Home ความเชื่อ ดวง ชีวิตติดขัด แนะล้างเท้าขอขมาพ่อแม่ ชีวิตเจริญรุ่งเรือง ทำมาหากินร่ำร ว ย

ชีวิตติดขัด แนะล้างเท้าขอขมาพ่อแม่ ชีวิตเจริญรุ่งเรือง ทำมาหากินร่ำร ว ย

8 second read
ปิดความเห็น บน ชีวิตติดขัด แนะล้างเท้าขอขมาพ่อแม่ ชีวิตเจริญรุ่งเรือง ทำมาหากินร่ำร ว ย
0

พวกเราทุกคนต่างรู้กันดีอยู่แล้วว่า พ่อแม่นั้นก็เปรียบเสมือนพระในบ้าน ที่เราควรหมั่นบูชาเอาไว้ หล า ยๆคน มักจะมองหาแต่สิ่งศักดิ์สิทธ์ภายนอ กบ้าน จนลืมพระในบ้าน รู้ไหมว่าพระในบ้านนี่แหละที่ศักดิ์สิทธ์และสำคัญที่สุดแล้วสำหรับชีวิตคนเราทุกคน

ชีวิตจะเจริญรุ่งเ รื อ งได้หากเราดูแล และเอาใจใส่บุพการีของเรา เหมือนที่พวกท่านเคยดูแลเรามา หากทำต ามนี้แล้วจะช่วยให้เราพบเจอแต่เรื่องดีๆ มีโชคและมีคนเ ม ต ต า คอยให้ความช่วยเหลือเสมอ เพราะคนกตัญญูเป็นคนที่มีเ ส น่ ห์ในส า ย ต าของผู้คนเสมอ หากใครยังไม่เคยทำพิธีขอขมา บุ พ ก า รี มาก่อน ขอแนะนำว่าควรทำอ ย่ า งมาก เพราะจะทำให้พ่อแม่มีความสุข และยังทำให้เราผู้เป็นลูกเจริญรุ่งเรืองในทุกสิ่งทุก อ ย่ า งที่ทำอีกด้วย

สิ่งที่ต้องเตรียม

1 ธูปเทียนแพ ธูปเทียน 5 คู่ วางซ้อนกันเป็นแพ

2 พวงมาลัยดอ กมะลิ 1 พวง

3 ถาดใส่ของวางรองด้วยผ้าสีขาว

4 เสื้อผ้าชุดใหม่สำหรับพ่อแม่ โดยมากนิยมใช้ชุดนอน

5 ผ้าขน ห นูใหม่

6 ซองใส่ปัจจัย จำนวนเงินเท่าใดก็ได้ ถือ กันว่าเป็นการซื้ อ ชี วิ ต ใ ห ม่ จากบุ พ ก า รี

พิธีการล้างเท้าขอขมาบุพการี

1 เริ่มด้วยการตั้งจิตอธิษฐานถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยให้คิดถึง องค์พ ร ะ พุ ท ธ เ จ้ าโดยกล่าวชื่อของตัวเองและกล่าวดังนี้ วันนี้ลูกตั้งใจจะขอขมา ขออโหสิก ร ร มจาก คุณพ่อคุณแม่ ขอองค์พระพุทธ จงบันดาลให้ลูกทำสำเร็จโดยสมบูรณ์ ด้วยเทอญ ขอแม่ซื้ อ เทพยดาทั้งหล า ย เจ้าที่เจ้าทาง พระแม่ธรณี วันนี้ลูกตั้งใจทำพิธีขอขมาและขออโหสิก ร ร มจากคุณพ่อคุณแม่ ขอจงเป็นพ ย า นด้วยเทอญ

2 ให้พ่อ กับแม่นั่งบนเก้าอี้หรือโซฟา ส่วนเราให้นั่งกับพื้น

3 ยกเท้าของท่านลงในกะละมังที่ใส่น้ำอุ่นเตรียมไว้ แล้วพูดสิ่งที่เราต้องการบอ กกับท่าน ทั้งเรื่องที่ผ่ าน มาในอ ดีตและเรื่องในอนาคต เพื่อให้ท่านสบายใจและรับรู้ถึงความตั้งใจดีของเรา รวมทั้งกล่าวขอขมาในสิ่งที่เคยทำไปโดยกายก็ดี วาจาก็ดี ที่เคยล่วงเกินหรือทำให้พ่อแม่ต้องเ สี ยใจ พร้อมกับกราบขออโหสิ ก ร ร ม ในสิ่งเหล่านั้นด้วย

4 จากนั้นให้ยกเท้าท่านขึ้น แล้วเช็ดให้แห้งด้วยผ้าขน ห นู แล้ววางเท้าของท่านบนขาของเรา แล้วกล่าว พ ร ะ แม่ธรณี พ ร ะแม่คงคา พ ร ะแม่พ ร ะพาย พ ร ะแม่พ ร ะ เพลิง ลูกมาขอขมาลาโ ท ษ ขอเป็นทิพยญาณนำความดีและกุศลผลบุญที่ลูกทำในครั้งนี้ ไปบอ กปู่ยมราชและนายนิติยบาลให้ด้วย ให้ช่วยบันทึกคุณความดีในครั้งนี้ ที่ผ่ าน มาไม่ว่าลูกจะเป็นอย่ างไรก็ขอรับใช้ก ร ร มแต่หลังจากนี้ลูกกราบขอชีวิตใหม่จากบุพการี

5 ให้หมอบกราบลงแล้วนำเท้าของพ่อแม่วางบนศีรษะของเรา

6 จากนั้นนำชุดธูปเทียนขึ้น มา แล้วกล่าวว่า คุณพ่อคุณแม่ ลูกขอขมา ขออโหสิ ก ร ร ม และขอ ชี วิ ต ใ ห ม่ ที่ดีให้กับลูกด้วย แล้วให้ท่านกล่าวมอบ ศี ล ให้พรแก่เรา

7 สุดท้ายให้เราตั้งจิตตั้งใจคิดถึงพ ร ะ คุณของพ ร ะ พุ ท ธ เ จ้ า อีกครั้งหนึ่งแล้วกล่าวคำขออนุโมทนาบุญ ให้สำเร็จบุญนี้แก่ตัวลูก ลูกขอส่งบุญกุศลในครั้งนี้อุทิศแก่เจ้าก ร ร ม นายเ ว ร ที่ติดต ามลูกมาจากชาติป า งก่อน ให้ได้รับผลบุญจากลูกในครั้งนี้ด้วย

หลังจากที่ทำพิธีขอขมาพ่อแม่แล้ว ให้เราหมั่นทำความดี และคิดถึงแต่สิ่งดีงามโดยเฉพาะอย่ างยิ่งให้คอยดูแลพ่อแม่ของเราอ ย่ า งดี ไม่ทำหรือพูดสิ่งใดที่ทำให้ท่านต้องเ สี ยใจหรือเป็นกังวลใจอีก เมื่อพ่อแม่ของเรามีความสุขจากสิ่งที่เราทำ ชีวิตของเราจะเจริญก้าวหน้า และมีความสงบสุขในทุกๆด้าน

ที่มา  krustory

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ความเชื่อ ดวง
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …