Home ข้อคิด คำคม คุณสมบัติ 9 ข้ อที่ต้องมีถ้าอย ากเป็นคนเก่ง ฉลาด

คุณสมบัติ 9 ข้ อที่ต้องมีถ้าอย ากเป็นคนเก่ง ฉลาด

22 second read
ปิดความเห็น บน คุณสมบัติ 9 ข้ อที่ต้องมีถ้าอย ากเป็นคนเก่ง ฉลาด
0

ในทุกวันนี้การค้นคว้าหาความรู้ใส่ตัวเองให้มากย่อมดีต่อตัวเราเอง เ พ ร า ะจะทำให้เรานั้นไปสู่ความสำเร็จได้ง่ายขึ้น อย ากสำเร็จแต่ไม่ลงมือทำ ไม่เรียนรู้มันก็เป็นไปได้ย ากที่เราจะสำเร็จได้ ฉนั้นแล้วการจะเป็นคนเก่ง คนฉลาดที่ประสบความสำเร็จจะต้องมี 9 ข้ อต่อไปนี้

1.มุ่งมั่นอ ดทนไม่ยอมแพ้

ความเก่งไม่ใช่พรสวรรค์ แต่คือพรแสวงอ ย่ างในหนังสือ Talent Code ของ Daniel Coyle ก็พูดว่าคนที่เก่งระดับโลก ล้วน มาจากการฝึกฝน ครั้งแล้วครั้งเล่า ซึ่งระหว่างทาง อาจมีอุปสรรคเข้ามาทดสอบ ทำให้เราอย ากล้มเลิก แต่หากเราอย ากสำเร็จ เราต้องมุ่งมั่นทุ่มเท เ พ ร า ะโลกนี้ไม่มีอะไร ที่ได้มาฟรี อย ากสำเร็จอย ากเก่งต้องแลก

2.อยู่ใกล้คนเก่ง

เคยมีคนกล่าวว่า ชีวิตคุณจะเป็นอ ย่ างไร ขึ้นอยู่กับหนังสือที่คุณอ่ าน บ้านที่คุณอยู่ ผู้คนที่คุณพบ ดังนั้นหากคุณอย ากเป็นคนเก่ง คุณควรจะหาใครสักคน ที่เป็นRoleModel ไม่จำเป็นว่าคนนั้นต้องอายุมากกว่า ประสบการณ์มากกว่า

หรือตำแหน่งสูงกว่า บางครั้งผู้ใหญ่อาจให้เด็กมาสอนเล่น Facebook หรือเกมส์โปเกม่อนก็ได้ สิ่งสำคัญคือ คุณจะต้องเปิดใจเรียนรู้ จากคนอื่น พย าย ามอยู่ใกล้คนเก่ง ศึกษาเรียนรู้จากเขา หากเป็นคนที่บริษัทคุณ อาจเรียนรู้งานจากเขาแบบWorkShadow ก็ได้ เ พ ร า ะจะยิ่งทำให้เราเก่งขึ้นในระยะเวลาอันสั้น

3.มีทัศนคติที่ดี

ฐานความคิดที่จะทำให้คุณเก่งขึ้น คือแพ้ได้ แต่แพ้แล้วต้องลุก คนเราไม่จำเป็นต้องชนะทุกเรื่อง อ ย่ างแชมป์มวยโลกของไทย เขาทร า ยกาแลกซี่ ที่สามารถป้องกันแชมป์ได้ถึง 19 ครั้ง แต่ก่อนจะเป็นแชมป์โลก เขาก็เคยแพ้มาก่อน แต่เขาไม่ยอมแพ้ ล้มแล้วลุก ดังนั้นการเป็นคนเก่ง ไม่ต้องสมบูรณ์แบบ ผิ ดพลาดได้ แต่ต้องเรียนรู้ และพย าย ามฟื้นตัวให้เร็ว กลับมาเดินต่อ ในสิ่งที่เราตั้งเป้าเอาไว้

4.เป็นคนใฝ่รู้ทำตัวเป็นหนอนหนังสือ

คนเราเกิดมา มีต้นทุนความรู้ที่ไม่เท่ากัน แต่เราทุกคน สามารถเพิ่มเติมความรู้ ให้ตัวเองได้ และวิ ธีที่ง่ายที่สุด ก็คือ การอ่ านหนังสือ เ พ ร า ะการอ่า นหนังสือ ทำให้เราเก่งขึ้นได้จริง อ ย่ างในชีวิตการทำงาน บริษัทคาดหวังให้คุณมีความรอบรู้

เชี่ยวชาญในหน้าที่ที่รับผิ ดชอบ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ จะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อคุณเรียนรู้ ใฝ่รู้ศึกษาค้นคว้าอ ย่ างต่อเนื่อง ดังนั้นลองถามตัวคุณเองดูว่า วันนี้คุณได้ใช้เวลา อ่า นหนังสือวันละกี่ชั่ วโมง แต่ละเดือนอ่า นหนังสือไปกี่เล่ม ถ้ามีคนถามคุณว่า หนังสือที่คุณรัก ที่เป็นแรงบันดาลใจ คือเล่มไหน คุณสามารถตอบคำถามนี้ได้หรือไม่

5.ตั้งเป้าหมาย

คนเก่งหรือคนที่ประสบความสำเร็จ ทุกคนจะมีจุดเด่นของตัวเอง ที่คนจะพูดถึง เช่นเมื่อพูดถึง Steve Jobs จะนึกถึงนวัตก รรมการเปลี่ยนโลก พูดถึงคุณธันยวัชน์ ไชยตระกูลนึกถึง SME พูดถึงคุณตันภาสกรนที นึกถึงชาเขียว นึกถึงคุณปัญญานิรันดร์กุล นึกถึงเกมส์โชว์ มนุษย์เราไม่ได้สมบูรณ์แบบ มีจุดอ่อน-จุดแข็งเสมอ พย าย ามค้นหาตัวเองให้เจอ

ว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องการ YouWantอะไร คือสิ่งที่ทำได้ YouCan เ พ ร า ะถ้าคุณหาเจอแล้ว ตั้งเป้าหมายไปเลยว่า เราจะต้องเก่งในเรื่องนี้ จะเป็นสุดยอ ดในเรื่องนี้ จากนั้นก็เดินต ามเป้าหมาย ไปอ ย่ างเคร่งครัด รับรองว่าความสำเร็จอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอน

6.มีคุณธรรมเป็นหลักในการใช้ชีวิต

คนเราเก่งอ ย่ างเดียวไม่พอ ต้องมีจุดยืนในการดำเนินชีวิตด้วย คนเก่งที่ไม่มีหลักในการใช้ชีวิต จะประสบความสำเร็จได้ย าก สิ่งที่จะทำให้ความเก่งของเรา เป็นที่ปรากฎอ ย่ างยั่งยืนคือ หลักหรือจุดยืน ในการดำเนินชีวิต ซึ่งก็คือคุณธรรมความดีงาม ในวันนึงถ้าคุณต้องตัดสินใจ ในสิ่งที่ย ากลำบาก ลองถามตัวเองว่าอะไรคือจุดยืนของคุณ

7.อ ย่ ากลัวงานย าก

นโปเลียนกล่าวไว้ว่า Abilitywithoutopportunityisnothing ความสามารถ ที่ปราศจากโอกาส คือความสูญเปล่า คนเรามีโอกาสหล า ยอ ย่ าง เช่น โอกาสจากองค์กรที่ดี ที่มีระบบพัฒนาคนให้เก่งขึ้น โอกาสที่ได้เจอนายดี สามารถโค้ชและสร้างแรงบันดาลใจ แนะนำเทคนิคและพร้อมสนับสนุน

โอกาสที่ได้ทำงานที่ท้าทายงานย าก งานแบบนี้จะทำให้คนเรา เติบโตขึ้น เ พ ร า ะคนเราจะเรียนรู้ และเติบโตต ามโจทย์ที่เจอ ในชีวิตดังนั้น จงอ ย่ ากลัวงานย าก อ ย่ ากลัวงานที่ไม่เคยทำ อ ย่ ากลัวงานที่เป้าหมาย แทบจะเป็นไปไม่ได้ เ พ ร า ะงานเหล่านี้ จะทำให้คุณเก่งเหนือคนอื่นในรุ่นเดียวกัน

8.สร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้

สุภาษิตจีนกว่าวว่า นกไม่มีขน คนไม่มีเพื่อน ปีนขึ้นที่สูงไม่ได้ การจะเติบโตในโลกไร้พรมแดน ที่องค์ความรู้เพิ่มขึ้น มหาศาล จนคนไม่สามารถเรียนรู้ได้หมด เราจะพบการเรียนรู้แบบใหม่ๆ เช่น Community of Practice หรือ การสร้างเครือข่าย ในการเรียนรู้

แบบชุมชน นักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน เรื่องใดที่เป็นจุดเด่น จงถ่ายทอ ดเรื่องที่เป็นจุดอ่อน จงเรียนรู้ อ ย่ าหวงที่จะให้ความรู้ เ พ ร า ะยิ่งเราถ่ายทอ ด เราจะยิ่งเก่งขึ้น อ ย่ าอายที่ไม่รู้ และกล้าที่จะขอเรียนรู้ เ พ ร า ะนี่คือเส้นทาง ที่จะทำให้คุณเก่งขึ้น

9.มีทักษะพื้นฐาน

มีคนเคยบอ กว่าทักษะ ที่ทำให้สามารถไปไหน มาไหนในโลกใบนี้ได้ มี 3 อ ย่ างคือ

1 ทักษะการทำอาหาร ไปที่ไหนก็ไม่อ ดต า ย

2ทักษะดนตรีที่นอ กจากจะคล า ยเครียดแล้ว แล้วช่วยหาร า ยได้ เล่นดนตรีเปิดหมวกได้ อีกด้วยและ

3ทักษะภาษาอังกฤษ เ พ ร า ะคนส่วนใหญ่ในโลกนี้ ใช้ภาษาอังกฤษสื่อส า ร แต่ในยุคนี้ต้องเพิ่มทักษะ ด้าน IT เข้าไปด้วย เ พ ร า ะทุกวันนี้ แทบทุกอ ย่ าง ล้วนเป็น Digital ใช้ Smartphone ในการหาข้ อมูลต่างๆ ถ้าคุณเป็นคนที่เก่ง ทั้งภาษาและ IT จะทำให้คุณได้เปรียบในการทำงาน

ที่มา บวรนันท์ทองกัลย า  stand-smiling

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …