Home ข้อคิด คำคม คิดให้ถูกทาง การเ งิ นไม่ขัดสน มีกิน มีเก็บ

คิดให้ถูกทาง การเ งิ นไม่ขัดสน มีกิน มีเก็บ

17 second read
ปิดความเห็น บน คิดให้ถูกทาง การเ งิ นไม่ขัดสน มีกิน มีเก็บ
0

นอ กจากการลงมือทำ ความคิดมุมมองก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่น้อยเลยในการสร้างเนื้อสร้างตัว วันนี้เราจึงจะพาเพื่อนๆมาเรียนรู้ถึงวิ ธีคิดการทำให้ชีวิตเรานั้น มีความมั่นคง การเ งิ นไม่ต้องขัดสนอีกต่อไป จะเป็นอ ย่ างไรนั้นเราไปดูกันเลย

1 วางเป้าห ม า ย ให้ชีวิต

การวางเป้าห ม า ยชีวิต จะช่วยให้เรามองเห็น ภาพรวมได้ชัดเจนขึ้นว่า เราจะต้องเดินไปทิศทางไหน ต้องทำอะไรบ้างเพื่อไปให้ถึง เป้าห ม า ยที่ตั้งไว้ นอ กจากวางแผนชีวิตแล้ว การวางแผนทางการเ งิ น ก็สำคัญไม่แพ้กันหากเรา มีแผนทางการเ งิ นที่ดี มีการแบ่งส่วนเก็บส่วนใช้ มีวินัย อ ย่ า ง สม่ำเสมอ จะช่วยให้เรา ใช้จ่ายได้พอ และยังมีเหลือเก็บ

2 หยุดสร้างภาระให้ตัวเอง

หล า ยคน มัก จะทำข้อนี้กันไม่ค่อยได้ คือ การสร้า งภาระให้ตัวเอง ภาระบาง อ ย่ า ง ก็จำเป็นที่จะต้องมีไว้เช่น บ้านที่ต้องใช้อยู่อาศัย หรือรถที่เป็น ย า น พาหนะ แต่สำหรับภาระ บาง อ ย่ า ง ก็ไม่ควรที่จะมี อ ย่ า ง ภาระค่าบัตรเครดิต หากใครเป็นคนที่ สนุกกับการรูด แล้วต้องมานั่ง เ ค รี ย ด ทีหลังว่าจะ เอาเ งิ นไหน มาจ่าย หรือชอบจ่ายขั้นต่ำ ขอให้คุณ หยุด พ ฤ ติ ก ร ร ม แบบนี้ซะเ พ ร า ะ มันกำลังสร้างนิสัย มักง่ายให้กับคุณ เป็นการเอาเ งิ นในอนาคต มาใช้โดยที่ คุณก็ยังไม่มีจ่าย และ ด อ ก เบี้ยบัต รเค รดิ ตก็มหา โ ห ดรูดแค่ เท่าที่จำเป็น แล้วจ่ายคืน ทันทีจะดีกว่า

3 รู้จักเก็บออม และการลงทุน

เมื่อเ งิ นเดือนออ ก ให้แบ่งเ งิ นออ กเป็น 3 ส่วน ส่วนแรก 50เปอร์เซน สำหรับค่าใช้จ่าย ที่พัก อาหาร ค่าน้ำค่าไฟ และอื่นๆ ส่วนที่2 30เปอร์เซน สำหรับจ่ายห นี้สิน บ้าน รถ บัต รเค รดิ ต และส่วนที่ 3 20เปอร์เซน สำหรับเ งิ นออม ซื้อพันธบัตร กองทุนรวม และเผื่อฉุ กเฉิ น การแบ่งเ งิ น ออ กให้เป็นสัดส่วน จะช่วยให้เรามี เ งิ นเก็บได้ง่ายขึ้น เพื่อสร้างความสมดุล ให้กับชีวิตของเรา ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

4 สร้างอาชีพที่ 2 หาร า ยได้เสริม

การทำงาน มีร า ยได้ แค่ทางเดียว จะทำให้คุณลำบาก หากเกิดเหตุการณ์ ไม่คาดฝันเกิดขึ้น อ ย่ า ง เช่น โ ค วิ ด-1 9 ที่ทำให้หล า ยๆ คน ต้องตกงาน เป็นเวลานาน หล า ยๆอาชีพ ที่มองว่ามั่นคงไม่ตกงาน แน่นอน ก็ยังไม่รอ ด ซึ่งอนาคต ไม่มีใครรู้ว่าจะ เกิดขึ้นอีกหรือเปล่า ดังนั้นการมีอาชีพที่ 2หรือร า ยได้ ทางอื่นเพิ่มขึ้น จะช่วยให้เรา มีทางสำรอง ในการหาเ งิ นได้และถึงงานประที่ เป็นร า ยได้หลัก ของเราจะยังดีอยู่ การมีร า ยได้เสริมก็ยิ่ง ช่วยลดความ เ สี่ ย ง และสร้างความมั่นคง ให้เราได้มากขึ้น บางคนอาจจะมี ร า ยได้จากงาน เสริมมาก กว่างานประจำ ซะอีก

5 หยุดเป็นนักโชคลาภการ เ สี่ ย ง ด ว ง

สิ่งเหล่านี้ เป็นตัวพากเ งิ น ไปจากคุณได้ง่ายมากๆ ห า ยวับไปกับต า ไม่มี ด อ ก ออ กผล ให้เห็นเหมือนการนำเ งิ น ไปลงทุน แต่บางคน ก็เข้าข้าง ตัวเองและคิดว่า มันคือ การล งทุ น อ ย่ า ง หนึ่งซึ่งจริงๆ แล้วไม่ใช่เลย มันอาจจะยิ่งเพิ่มพูนห นี้สิน ให้คุณและพอ กขึ้นเรื่อยๆกล า ยเป็น ปัญหาที่คุณแก้ไขไม่ได้สักที

ที่มา b i t c o r e t e c h, verrysmilejung sabuyjaijung

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …