Home ข้อคิด คำคม จงเตรียมรับมือให้พร้อม 20 ข้ อที่เริ่มมีให้เห็นบ้างแล้ว

จงเตรียมรับมือให้พร้อม 20 ข้ อที่เริ่มมีให้เห็นบ้างแล้ว

42 second read
ปิดความเห็น บน จงเตรียมรับมือให้พร้อม 20 ข้ อที่เริ่มมีให้เห็นบ้างแล้ว
0

ในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปทุกวัน ทำให้บางสิ่งบางอ ย่ างนั้นเปลี่ยนไป หากเราไม่ปรับตัวต ามสิ่งที่เกิดขึ้น เราอาจจะใช้ชีวิตได้อ ย่ างลำบาก วันนี้เราจะพาทุกคน มาดูว่าอะไรบ้างที่ในอนาคตนั้นจะเกิดขึ้น และบางสิ่งก็ได้เริ่มเกิดขึ้นแล้วในบ้านเรา จะได้เตรียมตัวรับมือได้

1. ใครที่ฟุ้งเฟ้อ กว่าร ายได้ที่มี จงอย่ าสร้างห นี้เพิ่ม เพราะด อ กเบี้ ยคือพลั งทวีคูณ อ ย่ าใช้จ่ายเกินตัวเลย เพราะหากวันใด ที่เกิดวิกฤ ติ จะเอาตัวไม่ร อ ดนะ

2. การที่เ งิ น ยังไหลเข้าในตลาด บ้านเราที่เรทต่ำกว่าโลก อย่ าเพิ่งดีใจไป เพราะเขาต้องการ ถือเ งิ นบ า ท เพื่ออะไรบางอย่ างแค่นั้นแหละ

3. อสังหาต่างๆ เพิ่มขึ้นแต่คนจมทุ นโดยเฉพาะคอนโด ที่หล า ยคนเห็นว่าโอเวอร์ซัพพล ายมานานแล้ว เริ่มออ กอาการชัดเจน โดยเฉพาะที่มีพวกแนะนำ ให้คนไปจ มเ งิ นกู้ เช่น การไปสอนคนกู้เ งิ น เกิน มากๆ เพราะอย ากได้นายหน้า

4. เศรษฐกิจพอเพียงนั้น สามารถช่วยเราได้ หากเราไม่สร้างห นี้จนเกินรับไหว อ ย่ างน้อยๆ เราก็มีดินดีปลูกผัก ปลูกผลไม้ได้ มีกินในครอบครัว

5. แล้วห นี้สินที่มีอยู่ตอนนี้ ที่ ด อ กเบี้ ยต่ำสุด หากด อ ก เบี้ ย นโยบายขึ้นเพียง หลักสต างค์ บ า ท สองบ า ท ห า ยนะ ของคนเป็นห นี้เชียว เช่นบ้านเคยผ่ อนต้น หมื่น ด อ ก เบี้ย สองหมื่น ในยอ ดผ่ อนสามหมื่น มันกล า ยเป็น ด อ ก เบี้ย แทบทั้งหมดเลย

6. คอนโดดีๆ วนดูให้ถูกใจ รอซื้ อตอนแ ฮคั ทของแบงค์ต่างๆ ค่อยยื่น กู้ซื้ อในเงื่อนไขที่ดีมาก เพราะคนที่ถือ เก็ งกำไร ไม่สามารถจ่ายได้ มีจำนวน มากในตอนนี้

7. หุ้ น s o f t b a n k น่าซื้ อเก็บไว้เป็นหุ้ นแห่งอนาคต แต่ควรใช้เ งิ นที่ตัดลงทุ นระยะย าว ไม่ควรเก็ งกำไรไว้

8. อาชีพ ข า ย ประกั นจะเริ่มถดถอย นั่นเพราะแข่งขันสูงขึ้น ลูกค้ ามีทางเลือ ก โดยเฉพาะ บริษั ทที่สร้างระบบ ecosystem ครบวงจรมา

9. ใครทำงานแบงค์ จงรีบมองหางานใหม่ ก่อนที่จะถูกลดคน จากระบบใหม่ แล้วตอนนั้น จะหางานทำย าก

10. อสังหา ธุรกิจที่พึ่งลูกค้ าต่างช าติ บัดนี้เหนื่อย เพราะพวกเขาเองก็เหนื่อยมากจริงๆ

11. คนทำธุรกิจ อ ย่ า c u t ตนเอง ตอนที่ไม่เหลืออะไรให้คัท เหมือนหุ้ น

12. เริ่มมีการเร่ง การใช้พลั งงานไฟฟ้า แทนน้ำมั น ธุรกิจหุ้ นในน้ำ มั น จึงควรพิจารณาแล้ว

13. B l o c k Chainเป็นอะไรที่ดีมาก หากใช้ถูกจุดประสงค์

14. ที่ดินตอนนี้ ข า ย ย าก เพราะเ งิ นในระบบ ห า ยไปมาก

15. โลกแห่งหุ้ นพื้นฐานดี จะหมดไปเรื่อยๆ นั่นเพราะแทบจะไม่มีธุรกิจ ที่ยั่งยืนใน พื้นฐานโลกใหม่

16. จะมีการ R o l l over B o n d s อ ย่ างต่ำ ประมาณห้าแสนล้ าน บางส่วนก็ไม่รู้จะ r o l l ผ่าน มั้ย แล้วอาจจะมีการลด r a t i n g ในหล า ยบริษั ท ที่ไม่ผ่านด้วย

17. ห นี้เสี ย N P L ที่ประกาศน้อยกว่าจริงมาก ต่อให้ประกาศจริง ของจริงก็เยอะกว่า อาจจะทำให้แ บ งค์เ ซได้

18. ทุกอ ย่ าง ที่จะเป็นโค้ชพาร วย แล้วใช้ชีวิตดีหรูหรา หากมีจริงคงไม่มีใครอย ากทำงานหนัก อย่ าไปโล ภ อ ย่ าเชื่อคนง่ายๆ เพราะความเสี ยห า ยจากสิ่งเหล่านี้นั้น มากมาย

19. สกุลเ งิ น ดิ จิตอล เหรียญต่างๆ น่าจะออ กแบบมา เพื่อทดสอบระบบ ทำหน้าที่ B u r n cash ทิ้ง จากการพิ มพ์เ งิ นตลอ ดเวลา ​และเป็นการ b u r n ที่มีประสิทธิภาพมากจริงๆ

20. ไม่ใช่เราบริหารไม่ดี แต่ระดับโลกหล า ยๆ ประเท ศก็ทรุ ดตัวพร้อมๆ กัน

ที่มา  sabaisabuy

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …