Home ข้อคิด คำคม คิดจะรักแล้ว ก็ต้องรักให้เป็น อย่ าเลือ กผู้ช ายพูดไม่เ พ ร าะ มาเป็นสามี

คิดจะรักแล้ว ก็ต้องรักให้เป็น อย่ าเลือ กผู้ช ายพูดไม่เ พ ร าะ มาเป็นสามี

18 second read
ปิดความเห็น บน คิดจะรักแล้ว ก็ต้องรักให้เป็น อย่ าเลือ กผู้ช ายพูดไม่เ พ ร าะ มาเป็นสามี
0

ว่ากันว่าเลือ กสามีได้ดีก็เหมือนถูกห ว ยถูกรางวัล มีบุญวาสนาสูงส่งยิ่งนัก แต่ใครล่ะจะไปเลือ กถูกแบบนี้มันก็ต้องมีแนวทางให้เลือ กกันหน่อย จริงไหมละ ฉนั้นเราจะพามาดูแนทางในการเลือ กอีกอ ย่ างหนึ่งคือ การเลือ กจากการพูดจานั่นเอง

วันนี้เราจะพาสาวๆ ไปเรียนรู้วิธีการเลือ กกใช้ชีวิตกับผู้ช ายสักคน กับบทความ จงเลือ กรักผู้ชายที่พูดจาเ พ ร าะ และพร้อมดูแลมาเป็นคนครอบครัว ไปดูกันว่าทำไมถึงควรเลือ กผู้ช ายที่พูดจาเ พ ร าะ มาเป็นสามีและฝากชีวิตนี้ไว้กับเขา คิดจะรักแล้ว ก็ต้องรักให้เป็น อย่ าเลือ กผู้ช ายพูดไม่เ พ ร าะ มาเป็นสามีหนุ่มสาว

ความรักเป็นสิ่งที่มีความห ม า ยมากมายทีเดียวการตัดสินใจแต่งงาน ก็ควรจะอยู่บนพื้นฐานความรักที่เต็มไปด้วยความเข้าอ กเข้าใจกันอย่ างแท้จริง

มากกว่าที่จะตัดสินใจแต่งงานด้วยความรักแรกพบอย่ างไร ก็ต ามไม่ได้ห ม า ยความว่าความรักแรกพบไม่ดี แต่เป็นข้ อที่พึงระวังว่า

ความรักแรกพบเพียงอย่ างเดียวอาจจะไม่เพียงพอ ที่จะนำมาใช้ ในการตัดสินใจจนกระทั่งนำไป สู่ชีวิตแต่งงานได้ เราต้องการเวลาในการเรียนรู้

ที่จะทำความเข้าใจกันซึ่งต้องการเวลาของการเป็นคู่รัก ในระยะเวลาหนึ่งมีความจำเป็นอย่ างมากที่จะต้องใช้ความสาม า ร ถกันสุดกำลังในการเลือ กคู่ครอง

เ พ ร าะ ว่าชีวิตจะมีสุขหรือทุ ก ข์ก็ขึ้นอยู่กับว่า เราจะได้คนแบบไหน มาเป็นคู่ชีวิต จึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดของการคิดจะใช้ชีวิตเป็นคู่เลยทีเดียว

ความรักไม่ใช่เรื่องของใครต้องดูแลใครแต่มันเป็นเรื่องของการเ อ าใจใส่ซึ่งกัน และกันการพูดเ พ ร าะ ๆกับคนรักก็ค่อนข้างสำคัญย่ างมากในชีวิตเรานะคะ

หากพูดไม่รั ก ษ าน้ำใจก็ทำให้อีกคนรู้สึกไม่ดีได้บางครั้งอาจจะเ สี ยคนรักไปเลย ก็ได้ความรักเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่จะมีสักกี่คนที่จะเดินเคียงคู่กันไป

จนตลอ ดชีวิต การพูดจาไพเราะมีองค์ประกอบ 5 ประการด้วยกัน

1 พูดด้วยจิตเมตต า พูดด้วยความปรารถนาดี อย ากให้คนฟังมีความสุขในข้ อนี้ ห ม า ยถึงว่าแม้จะพูดจริงเป็นคำสุภาพพูดแล้วเกิดประโยชน์แต่ถ้าจิต

ยังคิดโ ก ร ธ มีความริ ษ ย ามีอารมณ์ขุ่น มัวก็ยังไม่สมควรพูดเ พ ร าะ ผู้ฟังอาจรับไม่ได้และอาจก่อให้เกิดความเ สี ยหา ย

2 พูดแล้วก่อให้เกิดประโยชน์เกิดผล ดีทั้งแก่คนพูดและคนฟังถึงแม้คำพูดนั้น จะจริงและเป็นคำสุภาพแต่ถ้าพูดแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรกลับจะทำให้เกิดโ ท ษก็ไม่ควรพูด

3 เป็นคำสุภาพไพเราะที่กลั่นออ กมาจากน้ำใจที่บริสุทธิ์ไม่เป็นคำหย าบคำ ด่ า คำประชดประชันคำเ สี ย ดสี

4 เป็นคำจริงไม่ใช่คำโ ก ห กหรือคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงไม่เสริมความไม่อำความ

5 พูดถูกกาลเทศะ แม้ใช้คำพูดที่ดีเป็นคำจริงเป็นคำสุภาพเป็นคำพูดที่มีประโยชน์ และพูดด้วยจิตที่เมตต าแต่ถ้าผิ ดจังหวะไม่ถูกกาลเทศะผู้ฟังยังไม่พร้อม

ที่จะรับแล้วจะก่อให้เกิดผลเ สี ยได้เช่น จะกล า ยเป็นประจานหรือจับผิ ดกันไป พูดถูกเวลา ( กาล ) คือรู้ว่าเวลาไหนควรพูดเวลาไหนยังไม่ควรพูดควรพูดนานเท่าไร

ต้องคาดผลที่จะเกิดขึ้นไว้ด้วยพูดถูกสถานที่ ( เทศะ ) คือรู้ว่าในสถานที่เช่นไร เหตุการณ์แวดล้อม เช่นไรจึงสมควรที่จะพูดหากพูดออ กไปแล้วจะมีผล ดีหรือผลเ สี ยอ ย่ างไร เช่น มีความหวังดีอย า กเ ตื อ นเพื่อนไม่ให้ดื่ ม เ ห ล้ า แต่ไปเ ตื อ นขณะเพื่อนกำลังเ ม าอยู่ในห มู่เพื่อนฝูงทำให้เขาเ สี ยหน้าอ ย่ างนี้

นอ กจากเขาจะไม่ ฟังแล้วเราอาจเ จ็ บตัวได้ผู้หญิงนั้น ความอ่อนโยน เป็นสิ่งสำคัญอ ย่ างไร ก็ต ามอ ย่ าเลือ กผู้ช ายที่พูดไม่เ พ ร าะ ไม่ให้เกียรติเรามาเป็นคู่ครอง มันจะทำให้เราไม่มีสุขไปตลอ ดชีวิต ความรักปั๊บปี้เลิฟนั้นน่ารักแต่เกือบ 90 เปอร์เซ็น มันยังไม่ใช่ความรักการมีความรักเป็นเรื่องที่ดียกเว้นเมื่อรักใครสักคน

มากจนลืมรักตัวเองแม่ไม่ห้ามถ้าลูกจะเรียนรู้ผู้คนการสะสมความรักตั้งแต่เ ด็ กจะทำให้ด ว ง ต า เจ้าเบิกกว้างพอในวัยที่ต้องเลือ กคู่ครองที่แท้จริง นุ่งสั้นถ้าลูกแฮปปี้กับมัน แต่จงอย่ าลืมว่ามี ด ว งต าห ม าป่าซ่อนอยู่ในทุกที่ ผู้ช ายในผับมีไว้ ให้บริหารเ ส น่ ห์และรู้เท่าทัน มิใช่เพื่อลากขึ้นเตียง ผู้ช ายดี ๆ ไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องสมุด

พ่อสอนลูก ถ้าลูกด วง ต าเบิกกว้างพอลูกจะแยกออ กเองว่าใครคือห ม าป่าใครคือทาร์ซานสำราญ กับชีวิตเ สี ยให้พอเมื่อยังเป็นวันรุ่น การเ สี ยคนและใ จแตกตอนเเก่เป็นเรื่องไม่งามทาลิปสติกสีน้ำต าลหรือสีดำ บ้างก็ได้ถ้าลูกรู้สึกไม่เอนจอยกับชีวิตลิปสติกสีชมพูและแดง

แม่ว่ามันเลี่ยนจะต า ยไม่จำเป็นต้องยิ้มหวานให้ผู้ช ายห่วยๆ แต่เก็บนิ้วกลางของลูกไว้เพื่อเป็นการรั ก ษ าม า ร ย า ท ก็พอผู้ช ายที่พูดไม่เ พ ร าะ กับลูกจงอย่ าเลือ กมาเป็นคู่ชีวิต เ พ ร าะ วันหนึ่งน้ำคำจะทำร้ า ยกันจนไม่เหลือสิ่งใดให้ทะนุถนอม และอย่ าใส่บิ๊กอายกับขนต าปลอมตลอ ดเวลา ความรักแท้จะมองเห็นลูกได้ชัดเจนกว่าถ้าลูกเป็นธรรมช าติมากพอ

ที่มา a n g e l m a g a z i n e s  sabaidmai

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …