Home ข้อคิด คำคม ชีวิตดี มั่นคงด้วยวิ ธีแบ่งออมเ งิ น 50/30/20 ทำง่ายมีเ งิ นเก็บ

ชีวิตดี มั่นคงด้วยวิ ธีแบ่งออมเ งิ น 50/30/20 ทำง่ายมีเ งิ นเก็บ

8 second read
ปิดความเห็น บน ชีวิตดี มั่นคงด้วยวิ ธีแบ่งออมเ งิ น 50/30/20 ทำง่ายมีเ งิ นเก็บ
0

สำหรับใคร ที่ไม่อย ากจะมานั่งเ ค รี ย ดทุกครั้ง ที่ใช้เ งินบาท สุดท้ายในกระเป๋าสต างค์วันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปเรียนรู้ วิ ธีการออมเงิ น กับบทความวิ ธีออมเงิ น 50/30/20ให้ชีวิตไม่ลำบาก ไปดูกันว่าจะต้องทำอ ย่ างไรบ้าง กฎการออมเงิ น 50/30/20 ช่วยให้คุณสามารถ บริหารจัดการร า ยได้เพื่อ

ครอบคลุมค่าใช้จ่าย ทั้งในส่วนของสิ่งที่จำเป็น ในชีวิตและเป้าหมายใน อนาคตในขณะเดียวกัน ก็มีเ งินเหลือพอ สำหรับใช้จ่าย ให้กับความสุขของชีวิต การทำแผนออมเ งิน ควรคำนวณจากร า ยรับที่แท้จริงของคุณ ซึ่งเป็น ร า ยได้หลังหักค่าใช้จ่าย เช่น การเ สี ยภาษีและแบ่งเ งินของ คุณออ กเป็นสัดส่วนดังนี้

50เปอร์เซน=ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น

20เปอร์เซน=เงิ นออมและชำระห นี้

30เปอร์เซน=ใช้กับสิ่งที่ต้องการ

แล้วกฎการออมเงิ น 50/30/20 มีวิ ธีการแบ่งเงิ น อ ย่ างไร มาดูวิ ธีแบ่งเงิ นใน แต่ละสัดส่วนอ ย่ างละเอียดกันเถอะ

50เปอร์เซน=ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น

อ้างอิงจากกฎการออมเงิ น 50/30/20 คุณควรแบ่งเ งินครึ่งหนึ่งของร า ยรับไว้ สำหรับใช้จ่ายกับส่วนที่จำเป็น ในชีวิต อะไรคือค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ค่าใช้จ่ายที่ จำเป็นคือสิ่งที่คุณข า ดไม่ได้ และจำเป็นต้องจ่ายเช่น ค่าบ้านค่าอาหารค่าเดินทาง และค่าสาธารณูปโภค อ ย่ างค่าน้ำและค่าไฟ

หากคุณยังสับสนและไม่แน่ใจในการ แบ่งเ งิน ในส่วนดังกล่าว ลองดูตัวอ ย่ าง ดังต่อไปนี้ตัวอ ย่ างค่าใช้จ่าย ที่อาจจะทำให้ คุณสับสนการชำระห นี้ เจ้าห นี้มักจะกำหนด ให้เราต้องชำระเ งินจำนวนหนึ่ง ในแต่ละเดือน ดังนั้นค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ ในการชำระห นี้ จึงนับเป็นหนึ่งในค่าใช้จ่าย ที่จำเป็น แล้วเราจะจัดการอ ย่ างไร

หากเราอย ากจ่ายมากกว่ายอ ดขั้นต่ำ เพื่อไม่ให้สับสน และลำบากในการคำนวณ เราจะนับค่าใช้จ่าย นอ กเหนือจากการชำระห นี้ขั้นต่ำ เป็นหนึ่งในสัดส่วนของ 20เปอร์เซน ค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ โดยปกติแล้ว เราจะนับว่าค่าสาธารณูปโภค คือค่าใช้จ่ายที่จำเป็น แต่เมื่อคิดดูแล้ว การคำนวณเช่นนี้ อาจจะไม่ถูกต้องสำหรับทุกคน ตัวอ ย่ างเช่นหากคุณ

ทำงานที่บ้านค่าอินเทอร์เน็ตจะจัดว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็น แต่ถ้าคุณ ใช้งานอินเทอร์เน็ต เพื่อความบันเทิง ค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะถูกจัดว่าเป็นค่าใช้จ่ายกับสิ่งที่ต้องการ ดังนั้นควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า วิ ธีการแบ่งสัดส่วนเ งิน เหมาะสมกับการใช้งาน ของคุณหรือไม่ ใช้เงิ นเกินงบที่ตั้งไว้หรือไม่ หากคุณตรวจสอบแล้ว

ว่าค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ของคุณบางส่วน จัดอยู่ในอีกสองหมวดหมู่ เช่นกันนี่ อาจจะถึงเวลาที่คุณต้องลดค่าใช้จ่าย เพื่อให้อยู่ในงบประมาณ ที่กำหนด เช่น ย้ายไปอยู่บ้านที่เล็กลง ใช้บริการอินเทอร์เน็ตที่มี ความเร็วช้าลง แต่ประหยัดมากขึ้น ลดค่าใช้จ่ายโดยการซื้อรถ ที่ราคาถูกลง

หากทำเช่นนั้น มีความเป็นไปได้สูง ที่คุณจะสามารถลดค่าใช้จ่าย ได้มากกว่าที่คิดใช้เ งินน้อยกว่างบที่ ตั้งไว้หรือไม่ คุณช่างโชคดีเหลือเกิน ก่อนจะนำเ งินที่เหลือในแต่ละเดือนไปจับจ่าย ใช้สอยเพื่อความบันเทิง คุณควรพิจารณาและนำเ งินที่เหลือ ไปเก็บในส่วนของเ งินออม หรือนำไปชำระห นี้ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิ นของคุณ

30เปอร์เซน=ใช้กับสิ่งที่ต้องการ

ไม่ว่าคุณจะเลือ กใช้จ่าย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ความฟุ่มเฟือยเล็กๆน้อยๆ . หรือเพื่อความ สนุกสนานค่าใช้จ่ายเหล่านี้ จัดว่าเป็นค่าใช้จ่าย ที่ไม่จำเป็น ในการดำรงชีวิตแต่ทำให้ชีวิตของ คุณมีสีสันขึ้น หากคุณใช้เงิ น มากกว่า 30เปอร์เซน ไปกับสิ่งที่ต้องการ นั่นหมายความว่าได้เวลาที่คุณจะ ตัดหรือลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้แล้ว

ในช่วงแรกคุณอาจจะลองเริ่มจากสิ่ง ที่คุณสามารถตัดหรือลดได้ทันที นี่เป็นสิ่งสำคัญมากกว่าที่คิด แน่นอนว่าคุณสามารถเว้นการแบ่งเงิ นเข้าสัดส่วนนี้แล้วนำไป รวมกับอีกสองสัดส่วนข้างบนได้ ถือว่าเป็นความคิดที่ดีมาก โดยเฉพาะถ้าคุณกำลังประสบปัญหา ทางด้านการเงิ น แต่อ ย่ างไรก็ต าม

การปล่อยให้ตัวเองไร้ซึ่งความสุขนั้นไม่ใช่ผลดีในระยะย าว อ ย่ างแน่นอน ดังนั้นเมื่อใดที่สามารถ จัดสรรเ งินสัดส่วน ข้างบนได้แล้ว อ ย่ าลืมใช้เงิ น 30เปอร์เซน ของ ร า ยได้ไปกับสิ่งที่คุณรักโดยไม่ต้องรู้สึกผิ ด จะเริ่มออมเงิ นโดยใช้กฎ50/30/20อ ย่ างไร เริ่มจากการคำนวณค่าใช้จ่ายทั้งหมด และจัดเข้าหมวดหมู่ และจะดียิ่งขึ้นไปอีกหากคุณ

สามารถอ้างอิงจากร า ยการเงิ นฝากถอน ของธนาคารเ พ ร า ะ หากคุณ คำนวณโดยการคาดเดา การคำนวณอาจคลาดเคลื่อนได้ คุณอาจจะพบว่า ค่าใช้จ่ายบางส่วนของคุณไม่สามารถ นำมาจัดอยู่ในหมวดหมู่ 50/30/20 ได้ นอ กจากนั้นค่าใช้จ่ายของคุณอาจมากกว่าหรือ น้อยกว่าร า ยได้ อ ย่ ากังวลไป นั่นอาจเป็นเ พ ร า ะ ว่าคุณใช้กฎ50/30/20โดยไม่รู้ตัวดังนั้น คุณอาจจะใช้เวลานี้ ปรับแผนการเงิ นจนกว่าคุณจะพอใจ หรือหากคุณไม่สามารถปรับ แผนการเงิ นได้ลงตัว คุณอาจจะต้องวางแผน ลดค่าใช้จ่ายบางอ ย่ าง

20เปอร์เซน=เงิ นออมและชำระห นี้

เงิ นในส่วนนี้ นับเป็นส่วนสุดท้าย ในกฎการออมเงิ น 50/30/20 แต่ถือว่าเงิ นส่วนนี้เป็น สิ่งที่สำคัญ เป็นอันดับสองของแผนการเ งิน นี้สิ่งที่ควรทำเพื่อประกัน อนาคตของคุณก็คือชำระห นี้เพิ่มเติม ออมเ งินไว้ใช้ในย ามฉุกเฉิน เป้าหมายที่ดีคือควรมีเ งินย ามฉุกเฉิน อ ย่ างน้อยสามเท่าของร า ยรับ พย าย ามบรรลุเป้าหมาย การออมเงิ นและลงทุนเพื่อใช้ใน ย ามเกษียณ

หากคุณมีห นี้จำนวน มาก หรือรู้สึกว่า เป้าหมายในการออมเงิ น และเ งินหลังเกษียณ ช่างห่างไกลเหลือเกิน อ ย่ าลังเลที่จะลดค่าใช้จ่าย ที่จำเป็นหรือลดค่าใช้จ่ายที่จะ ใช้กับสิ่งที่ต้องการ จนกว่าคุณจะมีสถานะ ทางการเ งินที่ดีขึ้น หลีกเลี่ยงการตั้งเป้าหมายการออมเงิ นที่สูงเกินไป แต่เริ่มจากเป้าหมายการออมเ งิน ที่เราสามารถทำได้จริงในระยะย าว

ควรจัดลำดับความสำคัญอ ย่ างไร หากคุณมีห นี้ค้างชำระ และไม่มี เงิ นไว้ใช้ย า มฉุกเฉินเรา ขอแนะนำให้คุณจัดลำดับความสำคัญของสิ่งเหล่านี้ไว้ต้นๆมันไม่ใช่ความคิดที่ดีเลยที่จะ ละทิ้งการออมเงิ นระยะย าว และออมเงิ นสำหรับการเกษียณ ยิ่งคุณแก้ปัญหา ได้เร็วมากเท่าไหร่ คุณก็จะเริ่มสะสมเงิ นได้เร็วมากขึ้นเท่านั้น แม้มันอาจจะเป็นเ งินจำนวนไม่มากก็ต าม

ข้ อควรรู้ เกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็น และการอ ดออมอื่นๆ มีเพียงเงิ นสำหรับใช้ในย ามฉุกเฉิน การลงทุนสำหรับ แผนการเกษียณ และการเก็บเ งินสำหรับเหตุการณ์สำคัญในชีวิต อ ย่ างเช่นงานแต่งงานบ้านหลัง ที่ใหญ่ขึ้น สำหรับครอบครัวที่กำลังเติบโตเท่านั้น ที่จัดอยู่ในหมวดหมู่นี้หากคุณต้องการเก็บเงิ น สำหรับทริปวันหยุดพักผ่อน หรือซื้อรถในฝัน คุณสามารถเก็บเงิ นส่วนนี้ได้แต่ต้องให้แน่ใจว่า เงิ นส่วนนี้จะถูกจัดอยู่ในสัดส่วน ของค่าใช้จ่ายกับสิ่งที่ต้องการ

ที่มา stand-smiling

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …