Home ข้อคิด คำคม จงจำให้ขึ้นใจ อ ย่ าช่วย อ ย่ าคบ คน 8 ประเภทนี้ อยู่ให้ห่างไว้ดีที่สุด

จงจำให้ขึ้นใจ อ ย่ าช่วย อ ย่ าคบ คน 8 ประเภทนี้ อยู่ให้ห่างไว้ดีที่สุด

8 second read
ปิดความเห็น บน จงจำให้ขึ้นใจ อ ย่ าช่วย อ ย่ าคบ คน 8 ประเภทนี้ อยู่ให้ห่างไว้ดีที่สุด
0

ในสังคมที่เราอยู่ต่างมีคน ม ากมายหล า ยประเภท บางคนก็น่าคบ บางคนก็คบไม่ได้ ฉนั้นการเลือ กคบคนเป็นสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงให้มาก เพราะคนบางคนก็นำพาชีวิตเราให้มีแต่ความตกต่ำ แต่หากเราเจอคนดีน่าคบชีวิตเราก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง ฉนั้นใครที่ไม่ดีต่อชีวิตก็ควรอยู่ให้ห่างเข้าไว้หรือเลิกคบไปเลยจะดีมาก

ชีวิตของคนเรามันช่างแสนสั้นเหลือเกิน บางทีเราก็จำเป็นต้องจัดการกับปัญหา 8 อ ย่ าง ต่อไปนี้ให้ดี นั่นก็เพราะ จะได้ใช้ชีวิตอ ย่ างเป็นสุข ไม่ต้องไปเดื อ ดร้อนใคร จงตั้งสติพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้น อะไรแก้ไขได้หรือไม่ได้ แล้วค่อยๆ แก้ไปทีละอ ย่ าง สิ่งใดเกินวิสัยแก้ไข อันนั้นก็คงต้องปล่อยไปต ามทีควรจะเป็น จงพูดกับตัวเองเสมอว่า เรามีเวลาแห่งความสุขเท่าๆ กับเวลาที่ทุ กข์ ดังนั้นเราจะเลือ กทุ ก ข์ หรือ สุข ก็ขึ้นอยู่กับตัวเรา ว่าจะเลือ กแบบไหน

8 ไม่ช่วย การช่วยคนเป็นเรื่องดี แต่คนเหล่านี้ จำไว้ ว่าไม่ควรช่วย

1 คนไร้วาจาสั ตย์

2 คนทะเยอทะย านอย าก

3 คนที่ทำร้ า ยคนอื่น เพื่อประโยชน์ตนเอง

4 คนที่ลະเมิ ดศีลธรรม

5 คนไม่รู้คุณคน

6 คนตลบ ตะแลง เปลี่ยนใจไปเรื่อย

7 คนใจคอคับแคบ ไม่เอื้อเฟ้อ

8 คนเห็นแก่เ งิ น เป็นสิ่งสูงสุดในชีวิต

8 ไม่คบ ระวังในการคบเพื่อน คน 8 ประเภทนี้ ไม่คบได้ จะเป็นดี

1 คนที่มีจิตใจอ า ฆ า ต

2 คนเน รคุณคนอื่น

3 คนช่างยุ ให้แต กแยก

4 คนที่พูดเท็ จเป็นไฟ

5 คนที่จมอยู่ในกิเล สตั ณหา

6 คน ค ด ที่ตีหน้าซื่อ เป็นคนดี

7 คนอ กตัญญูคนอื่น

8 คนที่ต่อหน้าอ ย่ าง ลับหลังอ ย่ าง

8 อ ย่ า เส้นทางชีวิต พูดง่าย แต่กลับเดินย าก คนเหล่านี้ จำขึ้นใจว่า อ ย่ า

1 อ ย่ าเข้าใกล้ คนคดชั่ วช้า

2 อ ย่ าคบหา คนกลับกลอ ก ไร้น้ำใจ

3 อ ย่ ารະแวง คนตรงที่ใจซื่อ

4 อ ย่ าลืม ผู้มีคุณมีความรักให้

5 อ ย่ าอิจฉา คนร ว ยเพียงชั่ วข้ามคืน

6 อ ย่ าโก ร ธ ผู้หวังดีที่พูดจาไม่เข้าหู

7 อ ย่ าเชื่อ คนพูดคำหวาน หมายล่อลวง

8 อ ย่ าเยาะเย้ย คนเคร าะห์ร้ า ย อับโชค

8 ไม่ลืม คนเราต้องรู้คุณอื่น คนเหล่านี้ไม่ควรลืมบุญคุณพวกเขา

1 ไม่ลืมบุญคุณพ่อแม่เลี้ยงดู

2 ไม่ลืมบุญคุณ เพื่อนคบหาสนิทรู้ใจ

3 ไม่ลืมผู้ช่วยเหลือเมื่อเดื อ ด ร้อน

4 ไม่ลืมบุญคุณสามี ภรรย าผู้ร่วมทุ ก ข์ ร่วมสุข

5 ไม่ลืมบุญคุณ พี่น้องช่วยประคองกัน ม า

6 ไม่ลืมบุญคุณครูอบรมสอนสั่ง

7 ไม่ลืมผู้รู้ชี้แนะ และนำทาง

8 ไม่ลืมบุญคุณธรรมชาติ ฟ้าดิน

8 ไม่เกิน สำหรับผู้สูงวัย หนุ่มๆ สาวๆ ก็ทำได้

พอเราผ่านโลกผ่านร้อนผ่านหนาว มามากแล้ว ควรคิดในทุกๆ เรื่อง อ ย่ าได้ จริงจัง เกินไป จนทำให้เราต้องเดินไปสุดขั้ว

1 ไม่ซับซ้อน ซ่อนเงื่อน จนเกินไป

2 ไม่เดินเร็วเกินไป

3 ไม่ทำอะไรจนเหนื่อยมากไป

4 ไม่หวังชื่อเ สี ยงลาภยศมากไป

5 ไม่โก ร ธ เกรี้ยวเจ้าอารมณ์

6 ไม่อยู่ในบ้านใหญ่เกินไป

7 ไม่กินอิ่มเกินไป

8 ไม่อย ากได้ใคร่มีเกินไป

จำไว้ว่า จงเลือ กคบเพื่อน เลือ กคนดี คนจริงใจกับความรักความสัมพันธ์ เมื่อคบถูกคนชีวิตย่อมรุ่งเรือง แต่หากคบคนผิ ด กลั ดกลุ้ มเสี ยใจไปตลอ ดกาล

ที่มา  tamnanna

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …