Home ความเชื่อ ดวง คู่รักของคุณเป็น คู่บุญ หรือ คู่ก ร ร มสังเกตุได้ง่ายๆต ามนี้

คู่รักของคุณเป็น คู่บุญ หรือ คู่ก ร ร มสังเกตุได้ง่ายๆต ามนี้

8 second read
ปิดความเห็น บน คู่รักของคุณเป็น คู่บุญ หรือ คู่ก ร ร มสังเกตุได้ง่ายๆต ามนี้
0

สำหรับหล า ยๆคู่คงนั่งคิดนอนคิดอยู่ใช่ไหมละ ว่าคู่ของตัวเองนั้นเกิดมาเป็นคู่บุญหรือคู่ก ร ร มต่อ กันแน่ หากเป็นเช่นนั้น วันนี้ไม่ต้องกังวลอีกแล้ว เพราะเรามีวิ ธีดูคู่บุญคู่ก ร ร มมาฝากกัน จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกันเลย

กว่าที่คนเรา จะมาพบเจอ กันเริ่มลองคบกัน รักกันจนกระทั่งสร้างครอบครัวร่วมกันได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแถมก็ไม่ใช่ใคร ก็ได้ด้วยจริงไหมคะ ก็ต ามที่หล า ยคนเชื่อเกี่ยวกับ เนื้อคู่ หรือ บุพเพสันนิวาส แหละค่ะ ไม่ได้เป็นเพียงแค่

ชื่อหนังหรือละครเท่านั้นนะคะแฟนๆ โดยที่มาที่ไปของคำว่า เนื้อคู่หรือบุพเพสันนิวาส นั้นหมายถึง คนที่เคยสร้าง บุญหรือ ก ร ร มร่วมกัน

มาตั้งแต่ชาติปางก่อน หรือเคยได้ใช้ชีวิตร่วมกันเป็นคู่รัก เป็นสามีภรรย ากัน โดยในทาง

พุทธศา ส นามีความเชื่อว่าบุญหรือ ก ร ร มในอ ดีตชาตินั้นจะส่งผลสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันชาติ ทำให้คู่รักนั้นได้วน

กลับมาพบเจอ กันและรักกันได้อีก เนื้อคู่นั้น มีอยู่ 2 ลักษณะ โดยมีทั้ง คู่บุญ และ คู่ก ร ร ม จะรักกันและสนั บสนุ น ส่งเสริมกัน หรือทำร้ ายจิตใจกัน ทำ ล า ย

อีกฝ่ายให้อีกฝ่ายเ สี ยใจนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าในอ ดีตชาติเราได้สร้างบุญหรือสร้างก ร ร มร่วมกัน มา หรือพูดง่ายๆ ก็คือสิ่งที่จะ เป็นตัวชี้และกำหนดว่าเราเป็นคู่บุญหรือคู่ก ร ร มกันนั้นก็คือ ก ร ร ม นั่นเอง หากคุณสร้างสร้างก ร ร มดีร่วมกัน มา

ยินดีด้วยนะคะเพราะคุณจะได้เจอคู่บุญ แต่หากคุณร่วมกันสร้างก ร ร มชั่ วหรือทำสิ่งไม่ดีต่างๆ ร่วมกัน มานั่นหมาย

ความว่าคุณเป็นคู่ก ร ร มกันค่ะจึงทำให้ในชาตินี้ต้องมาชดใช้ก ร ร มต่อ กัน ดังนั้นวันนี้โฮโรโซไซตี้ขอนำเสนอบทความนี้

ให้กับแฟนๆ ลอง อ่ า น กันดูนะคะเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับคู่รักที่คบกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นคู่ที่รักกันดีหวานแหววชื่น มื่น หรือแม้แต่คู่ที่เป็นคู่กั ดทะเล าะกันจิกกั ดกันตลอ ดเวลา โดยสามารถสังเกตุกันได้ง่ายๆ ดังนี้

คู่บุญ

หากพูดถึง คู่บุญ ทุกคนคงจะเข้าใจว่าหมายถึง คนที่เคยได้ทำบุญร่วมกัน มาตั้งแต่ชาติปางก่อน จึงทำให้ในชาตินี้ ได้กลับมาพบเจอ กัน แต่จริงๆ แล้วคนที่เป็นคู่บุญกันนั้นอาจจะเคยเป็นเพื่อน เป็นญาติ เป็นคนรักกัน มาก่อน หรืออาจ

จะเคยมีโอกาสได้รู้จักกันในระยะเวลาช่วงหนึ่งก็ได้คู่บุญ จะไม่ทำร้ ายกันรุ น แรงไม่สร้างปัญหาหรือไม่ทำให้อีกฝ่าย ต้องรู้สึกเ สี ยใจหรือเจ็ บ ป วดอะไรมากนัก แต่จะมาในรูปแบบลักษณะที่ช่วยเหลือเกื้อ กูลกันหรือมีความรู้สึกดีๆ ให้กัน

เ สี ยมากกว่า อ ย่ า งไรก็ต าม ส่วน มากคนเราเกิดมามีคู่บุญกัน มากมาย และไม่จำเป็นที่จะต้องมาคบกันหรือเป็นคู่รักกัน เสมอไปนะคะ บางคนอาจจะแค่ผ่านเข้ามาพบเจอ กัน มารักกัน มาให้การสนับสนุ น ช่วยเหลือ หรือมาทำให้อีกฝ่าย รู้สึกดีหรืออาจจะแค่เดินผ่านเดินสวนกันแล้วรู้สึกถูกชะต าก็ได้ และเมื่อบุญที่เคยได้สั่งสมมานั้นหมดลง ก็จะมีเหตุให้คน ทั้งสองต้องแยกจากกันไปนั่นเอง

คู่ก ร ร ม

คู่ก ร ร ม จะแตกต่าง จากคู่บุญอ ย่ างสิ้นเชิงมักอยู่ด้วยกันแบบกินข้าวคลุกน้ำต าเ สี ยมากกว่าและ สังเกตได้ว่าอยู่ด้วยกัน แล้วทรงๆ หรือไม่ค่อยเจริญรุ่งเรืองฝ่ายหนึ่งทำให้อีกฝ่ายต้องสู ญ เสี ยไม่ว่าจะในรูปแบบของเงินทองข้าวของหรือ

ทำร้ ายจิตใจทำให้อีกฝ่ายรู้สึกเจ็ บ ช้ำน้ำใจเ สี ยใจ และอื่นๆ หรือต่างคนก็ต่างทำสิ่งแ ย่ๆ ใส่กันไปมาโดยที่ก็เลิกกัน ย า กเ สี ยด้วย โดยคู่ก ร ร มจะเกิดมาพบเจอ กันเพื่อหักล้างและทำล า ยกันและกันเพื่อเป็นการชดใช้ก ร ร มในอ ดีตชาติ

ที่แต่ละคนเคยได้สร้างเอาไว้มีคนเคยกล่าวไว้ว่าคนที่เป็นคู่เ ว รคู่ก ร ร มกันนั้น ฝ่ายหนึ่งจะทำให้อีกฝ่ายหลงจนไม่สามารถ ถอนตัวได้ ไม่ยอมรับและไม่ยอมมองความเป็นจริงเปรียบได้กับคนหูหน ว ก ต าบ อ ด แม้ว่าจะโดนอีกฝ่ายทำร้ ายมาก

แค่ไหนก็ต าม แต่เมื่อวันหนึ่งเ ว รก ร ร มที่เคยได้ทำไว้หมดลง ซึ่งก็คือ การหมดเ ว ร หมดก ร ร มต่อ กันนั่นเอง ก็จะเริ่มค่อยๆ ดีขึ้น เริ่มมองเห็นความเป็นจริงได้มากขึ้นนอ กเหนือจากคู่บุญคู่ก ร ร มแล้วยังมี คู่แท้ ด้วยนะคะ โดยคู่แท้จะเป็นคู่ที่เกิด

มาเพื่อ กันและกัน จะเป็นคู่ที่รักกันดี อยู่ด้วยกันแล้วมีแต่ความสุข ความเจริญก้าวหน้าสนั บ สนุนช่วยเหลือเกื้อ กูลกันได้ เสมอสามารถอยู่กันได้อ ย่ า งยืดย า ว ไม่ว่าจะมีอุปสรรคหรือเรื่องร้ ายๆ เข้ามาแต่ก็จะสามารถผ่านพ้นกันไปได้

แอบมาบอ กเพิ่ม นิดนึงค่ะสำหรับใครที่อย า กจะเป็น มากกว่าคู่บุญแนะนำ ให้พากันไปสร้างบุญหรือทำสิ่งดีๆ ร่วมกัน มากๆ บ่อยๆ นะคะ นอ กจากคุณจะได้ใช้เวลาร่วมกันแล้ว ยังเป็นการต่อยอ ดบุญให้คุณเผื่อว่าจะได้กล า ยมาเป็นคู่แท้กันได้ด้วยค่ะ

หรือแม้แต่คู่เ ว ร คู่ก ร ร มหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมจบยอมละก ร ร ม ให้อภั ยและอโหสิก ร ร มต่อ กันและพากันไปทำบุญหรือ ทำสิ่งดีๆ ร่วมกันแล้วก็อาจจะเปลี่ยนจากคู่ก ร ร มกล า ยมาเป็นคู่บุญหรือคู่แท้ก็ได้ค่า

ที่มา  wansukth

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ความเชื่อ ดวง
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …