Home ข้อคิด คำคม ชีวิตลำบากไปจนแก่ ถ้ายังไม่เลิกใช้เงินในแบบ 7 ข้ อนี้

ชีวิตลำบากไปจนแก่ ถ้ายังไม่เลิกใช้เงินในแบบ 7 ข้ อนี้

8 second read
ปิดความเห็น บน ชีวิตลำบากไปจนแก่ ถ้ายังไม่เลิกใช้เงินในแบบ 7 ข้ อนี้
0

หล า ยๆคนเงินเดือนนั้นไม่ใช่น้อยๆ แต่กลับไม่มีเงินเก็บเลย แถมมีห นี้อีกต่างหาก หากคุณเป็นคนหนึ่งที่เป็นแบบนี้ เราขอแนะนำว่าให้ลองย้อนกลับไปดูพ ฤ ติ ก ร รม การใช้เงินของตัวเอง ว่าที่ทำอยู่นั้น มันทำให้ชีวิตเราแย่หรืออ ย่ างไร

เคยได้ยินไหม ว่าความร ว ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับร ายได้ที่สูง หรือต่ำ อยู่ที่พ ฤติ ก ร รมการใช้เงินของเรานี่แหละ ถ้าในตอนนี้คุณเองก็ได้แต่สงสั ยมาโดยตลอ ดว่า เงินที่หามาได้ในแต่ละเดือน มันไปไหน แล้วทำไมเงินที่เหลือ จึงเป็นหลักร้อย มานานหล า ยปี แสดงว่า คุณเผลอมี 7 พ ฤ ติ ก ร รม การใช้เงิน ที่พาให้จนแบบนี้หรือเปล่า

1. ใช้เงิน แบบเต็มที่ ไม่สนใจอนาคต

แบบว่าใช้ชีวิต เหมือนวันนี้เป็นวันสุ ดท้าย การที่คิดแบบนี้ ใช้ไม่ได้กับความรว ย ฉะนั้น คนที่ใช้จ่ายเงินแบบลืมนึกถึงอนาคต จงปรับเปลี่ยนแนวคิดเสี ยใหม่เถอะ โดยอาจจะแบ่ งร ายได้ส่วนหนึ่ง ไว้ใช้จ่ายต ามจำเป็น อีกส่วนไว้เก็บออมเพื่ออนา คตของเรา

2. ซื้ อทุกอ ย่ างที่อย ากได้ ไม่สนว่าจะฐานะตัวเองเป็นยังไง

นิสั ยข้ อนี้ เรียกให้คุ้นหูก็ต้องพูดกันตรงๆ ว่า ฟุ่มเฟื อย ยิ่งกับคนไหน ที่ซื้ อของไม่บันยะบันยังเนี่ย เอะอะจ่ายตลอ ด ทั้งยังเป็นการซื้ อโดยไม่ ได้ผ่านการไตร่ตรอง แบบนี้ได้เงิน มาเท่าไร ก็คงใช้แบบเดือนช นเดือนวันยังค่ำนั่นแหละ

3. เงินเดือนขึ้น ก็ใช้จ่ายมากต าม

เงินเดือนขึ้น ทุกปีก็จริง แต่คุณเองก็มีพฤติกร รม การใช้เงินที่แปรผันไปกับจำนวนร ายได้ที่เพิ่มขึ้น มาด้วย อ ย่ างนี้จะเหลือเงินที่ไหน มาเก็บ เพราะงั้น พย าย ามบริหารจัดการร ายได้ให้เหมาะสม กับค่าใช้จ่ายด้วย

4. หาเงิน มาเพื่อเที่ยว

วัยที่เพิ่งเริ่มทำงาน หล า ยคนก็คิดอย ากหนีไปเที่ยวไกลๆ จากที่เดิมที่เคยอยู่นั่นแหละจนในที่สุดก็ ทนเสี ยงเรี ยกร้ องของหัวใจตัวเองไม่ได้ บินลั ดฟ้าไปเที่ยวต่างประเท ศ และประเด็นคือ การท่องเที่ยวของคุณ ดันดู ดทรั พย์จากร ายได้ที่เข้ามา แต่ละเดือนไปหมด ทีนี้เงินที่จะเก็บออม เลยต้องเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่อยู่ตลอ ด

5. นั่งรอวันที่จะร ว ยแ ต่กลับไม่ทำอะไรสักอ ย่ าง

คนจะร ว ยโ ช คไม่ช่วยเสมอไปนะ ส่วน มากคนที่ร ว ยมักร ว ยได้เพราะน้ำพักน้ำแร งของเขา และมันสม อ งของเขา หมายความว่าหากอย ากร ว ย ก็ต้องเริ่มเก็บออม ต้องมองหาร ายได้เสริม ต้องคิดทำทุกวิถีทางเพื่อเปิดช่องทาง การเงินให้ตัวเอง ไม่ใช่รอโชคชะต า แล้วใช้เงินไปวัน ๆ การมีเงินเพียงอ ย่ างเดียวไม่สามารถ ทำให้คุณร่ำร ว ยได้ เพราะเงินจะวิ่งเข้าออ ก ต ามความพฤติกร ร มของเจ้าของ

6. ก่อห นี้ ไม่รู้จบ ไปเรื่อยๆ

ร ายได้เท่าเดิมเพิ่มเติมคือห นี้ ใครที่เป็นแบบนี้ ขอให้รีบเคลี ยร์ห นี้สินโดยด่วน เพราะถ้าคุณปล่อยปละละเลย การชดใช้ห นี้ ด อ กเบี้ยที่มากับห นี้ ก็จะยิ่งท บทวีคูณ เช่น เป็นห นี้บัต รเ ค รดิ ต ถ้าไม่สามารถปิดห นี้ได้หมด วงเวียนการเป็นห นี้ และต้องใช้ห นี้จะยังคงติดตัวไป ลดช่ องทางและโอกาสในการออมเงินไปเรื่อย ๆ

ที่มา  stand-smiling

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …