Home ข้อคิด คำคม จงรู้ให้ทัน ลักษณะของคนไม่จริงใจ ชอบเสแสร้ง

จงรู้ให้ทัน ลักษณะของคนไม่จริงใจ ชอบเสแสร้ง

9 second read
ปิดความเห็น บน จงรู้ให้ทัน ลักษณะของคนไม่จริงใจ ชอบเสแสร้ง
0

การใช้ชีวิตต้องพบเจอทำความรู้จักกับผู้คน มากมาย เราไม่สามารถดูออ กได้เลยว่าใครจะจริงใจกับเราแค่ไหน แล้วที่เขาเข้ามาหาเรานั้นเขาเข้ามาเพื่อหวังอะไร ฉนั้นเราควรดูให้เป็นว่าคนแบบไหนที่ไม่จริงใจ ชอบเสแสร้งทำดีด้วย และถ้าต้องเจอเราจะรับมือ กับคนพวกนี้อ ย่ างไร เราไปดูบทความนี้พร้อมๆกันเลย

ในสังคมปัจจุบัน ที่คนเราต้องใส่หน้ากากเข้าหากัน ต้องเสแสร้งทำเป็นดี ต่อหน้าเพื่อหวังผลประโยชน์บางอ ย่ าง ในภายหลัง บางครั้งก็ย าก ที่จะดูออ กว่าใครจริงใจ ใครหน้าไหว้หลังหลอ ก ต้องอ ดทนให้มากต้องรอบคอบ และใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ คนพวกนี้มักมีเล่ห์เหลี่ยมแพรวพราว

และมีศิลปะในการโน้มน้าวใจคน แต่ไม่นานคนพวกนี้ ก็ต้องเผยธาตุแท้ตัวเองออ กมาจนได้ เพราะถ้าเขาไม่ดีจริง เขาก็ไม่สามารถเสแสร้ง เป็นคนดีได้ตลอ ด เมื่อความจริงปรากฏ เขาก็จะถูกสังคมลงโ ท ษเอง ขอเพียงเรารั ก ษ าความดีของตนเอง และอ ดทนให้มากพอ ความอ ดทนคือวิ ธีที่ดีที่สุดในการเอาชนะคนเสแสร้ง

ไม่มีใครแสดง เป็นคนอื่นได้นานหรอ ก สักวันเขาก็ต้องแพ้ภั ยตัวเอง เอาชนะใจตัวเองให้ได้ บอ กตัวเองว่าอ ย่ าแพ้ทางเค้า อ ย่ าอ่อนแอให้เค้าเห็น อ ย่ าแสดงอารมณ์โ ก ร ธให้เค้าได้สะใจ อ ย่ าเถียงอ ย่ างที่ใจเราคิด แต่ให้เงียบเข้าไว้ ยิ้มอ ย่ างเดียวก็พอ ไม่ว่าเค้าจะมาไม้ไหน เราอ ย่ าไปหลงกล จะมาดีมาร้า ย

ก็ช่างเค้า อย ากด่าอย ากดูถูกก็ชั่ง อ ย่ าไปรับเอา เราไม่เ จ็ บไม่ป ว ด ต ามปากเค้า ไม่นานคนพูดก็จะรู้สึกเ จ็ บป ว ดเอง ไม่มีใครทำอะไรเราได้ แค่เพียงคำพูดหรอ ก อย ากพูดอะไรก็ให้เค้าพูดไป ไม่เหนื่อยเพราะพูด จนห า ยใจไม่ทันก็ช่างเค้า คำพูดจากคนที่โ ก ร ธจัด

มัน มีแต่แรงกดดันทางอารมณ์ การแสดงออ กล้วน แต่ใช้แรงมากกว่าปกติ นอ กจากเค้าจะเหนื่อย ทั้งทางกาย ทางใจทางวาจาแล้ว สุขภาพจิตของเค้า ก็จะเ สี ยไปด้วย เพราะเค้ากลัวคนอื่นจะไม่เชื่อ กลัวคนอื่นจะไม่เห็นด้วย ยิ่งออ กแรงพูดมากขึ้น ท่าแท้ก็จะหลุดออ กมา

ว่าลึกๆของจิตใจ คิดก็ร้ าย พูดก็ร้า ย ความคิดของความทุ ก ข์ ในจิตใจของเค้า จะเผาใจเค้าให้ร้อนเป็นไฟ ใครอยู่ใกล้ ก็จะรู้สึกร้อนต าม ไม่มีใครอย ากอยู่กับความร้อน ทุกคนชอบความเย็นสบายทั้งนั้น ตัวเค้าเองก็เถอะ ต่อให้ตัวอยู่ในห้องแอร์ที่เย็นจัด แต่ถ้าภายในจิตใจ

ร้อนเป็นไฟ สุดท้ายแล้วอ ย่ าหวังว่าจะชนะใครได้เลย เพราะแม้แต่ใจของตัวเค้าเอง ยังควบคุมไม่อยู่เลย ก็มีความอ ดทน คือวิ ธีพิสูจน์ว่า ใครจริงใจ ใครไม่จริงใจ และจงจำไว้ว่า คุณไม่สามารถทำให้ทุกคนชอบคุณได้หรอ ก บางคนชอบคุณ บางคนก็ไม่ชอบคุณ แต่ในท้ายที่สุดแล้ว คุณก็แค่ดำเนินชีวิต ด้วยการเป็นตัวของตัวเอง และทำให้ตัวเองมีความสุข

ที่มา bitcoretech  stand-smiling

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …