่าอ ย่ าทำต าม

2. ธรรมะ

จงจำไว้ว่า ธรรมะมีไว้ให้ปฎิบัติ ไม่ได้มีไว้ให้รับรับเฉยๆ และหากลูกไม่ปฎิบัติธรรม แล้วลูกจะเข้าใจธรรมได้ยังไงกัน

3. มีเพื่อน

เรื่องเพื่อนเป็นเรื่องที่แม่ห่วงเลยล่ะ ลูกจงเลือ กคบแต่เพื่อนที่ดีๆ ระลึกไว้เสมอว่า เพื่อน มีหลากหล า ย หากได้เพื่อนดีก็จะนำพากันไปในทางที่ดี

4. อ ย่ าเป็นคน ลืมตน

ถ้าวันหนึ่งใด ในอนาคตลูกได้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ ที่ประสบความสำเร็จ หน้าที่การงานดี มีชื่อเ สี ยงเ งิ นทอง มากมาย จงจำเอาไว้ว่าเรามาจากพื้นดิน อ ย่ าลืมดินที่เราเหยี ยบมาเมื่อเรายังเล็กๆ

5. ลูกเอ๋ย เจ้าจงฟังแม่นะ

แม่คนนี้ ไม่มีสมบัติอะไรให้กับลูกเลย มีแต่ความรู้และความดี จงจำไว้ว่า สิ่งเหล่านี้ มันจะคอยอยู่ติดตัวลูก ของแม่ตลอ ดไป ขอลูกจงเชื่อ

6. นึกถึง ใจเขา ใจเรา

จงอ ย่ าเห็นความทุ ก ข์ของใคร เป็นเรื่องตลก ถ้าเขาเดื อ ด ร้อนก็จง ให้ความช่วยเหลือ อ ย่ าได้ซ้ำเติม เมื่อเขาทำผิ ด จงระลึกเสมอว่าใจเขาใจเรา สักวันลูกเดื อ ดร้อน ลูกจะได้ไม่ต้องอยู่คนเดียว

7. อ ย่ าหยุด ที่จะเรียนรู้

ลูกจงรักในการอ่ า น เพราะมันไม่ใช่เรื่องน่าเ บื่อ แต่เป็นโอกาสที่ทำให้ลูก ได้เรียนรู้และเดินต ามความฝัน เป็นร ากฐ านที่ช่วยให้ลูก ประสบความสำเร็จในชีวิต ภายภาคหน้าได้

8. ให้รู้จัก เ สี ยสละ

เมื่อลูกโตเป็นผู้ใหญ่ลูกต้องอยู่ในสังคมให้ได้ แม่ไม่อย ากให้ลูกนึกถึง แต่ตัวเองจนลืมเรื่องของส่วนร่วมไป ลูกต้องเ สี ยสละ เพื่อคนอื่นเขาบ้างนะ

9. การอ่อนน้อม ถ่อมตน

สองมือของลูก ไม่ได้มีไว้เพียงแค่เขียนหนังสือ หรือหยิบจับสิ่งของเท่านั้น แต่มือของลูกเป็นเสมือนพลังแห่งความรัก ความเมตต า จงเป็นคนอ่อนน้อมถ่อนตน เมื่อเจอใครก็ต้องยกมือไหว้ ผู้ใหญ่จะได้รักและเอ็ นดูลูก

10. ต่างคนต่าง ความคิด

ทุกๆ คนต่างมีความคิดเป็นของตัวเอง และความต้องการที่ต่างกัน ลูกอ ย่ าพย าย ามบังคับ ให้คนอื่นทำต ามใจของลูก หรือทำต ามความคิดของลูก โดยไม่รับฟังคนอื่น อ ย่ าเอาแต่ใจตน

11. เรื่อง พี่น้อง

จำไว้นะ สิ่งที่แม่ของลูกเสี ยใจมากที่สุดนั่นคือ ลูกของแม่เกิด คลานต ามกัน มาแต่ไม่รักกัน ลูกมีกันแค่พี่น้อง และอ ย่ าเห็นคนอื่นดีกว่าพี่น้องของตน และอ ย่ าอิจฉ าซึ่งกันและกัน จงรักกันให้มากๆ

12. ลิ้มรส ทุกช่วงเวลาของชีวิต

จงจำไว้ ไม่มีใครมีความสุขได้ตลอ ดเวลา ในบางครั้ง เราต้องเจอ กับอุปสรรคมากมาย ความไม่สมหวัง ความเสี ยใจ บ้าง และจงก้าวผ่านความทุ ก ข์ย ากนี้ไปให้ได้ จงเก็บมันเอาไว้เป็นบทเรียนสอนเรา

13. ขอโ ท ษ ให้เป็น

ถ้าลูกทำผิ ดอ ย่ าพย าย ามแก้ตัว อ ย่ าโยนความผิ ดให้ใคร อ ย่ ากล บเกลื่ อน โดยเฉพาะเรื่องที่ ทำให้ผู้อื่นต้องเดื อ ดร้อน กลับกัน จงกล้าที่จะพูดขอโ ท ษออ กมา ดีกว่า

14. ลูกจงกล้าที่จะฝัน

ถ้าลูกมีความฝัน ที่อย ากจะทำอะไร อย ากจะไปไหน อ ย่ าหยุดคิด หยุดทำ และไม่หยุดฝันง่ายๆ จงตั้งใจและมุ่งมั่น แม่คนนี้ เป็นทั้งกำลังและแร งพลักดันให้กับลูก ด้วยสองมือของแม่แล้ว จำคำสอนของแม่ไว้ให้ดีนะลูก

15. ของขวัญ ให้แม่

ไม่ว่าจะเทศกาลอะไรก็ต ามแม่ก็ไม่เคยต้องการสิ่งใดๆ นอ กจากลูกเลย แต่หากลูกอย ากจะให้อะไร แม่คนนี้จะไม่ขออะไรมาก นอ กจากขอให้ลูก ออ กห่างจากอ บ า ย มุ ข อ ย่ าใช้ชีวิตประม าท อ ย่ าสร้างความเดื อ ดร้อนให้ใคร และจงใส่ใจครอบครัวตัวเอง

ที่มา  san-sabai

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …