Home ข้อคิด คำคม ต่อให้รักกัน มากแค่ไหน เมื่อถึงเวลาก็ต้องจากกันอยู่ดี

ต่อให้รักกัน มากแค่ไหน เมื่อถึงเวลาก็ต้องจากกันอยู่ดี

9 second read
ปิดความเห็น บน ต่อให้รักกัน มากแค่ไหน เมื่อถึงเวลาก็ต้องจากกันอยู่ดี
0

การเลิกลาหรือ การที่เราต้องจากกันกับคนรัก เชื่อว่าไม่มีใครอย ากเจอสิ่งเหล่านี้ แต่ทุกอ ย่ างขึ้นอยู่ที่บุญวาสนาที่มีต่อ กัน เมื่อหมดถึงเวลาก็ต้องจากกันไป ซึ่งเราเองก็ต้องเข้าใจ อีกสิ่งหนึ่งคือ ไม่มีใครหนีพ้นเพียงแต่ยังไม่ถึงเวลา

เมื่อช่วงชีวิตหนึ่ง เราอาจจะได้เจอ คนรักที่ดี กับเราทุก อ ย่ า ง แต่ด้วยบุญวาสนา ที่เราไม่ได้เกิดมาคู่กันเมื่อหมดบุญวาสนา ที่มีต่อ กันสุดท้าย เราก็ต้องเดินจากกันไป อยู่ดีวันนี้เรามีบทความมาเ ตื อ นใจ

คนที่ยังมีความรักที่ดี หมั่นสร้างบุญร่วมกัน ให้มากๆบางที ความรักก็เ ห มื อ นกับ การชดใช้ ก ร ร ม ร่วมกัน เพราะใช่ว่าความรัก นั้นจะโรยไปด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปบางคู่ แรก ๆ ก็รักกันดี

แต่พอมีปัญหา ก็กล า ยเป็น ไม่ถูกชะต ากัน กล า ยเป็นคู่ แ ค้ น คู่ อ า ฆ า ต กันไป ซะ อ ย่ า ง นั้นทั้ง ๆ ที่เคยรักกัน เพราะเมื่อถึงเวลาบางครั้ง คนเราก็ต้องแยก จากกันอยู่ดี ต่อให้รู้สึกว่า ไม่ อ ย า ก จากแต่ถ้าความรู้สึก มันไม่ได้ทุก อ ย่ า ง มีแต่ทางตัน ไปไหนต่อไม่ได้ ก็ต้องยอมรับมันอยู่ดีให้คิดเ สี ยเวลา การเลิกรา จากกันไปนั้น

เหมือนเป็นการหมด เ ว ร หมด ก ร ร ม ต่อ กัน จะได้ไม่ต้องผูกพันกันต่อหรือต้องมามีอะไร ติ ด ค้างกันอีกต่อไป บางคู่ในช่วงเวลา ที่ยังรักกันนั้น มักจะมีแต่ปัญหาแทนที่จะมีความสุข

แต่กลับมีแต่ความ ทุ ก ข์ เรียกว่าเป็นความรัก ที่มีแต่ ก ร ร ม ร่วมกันเพราะฉะนั้น หากคนเราหมด เ ว ร หมด ก ร ร ม ต่อ กัน สุดท้ายยังไง ก็ต้องเลิกรากันไปอยู่ดีอาจเพราะหล า ย อ ย่ า ง

ที่มาเป็นส่วนเสริม เช่นความไม่เข้าใจกัน การนอ กใจ หรือท ะ เ ล า ะ หรือเข้ากันไม่ได้ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นสาเหตุ ให้คู่รักหล า ยๆ คู่เลิกกันไป และสุดท้ายก็แยกย้ายกัน

ไ ปต ามทางใครทางมันเหมือนเป็น การจบสิ้น เ ว ร ก ร ร ม ที่มีต่อ กันในชาตินี้ ว่ากันว่า ที่คนเราได้เจอ กันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เพราะบุญ ก ร ร ม ที่เราได้ทำร่วมกัน

มาแต่ชาติก่อน แต่มีเหตุที่ต้องทำ ให้พรากจากกันก็ย่อมเป็นเรื่องธรรมดามีชายหญิงคู่หนึ่ง รักกัน

มากคบกัน มา 3 ปีตกลงจะแต่งงานกัน กำหนดวันเรียบร้อยฝ่ายชายเอง

ก็รอคอยวันที่จะได้แต่งงาน ต่อมาไม่นานฝ่ายชาย รู้ข่าวว่า คู่รักของตนแต่งงานกับคนอื่น อ ย่ า ง กะทันหัน

และฝ่ายหญิงเอ งก็เต็มใจไม่ได้ถูกบังคับ เขาทั้งงง และเ สี ยใจมาก เอาแต่ร้องไห้ ไม่กินไม่นอน

ต่อมาก็ป่ ว ยหนัก เพราะตรอมใจ เวลา ผ่ า น ไป ฝ่ายชายอาการทรุดลงเรื่อย ๆ ไปหาห ม อเท่าไหร่ ก็ไม่ดีขึ้นเลยต่อมา

มีหลวงต า รูปหนึ่ง ผ่ า น มา เมื่อมาถึงหลวงต าหยุด

อยู่ที่หน้าบ้าน ของชายคนนั้น แล้วมองเข้าไป ในบ้านแล้วจึงเคาะประตู เ ด็ ก รับใช้ออ กมา เปิดประตูพบว่าเ ป็นพระจึงพูดว่า ไม่ทำบุญนิมนต์ ข้างหน้า หลวงต า ยิ้ม อ ย่ า ง มีเมตต า

และพูดว่า อาตมา ไม่ได้มาบิณฑบาตหรอ ก ในบ้าน มีคนป่ ว ยใช่ไหมอาตมาพอมีความรู้ ทางด้านการแ พ ท ย์นิดหน่อย อาจจะพอช่วยได้นะ เ ด็ ก รับใช้ได้ฟังก็อึ้งแต่ก็บอ กว่าเดี๋ยว

ต้องไปถามเจ้านายก่อน เ ด็ ก รับใช้เดินเข้าไป ในบ้านถามเจ้านายเจ้านายตอบ อ ย่ า ง ตัดรำคาญว่า อ ย า ก เข้า มาก็ให้เข้ามา เมื่อหลวงต าเข้าไป ที่ห้องนอนจึง พบว่าชายเจ้าของบ้าน

นอน อ ย่ า ง ห มดอาลัย ต า ย อ ย า ก อยู่สีหน้าซีดเซียว ร่างกายก็ซูบผอม ประหนึ่งครึ่ง คนครึ่งศ พ เ ด็ ก รับใช้นำน้ำ

มาถวายหลวงต าพร้อมจัดเก้าอี้ ถวายข้าง ๆ เตียงของชายผู้นั้น หลวงต า ยิ้ ม และพูดว่า

อาการหนักเลยนะ ชายคนนั้นก็เงียบไม่สนใจ ในสิ่งที่หลวงต าพูดหลวงต า ตรวจอาการพอเ ป็นพิธีจึงกล่าวว่า โทรมมากเลยนะ ชายคนนั้นก็ยังไม่สนใจ หลวงต าบอ กว่า ไม่เชื่อก็มอง

ที่กระจกสิ ชายคนนั้นไม่สนใจ แต่หางต าก็ แลไปที่กระจก แต่งตัวใน ห้องนอนเขา มองเห็นภ า พของคนรัก ในนั้นไม่นานภ า พของคนรั กก็ค่อย ๆ จางห า ยไป กล า ยเป็นภ า พทิวทัศน์ ชายทะเล ที่แห่งนั้น

เงียบสงบไม่มีคน ผ่ า น มา ขณะที่ชายคน ที่ ป่ ว ย มองภ า พ ในกระจกด้วยความสนใจ จึงพบว่า มีศ พ หญิงสาวนอน

เปลือ ย กา ย อยู่ที่ชายหาดเวลา ผ่ า น ไป สักครู่มีชายคนหนึ่ง

เดิน ผ่ า น มาเขามองเห็น ศ พ หญิงคนนั้นด้วยความรังเ กี ย จจึงเดิน ผ่ า น ไป อ ย่ า ง รวดเร็วต่อมาพักใหญ่ มีชายอีกคนเดิน ผ่ า น มาเขา

มองเห็นศ พเขาสงสา รจึงถอ ดเสื้อนอ กออ กมาคลุมร่างของหญิงคนนั้น ให้และเดินจากไป พักใหญ่ ๆ อีกเช่นเคย มีชายอีกคนเดิน ผ่ า น มาเขาพบคนนอน มีผ้าคลุมอยู่จึง

เปิดดูเมื่อพบว่าเป็นศ พ ด้วยใจ ส ง ส า ร จึงจะฝัง ให้เรียบร้อย แต่ก็ไม่มี

เครื่องมือจะขุดเขาจึงตัดสินใจ ใช้มือทั้งสองข้าง ของเขาค่อย ๆ กอบทรายขึ้น มา เขาทำแบบนี้ เรื่อย ๆ จนถึงเย็น

พอได้หลุ ม ใ ห ญ่ พอ ส ม ควรจึงได้ฝัง ศ พ ผู้หญิงคนนั้น และจากไปจากนั้นภ า พ

ในกระจก ก็เปลี่ยนเป็นภ า พของศ พ หญิงคนนั้น และค่อยๆเปลี่ยน เป็นภ า พของหญิ ง อ ดีตคนรัก

ของเขาเขาได้เห็นก็ตกใจ อยู่ครู่หนึ่ง กระจกก็ปรากฏเป็นภ า พชาย คนที่ 2 แล้วก็ค่อยๆ

จ างห า ยไป เหลือแต่เงาของตนเอง ในกระจกขณะนั้นหลวงต าพูดว่า ทีนี้เข้าใจ หรือยังศ พ นั้น

คือคู่รักของโยม ชายคนที่ช่วย ฝังศ พ เธอผูกวาสนากับ เธอหนึ่งชาติชาตินี้ เธอเลยได้แต่งง า น กับเขาส่วนโยมช่วยคลุม ศ พ เธอ จึงผูกวาสนา 3 ปี ตอนนี้ พอครบสามปี วาสนาสิ้นแล้ว

ก็ต้องจากกัน เมื่อชายคนนั้น ฟังจบก็กระอัก เ ลื อ ด ออ กมา เ ด็ ก รับใช้ก็ตก หลวงต า ยิ้ ม

แล้วพูดว่า โยมรอ ดแล้วเมื่อ กี้ โยมกระอักเลื อ ด เอาเ ลื อ ด เ สี ยออ กมา แล้วนะ ต่อมาไม่นาน

ชายคนนั้น ได้ออ กบวช และ ติ ด ต ามหลวงต า รูปนั้นในที่สุด เพราะคนเราเจอ กัน ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ความสัมพันธ์ พ่อ,แม่,พี่,น้อง,ญาติ,เพื่อน,คนรักฯลฯ ไม่ใช่ของเลื่อนลอย

เมื่อมีวาสนาไม่ต้องเรียกร้องใดๆ ถึงเวลาก็มาเจอ กัน แต่หากสิ้นวาสนาคงต้องจากกันรั้งยังไงก็ไม่อยู่ ในตอนที่ยังอยู่ด้วยกัน คุณทำดี ต่อคนรอบข้าง ของคุณหรือยังเพราะถึงเวลา ที่ต้องจากกัน ไม่ว่าคุณจะมีเ งิ น หรืออำนาจล้นฟ้าก็เรียกมันกลับคืน มาไม่ได้ ทำดีต่อ กันไว้เถิด เพราะไม่มี ใครรู้ว่าเ ราจะต้องจากกัน ตอนไหน

ที่มา ยิ้มยิ้ม, fashionfuns  horoscopedaily99

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …