Home ข้อคิด คำคม คำสอนจากใจแม่ 15 ข้ อ เก็บไว้สอนลูกตัวเองได้

คำสอนจากใจแม่ 15 ข้ อ เก็บไว้สอนลูกตัวเองได้

8 second read
ปิดความเห็น บน คำสอนจากใจแม่ 15 ข้ อ เก็บไว้สอนลูกตัวเองได้
0

คำสั่งสอนจากคนเป็นพ่อแม่นั้น มีมากมาย แต่จะมีสักกี่คำกันที่เรานั้นจะจำได้และนำไปทำต าม วันนี้หากคุณนั้นได้กล า ยเป็นคนแล้ว จงนำคำสอนเหล่านนี้ไปสอนลูกตัวเองต่อไป เพราะมันเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ลูกนั้นรู้จักใช้ชีวิตมากขึ้น

1. ลูกเอ๋ยเจ้าจงฟัง

แม่คนนี้ ไม่มีสมบัติอะไรให้กับลูกเลย นอ กเ สี ยจากความรู้และความดีจงจำไว้ว่าสิ่งเหล่านี้นี่แหละจะคอยอยู่ติดตัวลูกของแม่ตลอ ดไป

2. ทุกอ ย่ างมีสองด้านเสมอ

ลูกจงจำไว้ว่าเหรียญนั้น มีสองด้าน สิ่งใดที่พ่อหรือแม่ของลูกได้ทำผิ ดพลาดไปจงรับรู้และเรียนรู้ความผิ ดพลาดเหล่านี้ เอาไว้คอยเตือนใจลูกว่าอ ย่ าทำต ามเด็ดข า ด

3. อ ย่ าลืมตน

หากวันหนึ่งในอนาคตลูกได้เติบโต ไปเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จและมีชื่อเ สี ยงเ งิ นทองมากมาย จงจำเอาไว้นะลูก ว่าเรามาจากพื้นดินจงอ ย่ าลืมดินที่เราเหยียบมาเด็ดข า ด

4. ธรรมะ

จงจำไว้ว่าธรรมะมีไว้ให้ปฎิบัติ ไม่ได้มีไว้ให้ลูกได้รับรับเฉยๆถ้าลูกไม่ปฎิบัติธรรม แล้วลูกจะเข้าใจธรรมได้อ ย่ างไร

5. เพื่อน

เรื่องเพื่อนเป็นเรื่องที่แม่ห่วงมากที่สุด ลูกจงเลือ กคบแต่เพื่อนที่ดีจงระลึกไว้เสมอ ว่าเพื่อนนั้น มีหลากประเภท หากได้เพื่อนดีก็จะนำพากันไปในทางที่ถูกที่ควร

6. ใจเขาใจเรา

จงอ ย่ าเห็นความทุ ก ข์ของคนอื่นเป็นเรื่องตลก หากเขาเดือ ดร้อนก็จงให้ความช่วยเหลือหรือเป็นที่ปรึกษาที่ดี จงอ ย่ าซ้ำเติมเมื่อเขาทำผิ ด ให้ลูกระลึกเสมอ ว่าใจเขาใจเรา หากวันหนึ่งลูกเดือ ดร้อน ลูกจะได้ไม่ต้องอยู่คนเดียว

7. พี่น้อง

จำไว้นะลูก สิ่งที่แม่ของลูกเ สี ยใจมากที่สุดก็คือ ลูกของแม่เกิดคลานต ามกัน มานั้นไม่รักกัน ลูกมีกันแค่พี่น้อง ลูกอ ย่ าเห็นคนอื่นดีกว่าพี่น้องเด็ดข า ด และอ ย่ าอิจฉาซึ่งกันและกัน

8. ของขวัญให้แม่

ไม่ว่าจะเทศกาลอะไรก็แล้วแต่ แม่ก็ไม่เคยต้องการสิ่งใดนอ กจากลูก แต่ถ้าลูกอย ากจะให้อะไรแม่คนนี้จะไม่ขออะไรมาก นอ กจากขอให้ลูกออ กห่างจาก อ บ า ย มุ ข อ ย่ าขับรถ ป ร ะ ม า ทอ ย่ าสร้างความเดือ ดร้อนให้ผู้อื่น และจงใส่ใจครอบครัว

9. การอ่อนน้อมถ่อมตน

ลูกจงจำไว้ สองมือของลูก ไม่ได้มีไว้เพียงแค่เขียนหนังสือ หรือหยิบจับสิ่งของเพียงอ ย่ างเดียวแต่มือของลูกเปรียบเสมือน พลังแห่งความรัก ความเมตต า จงเป็นคนอ่อนน้อมถ่อนตนเจอใครก็ต้องยกมือไหว้ ผู้ใหญ่จะได้รักและเอ็นดู

10. รู้จักเ สี ยสละ

เมื่อลูกโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้น ลูกต้องอยู่ในสังคมให้ได้ แม่ไม่อย ากให้ลูกนึกถึงแต่ตัวเองจนลืมเรื่องของส่วนร่วม ลูกต้องเ สี ยสละส่วนตัวเพื่อคนอื่นบ้าง

11. อ ย่ าหยุดเรียนรู้

ลูกจงรักในการอ่าน การอ่านไม่ใช้เรื่องน่าเบื่อ แต่เป็นโอกาสที่ทำให้ลูกได้เรียนรู้ และเดินต ามความฝัน เป็นรากฐานที่ช่วยให้ลูกประสบความสำเร็จในอนาตได้

12. ลิ้มรสทุกช่วงเวลา

ลูกจงจำไว้ ไม่มีใครมีความสุขได้ตลอ ดเวลา ในบางครั้งเราต้องเจอ กับอุปสรรค ความไม่สมหวัง และความเ สี ยใจ บ้าง ลูกจงก้าวผ่านความทุ ก ข์ย ากนี้ไปให้ได้ และเก็บมันเอาไว้เป็นบทเรียน

13. ต่างคนต่างความคิด

ทุกคนต่างมีความคิด ความต้องการที่ต่างกัน ลูกอ ย่ าพย าย ามบังคับให้คนอื่นทำต ามใจลูกหรือ ทำต ามความคิดเห็นของลูกโดยไม่รับฟังคนอื่น

14. รู้จักขอโ ท ษ

ลูกจงจำไว้ ถ้าลูกทำผิ ดอ ย่ าพย าย ามแก้ตัว อ ย่ าโยนความผิ ดให้ผู้อื่นอ ย่ ากลบเกลื่อน โดยเฉพาะเรื่องที่ทำให้ผู้อื่นต้องเดือนร้อน แต่จงกล้าที่จะพูดขอโ ท ษออ กมา

15. จงกล้าที่จะฝัน

หากลูกมีความฝันที่อย ากจะทำอะไร อย ากจะไปอะไร อ ย่ าหยุดคิด หยุดทำและหยุดฝันง่าย ๆจงตั้งใจและมุ่งมั่น แม่คนนี้จะเป็นทั้งกำลัง และแ ร งพลักดันให้กับลูกด้วยสองมือของแม่แล้วสำหรับคุณล่ะ จำได้ไหมว่าคำสอนอะไร ของแม่ที่ยังจำได้ถึงทุกวันนี้ ลองเอามา แ ช ร์ กันหน่อยนะคะ

ที่มา  108resources

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …