Home ข้อคิด คำคม คิดแบบคนร ว ยหาเงินเก่ง ไม่มีอะไรก็ร ว ยได้

คิดแบบคนร ว ยหาเงินเก่ง ไม่มีอะไรก็ร ว ยได้

22 second read
ปิดความเห็น บน คิดแบบคนร ว ยหาเงินเก่ง ไม่มีอะไรก็ร ว ยได้
0

บางคนทำงาน มานาน ประหยัดอ ดออมแต่ชีวิตก็ยังไม่ร ว ยสักที เป็นเพราะอะไรกัน วันนี้เราจะพาไปแกะรอยมหาเ ศ ร ษ ฐีกันว่า เค้ามีมุมมองและแนวคิดกันอ ย่ างไร อะไรที่ทำให้เขานั้น มีชีวิตที่ดีขึ้นและร่ำร ว ยจนถึงทุกวันนี้

1.อ ย่ าหลอ กตัวเองว่าร ว ยด้วยการอวดร ว ย

ปัญหาของคนรุ่นใหม่ ในยุคโซเชียล คือยอมเป็นห นี้ เพื่ออวดร ว ยใช้ของหรูซื้ อรถและคอนโด แต่บัญชีไร้ซึ่งเงิ นสด และการเงิ นติดลบไปจนวัย บั้นปล า ยGrant Car done บอ กว่าเขาเริ่มซื้ อของหรู ในวันที่ร า ยได้ของเขา มากเกินกว่าจะใช้ทัน

2.มีหัวการค้าตั้งแต่เ ด็ ก

กว่าจะมาเป็นคนที่ร ว ย หรือมหาเ ศ ร ษ ฐีได้ ต้องเป็นคนที่มีหัวการค้า ตั้งแต่เล็ก ต้องมีความมานะมุ่งมั่นตั้งใจจริง

3.ออมเ งินเพื่อล ง ทุ น

อ ย่ าออมเพื่อออม แต่จงออมเพื่อล ง ทุ น นำเงิ นเย็นๆไปไว้ในหน่วยล ง ทุ น ที่คุณจะไม่ไปแตะมันเป็นปีๆ แล้วปล่อยให้มันทำงานแทนคุณไปเรื่อยๆ

4.คนร ว ยเชื่อว่าฉันสร้างชีวิตได้ตัวเอง

พูดให้เข้าใจง่ายๆ คือคนที่ร ว ยได้ ต้องเริ่มคิดสร้างเนื้อสร้างตัวได้ ด้วยตนเองไม่คิดพึ่งพิงคนอื่น

5.จงโฟกัสที่การหาเ งินเพิ่ม

นักวิชาการมักสอนว่า จงออมเงิ นแต่Grant Car done บอ กว่าสมัยนี้ ความร ว ยจากการออมเป็นไปได้ย าก จงโฟกัสที่การหาเ งินเพิ่ม ไม่ว่าจะเป็น การอัพเกรด Skills ตัวเอง ให้มีเงิ นเดือนสูง ไปจนถึงการสร้างธุรกิจSideincome

6.เป็นห นี้ที่ก่อให้เกิดร า ยได้

อีกครั้งอ ย่ าเป็นห นี้เพื่ออวดร ว ย เพราะคุณจะไม่มีวันร ว ยเป็นห นี้ได้ หากห นี้นั้นก่อให้เกิดร า ยได้ อาทิ Grant Cardone ซื้ อรถเพื่อขับไปข า ย ของให้กับคนทั่วเมืองร า ยได้มากกว่าค่าผ่ อ นรถเท่ากับกำไร

7.เข้าหาคนร ว ย

ทางลัดสู่ความร ว ย คืออยู่กับคนร ว ย เรียนรู้จากคนร ว ย และทำงานอ ย่ างคนร ว ย หล า ยคนไม่กล้าเข้าหาคนเหล่านี้ จริงๆคนร ว ยและคนสำเร็จเป็นคนใจกว้างใจดีและชอบการแบ่งปันความรู้

8.ให้เ งินทำงาน

ไม่มีใครร ว ยจากการข ายแรง และเวลาแลกเงิ น เพราะคุณมีร่างเดียวกับเวลา 24 ชั่ วโมง คนร ว ยสร้างเครื่องจักร ทำเ งินขึ้น มาทำงานแทนทั้งสิ้นจงสร้างระบบให้เ งินทำงานแทนคุณซะ

9.เลิกตัดพ้อเรื่องต้นทุนชีวิต

Self-made เกิดจากการลงมือทำ โดยไม่สนใจว่า ต้นทุนชีวิตเขาจะต่ำขนาดไหน การโฟกัสที่สิ่งที่ข า ด เป็นเรื่องเ สี ยเวลาทำมาหากิน Grant Car done ยกวลีของ Bill Gates ที่บอ กว่าเกิดมาจน ไม่ผิ ด แต่ต ายจากไปอ ย่ างจนๆนั่นคือปัญหาของคุณ

10.จงหลงใหลในMoney

ไม่มีใครร่ำร ว ยได้ด้วยใจที่เ ก ลี ย ดเงิ น ถ้าคุณด่าเงิ น จงเ ก ลี ย ดจงชังเงิ น เงิ น ก็จะหนีไปจากชีวิตคุณ คนรักเงิ นไม่ใช่คนเล ว แต่เพราะเขาเข้าใจคุณค่า ของมันว่าสามารถต่อยอ ดสู่คุณค่าอื่นๆ ในโลกนี้ได้ดีเพียงใดรักเ งินแล้วคุณจะดึงดูดเงิ น

11.เล็ง100ล้านอ ย่ าเล็ง1ล้าน

Grant Car done บอ กว่าการตั้งเป้าต่ำเป็นความผิ ดพลาด ทางการเงิ นของเขา เมื่อตั้งเป้าต่ำผลลัพธ์ที่ได้ก็ต่ำต าม ฉะนั้นตั้งสูงไว้ก่อนแล้วหาวิ ธีทำให้ได้โลกนี้มีเ งินเหลือเฝือ สำหรับทุกคนไม่ต้องกลัว ว่าจะไม่ได้ร้อยล้าน อ ย่ างน้อย ไปไม่ถึงด ว งจันทร์ก็ยังลอยอยู่ท่ามกลางด ว งดาว

ที่มา  stand-smiling

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …