Home ข้อคิด คำคม จงจำ 5 ข้ อนี้ไว้ เมื่อชีวิตต้องเจออุปส ร ร ค

จงจำ 5 ข้ อนี้ไว้ เมื่อชีวิตต้องเจออุปส ร ร ค

8 second read
ปิดความเห็น บน จงจำ 5 ข้ อนี้ไว้ เมื่อชีวิตต้องเจออุปส ร ร ค
0

ชีวิตคนเราย่อมเจอเรื่องราวมากมายที่คอยทำให้เรานั้นป ว ดหัวอยู่ไม่เว้นแต่ละวัน แต่สิ่งที่ย ากสำหรับหล า ยๆคน เมื่อเจอปัญหาก็คือ การผ่าน มันไปให้ได้ ดังนั้นวันนี้หรือวันไหน หากคุณต้องพบเจอปัญหาอุปสรรค ขอให้คุณจำ 5 ข้ อต่อไปนี้ไว้ แล้วจะดีขึ้นเอง

1. ยอม ความผิ ดความถูกในเรื่องใหญ่ ยอมไม่ได้ แต่เรื่องเล็กเรื่องน้อย พ ย า ย า ม ฟังความเห็นคน สิ่งใดทำต ามความเห็นคนอื่นได้ ไม่ดึงดันความเห็นตน ถอยหนึ่งก้าว ฟ้ากว้างทางไกล อีกประการคือ ทำต ามความเห็นคนอื่น ผิ ดพลาดมีผู้ร่วมรับผิ ดชอบ

2. เรียบ คือเรียบง่าย คือเรียบร้อย คือเรียบราบ ข้ อเ สี ยของการมีเหลี่ยมมีมุมคือ โดน กั ดเข้ามุมข า ดเอาง่ายๆ เป็นคนนิ่งๆ เรียบๆ ง่ายๆ ไม่ต้องมีเล่ห์เหลี่ยมนี่แหละ เป็นการสร้างบารมีแห่งความจริงใจให้ผู้อื่นได้รับรู้

3. ชืดชา มองทุกอ ย่ างให้ชืดชา ทั้งชื่อเ สี ยง เงินทอง อารมณ์ ไม่มีสิ่งใดที่หากละจากแล้วจะอยู่ไม่ได้ การได้การเ สี ยก็สองด้าน สูญเ สี ยในด้านนี้ จิตใจได้รับการปลดปล่อยมีโอกาสไปลิ้มลองทางเลือ กอื่นๆ

แน่นอนว่าเราพูดถึงสิ่งที่ควรมีนั้น ไม่ใช่เรื่องของการมีท รั พ ย์สินเงินทองกันชนิดแบบร ว ยสิบล้านเพื่อให้ได้ใช้ชีวิตแบบสบายๆ เพราะมันคงไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นง่ายๆ กันเ สี ยเมื่อไร

4. นิ่ง พูดให้น้อย ฟังให้มาก โดยพื้นฐานคนพูดมากจะสูญเ สี ยความความสงบนิ่ง ยิ่งกว่านั้น พูดมากย่อมพลาดมาก ยิ่งมีโอกาสฟังทางออ กดีๆได้น้อยลง ภาษิตจีนเตือนไว้ว่า คิดสามตลบจึงดำเนิน ตรองสามรอบจึงเปิดปาก

5. อ ดทน เผชิญความไม่เป็นธรรม ไม่ขึ้งเคียด ไม่โ ก ร ธเกรี้ยว หนึ่งคือโ ก ร ธมากเ สี ย สุ ข ภ า พ สองคือความ เ ก รี้ ย ว โ ก ร ธ ไม่ช่วยแก้ปัญหา มีความใจกว้างที่จะทนกับสิ่งที่ไม่อาจแก้ไข มีความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เปลี่ยนได้ มีปัญญาที่จะแยกแยะสองสิ่งดังกล่าว นี่คือสามคุณลักษณะของผู้ประสบความสำเร็จ แต่สิ่งที่สำคัญมากกว่าคือ การปรับทัศนคติและวิถีการใช้ชีวิตของเรา เพราะถ้าเรามีจุดเริ่มต้นที่ดีแล้ว เราก็สามารถค่อยๆ สร้างรูปแบบชีวิตที่ดีให้กับตัวเองได้นั่นเอง

1. มีครูที่ดี

ผมเคยตอบคำถามหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องครูว่ามันไม่ใช่อาชีพ แต่มันคือจิตวิญญาณของคนที่อย ากถ่ายทอ ดและช่วยให้เราได้เรียนรู้พร้อมกับเติบโตขึ้น คำว่าครูที่ผมหยิบมาพูดตรงนี้ก็เช่นกัน การมีครูที่ดีก็เป็นเหมือนแสงส่องทางชีวิตให้กับเราได้ในวันที่เราอาจจะสงสัย หาคำตอบไม่เจอ

หรือแม้แต่วันที่หลงทาง ครูในชีวิตของเรามีได้ในหล า ยมุม ไม่ว่าจะเป็นครูด้านการทำงานหรือครูในการใช้ชีวิต การพูดคุยกับเพื่อนก็อาจจะทำให้เราสบายใจได้ในระดับหนึ่ง แต่บางครั้งเราก็ต้องการคนที่มีประสบการณ์และความรู้มาแนะนำสิ่งที่เพื่อนเราอาจจะพูดไม่ได้ หรือไม่อยู่ในฐานะที่เราพูดได้ การมีครูที่ดีก็ไม่ต่างจากมีเครื่องนำทางชั้นเยี่ยมให้กับชีวิตเรานั่นเอง

2. มีเวลาพัฒนาตัวเอง

ถ้าเราอ ย ากจะมีชีวิตที่ดี สิ่งที่เราต้องยอมรับก่อนคือตัวเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงด้วย และนั่นทำให้เราต้องพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆ หยุดหาข้ ออ้างหรือข้ อแก้ตัวในการไม่ลงมือทำ

การให้เวลากับตัวเองไม่ว่าจะมากจะน้อยคือ การลงทุนให้กับตัวเองเพื่อก้าวไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่า การเรียนรู้สิ่งใหม่คือ การต่อยอ ดความคิดให้กับเรา การฝึกฝนก็เพิ่มศักยภาพให้สามารถสร้างโอกาสใหม่ๆ ได้ในอนาคตและมันไม่สามารถเกิดขึ้น มาได้เองถ้าเราไม่ยอมให้เวลากับมัน

3. มีจิตใจที่ดี

ต่อให้เราฉลาดแค่ไหน ร ว ยขนาดไหน แต่ถ้าใจเราไม่สะอาด ชีวิตเราก็อาจจะไม่ได้มีความสุข เรื่องนี้เป็นสิ่งที่เราพูดๆ กันเสมอ เพราะใจที่ไม่สะอาดมักสร้างความทุ ก ข์ให้กับเราไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ระยะสั้นหรือระยะย า ว แต่คนที่จิตใจดี เราก็จะมองโลกต่างๆ ด้วยทัศนคติที่ดี รู้จักใช้ชีวิตกับสิ่งที่ถูกต้อง เป็นประโยชน์กับชีวิต แทนที่จะเลือ กเอาใช้ชีวิตกับสิ่งที่ดึงให้เราอยู่กับที่หรือแ ย่ลงกว่าเดิม

4. มีเป้าหมายกับชีวิต

หนังสือพัฒนาตัวเองแทบจะ 100 เปอร์เซน พูดเรื่องนี้เป็นประเด็นแรกๆ พูดง่ายๆ คือคนจะประสบความสำเร็จหรือมีชีวิตที่ดีนั้น มักจะตั้งต้นจากการที่ตัวเองมีเป้าหมายที่ตัวเอง อ ย า กไปให้ถึงซึ่งเป้าหมายนั้นอาจจะมีหลากหล า ยแตกต่างกันไปในแต่ละคน

ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายในการประกอบอาชีพ การทำงาน ครอบครัว ความสัมพันธ์ ฐานะทางการเงิน สุ ข ภ า พ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเหมือนหลักยึดให้เราเห็นภาพตัวเองว่าในอีกปีข้างหน้า สองปีข้างหน้า หรืออนาคตต่อๆ ไปนั้นเราจะเป็นอ ย่ างไร ยิ่งบางคน มีภาพที่ชัดมากก็จะยิ่งทำให้เขารู้ว่าตัวเองต้องไปทางไหน ตอนนี้ห่างจากเป้าหมายแค่ไหน และต้องทำอ ย่ างไรเพื่อจะไปถึงจุดนั้น ผิ ดกับคนที่ยังไม่มีเป้าหมาย ซึ่งก็จะไม่รู้ว่าจะต้องใช้เวลาที่เหลืออยู่ต่อไปอ ย่ างไร

5. มีเพื่อนที่ดี

การมีมิตรที่ดีอาจจะมีค่ามากกว่าการมีเงิน มากมาย เพราะการมีเพื่อนเป็นอะไรมากกว่าฐานะ แต่เป็นเหมือนที่พึ่งทางใจในหล า ยๆ สถานการณ์เช่นเดียวกับเป็นคนที่สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ต่อยอ ดทางความคิดให้กับตัวเราได้ เราเห็นชีวิตคน มากมายได้ดีก็เพราะเพื่อนเช่นเดียวกับหล า ยๆ คนที่ชีวิตล้มเหลวเพราะได้เพื่อนไม่ดี ลองมองดูรอบตัวเราแล้วถามตัวเองว่าวันนี้รอบข้างเรานั้นเป็น มิตรแท้ หรือ มิตรที่ดี หรือเปล่า พวกเขาช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นหรือไม่

ที่มา  sabailey

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …