Home ความเชื่อ ดวง ความหมายที่ซ่อนอยู่ในตัวเลขของเลขที่บ้าน

ความหมายที่ซ่อนอยู่ในตัวเลขของเลขที่บ้าน

9 second read
ปิดความเห็น บน ความหมายที่ซ่อนอยู่ในตัวเลขของเลขที่บ้าน
0

วันนี้เราจะพาคุณมาดูความหมายของเลขที่บ้านที่เราอาศัยอยู่กัน ว่าเลขที่บ้านอะไรที่อยู่แล้วดีต่อชีวิต ดีต่อคนในบ้าน ทำมาหากินราบรื่น ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันได้เลย

รู้หรือไม่ว่าเลขที่บ้านของเรา ที่เราอยู่อาศัยสามารถบอ กอะไรเราได้บางอ ย่ าง พลังของตัวเลข ส่งผลอ ย่ างไรบ้างกับบ้านและเจ้าของบ้าน

เรามาดูความหมายของตัวเลข 1-9 ต ามหลัก ฮวงจุ้ย และวิ ธีการคำนวณเลขที่บ้านหาผลลัพธ์กัน

วิ ธีการคำนวณตัวเลข โดยทำกาหบวกเลขที่บ้านทั้งหมด เช่น เลขที่บ้าน 26/11 วิ ธีบวกคือ 2+6+1+1 = 10 ทำการบวกต่อ 1+0 = 1 เลขที่ได้คือ หมายเลข 1 แล้วจึงนำตัวเลขนี้ไปหา ค ว า ม หมายที่ซ่อนอยู่กัน

หมายเลข 9

ตัวเลขนี้ บอ กถึงตัวเจ้าของบ้านว่าเป็นผู้มีบารมีมาก ได้รับการปกปักรั ก ษ าจากสิ่งที่มองไม่เห็นเสมอ เพราะเกิดมาพร้อมกับวาสนาติดตัว ไม่ว่าจะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จ

แม้บางครั้งอาจไม่ได้ดังใจ แต่เมื่อเวลาผ่านไป ก็จะได้รับสิ่งที่หวังหรือต้องการเสมอ การงานเจริญรุ่งเรืองไม่ว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัว รับราชการ หรือเป็นพนักงานบริษัทก็จะสามารถเติบโตและได้รับตำแหน่งดีๆเสมอ

เ ค ล็ ด ลั บเสริมด ว ง ควรหมั่นไหว้พระสวดมนต์บ่อย ๆ อานิสงส์จะส่งผลให้หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าแบบก้าวกระโดด

หมายเลข 8

บ้านหลังนี้ส่งผล ดีในเรื่องโชคลาภและการสะพัดของเงินเรียกว่าดีเยี่ยม คนในบ้านจะเฮฮาปาร์ตี้กันอยู่บ่อยๆ จุดดีของบ้านนี้ หากคุณด ว งดี เ รี ย ก ว่าจะคิดจะหวังสิ่งใดก็มักจะสมปราถนารวมถึงการได้โชคลาภก้อนใหญ่

แต่หากวันใดที่คุณด ว งตกก็มักจะมีปัญหาเข้ามาให้ได้กลุ้มใจ รวมถึงปัญหาด้านความรักที่อาจมีเรื่องรักซ้อนทำให้เกิดความทุ ก ข์เศร้าเ สี ยใจ
ผู้อยู่อาศัยควรมีการไหว้เจ้าที่เจ้าทางบ้าง

เ ค ล็ ด ลั บเสริมด ว ง ควรหมั่นไหว้เจ้าที่เจ้าทางและอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่าน ผลบุญจะส่งผลให้คุณอยู่อาศัยนี้บ้านนี้อ ย่ างมีความสุขและรุ่งเรือง

หมายเลข 7

ผู้อยู่อาศัยเป็นคนที่เด็ดข า ด ใจค อหนักแน่น ย ากที่ใครจะมาพูดให้เปลี่ยนใจได้ ถ้าเจ้าตัวไม่ต้องการ เป็นคนใจแข็ง และเป็นคนอ ดทน ไม่ว่าจะเจอเรื่องราวที่เลวร้ า ยแค่ไหน ก็จะ ส า ม า ร ถ กลับมาลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งอ ย่ างรวดเร็ว สามารถจัดการกับปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

เ ค ล็ ด ลั บเสริมด ว ง ควรหมั่นทำบ้านให้ใหม่และสะอาดอยู่ตลอ ดเวลาซึ่งจะช่วยล ดอิทธิพลของดาวเสาร์ ส่งผลให้คุณประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้น

หมายเลข 6

บ้านหลังนี้มีบรรย ากาศแห่งความสุขและมีความสะอาดเรียบร้อยอ ย่ างดี เครื่องอำนวยความสะดวกเพียบพร้อม การตกแต่งบ้านเน้นความสวยงามเป็นหลัก หากเปิดร้านค้าก็จะได้รับการตอบรับอ ย่ างดี คนที่อยู่บ้านนี้ไม่เหมาะกับการทำงานราชการเท่าไหร่นัก

เ ค ล็ ด ลั บเสริมด ว ง ควรตกแต่งห้องนอนให้สะอาดจะช่วยเสริมด้านความรักให้มั่นคงยั่งยืน ส่วนภายนอ กบ้านหากมีอ่างบัวที่มีปลาและน้ำในอ่างต้องใสแจ๋วก็จะนำความมั่งคั่งในเรื่องการเงิน มาให้ ควรหาปลูกดอ กไม้สวยงามไว้ในบริเวณบ้าน เช่น กุหลาบ จันทร์กระจ่างฟ้า กล้วยไม้ เป็นต้น จะช่วยเสริมด ว งให้ทำการค้าราบรื่น มีแต่คนอย ากจะเข้ามาอุดหนุน

หมายเลข 5

เจ้าของบ้านเป็นคนที่มีนิสัยสุภาพ เป็นกันเอง ถ่อมตัว เป็นคนน่ารักในสายต าของเพื่อนฝูง แต่ตนเองมักมีปัญหาและเดือ ดร้อนจากการค อยยื่น มือเข้าไปช่วยเหลือผู้อื่น มากจนเกินไป ความทุ ก ข์ส่วน มากไม่ใช่เรื่องของตัวเอง ส่วนการงานนั้น ควรเลือ กทำธุรกิจส่วนตัวจะประสบความสำเร็จได้ดีกว่าเป็นลูกจ้างบริษัท

เ ค ล็ ด ลั บเสริมด ว ง หากอยู่บ้านนี้ควรทำบุญเกี่ยวกับการศึกษาบ่อย ๆ อานิสงส์จะส่งผลให้ร ว ยแล้วร ว ยอีก

หมายเลข 4

เจ้าของบ้านจะเป็นคนพูดคุยเจรจายิ้มง่ายน่าคบหามีมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยม เป็นที่รู้จักของใครต่อใคร และที่บ้านจะเป็นศูนย์กลางของเพื่อนบ้านค่อนข้างอึกทึกเ สี ยงดัง เหมาะกับการที่จะเปิดร้านค้าขาย บ้านหลังนี้มักไม่ข า ดเ สี ยงเพลงหรือต้องเปิดโทรทัศน์ไว้ตลอ ด เ ค ล็ ด ลั บควรปลูกต้นไม้ใบเขียวไว้จะเป็นการเสริมฮวงจุ้ยของบ้านได้อ ย่ างดี

เ ค ล็ ด ลั บเสริมด ว ง ควรปลูกต้นไม้ไว้ในบ้านไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ขอให้มีไว้สักหน่อยเพื่อเป็นการเสริมด ว งการค้ าข า ยให้โดดเด่น มากยิ่งขึ้น

หมายเลข 3

เลข 3 เป็นหมายเลขของความว่องไว แสดงถึงความฉลาด ว่องไว มีไหวพริบ เจ้าของบ้าน มักเป็นคนที่มีความสามารถในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆได้แบบรวดเร็ว ถูกต้อง มีวิจารนญาณที่ดีในการคิดและมองปัญหาต่างๆได้อ ย่ างแตกฉาก ข้ อควรระวัง คือ อาจเกิดข้ อพิพาทกับคนใกล้ตัว เพราะมักมีนิสัยไม่ยอมคน เมื่อเกิดปัญหามักใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล

เ ค ล็ ด ลั บเสริมด ว ง ควรทาสีบ้านหรือหาของตกแต่งที่เป็นสีชมพูเพื่อเสริมอิทธิพลของดาวอังคาร ส่งผลให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวราบรื่นขึ้น

หมายเลข 2

เลข 2 ห ม า ย ถึงคนที่ชอบออ กสังคม ชอบพบปะสังสรรค์ รักการปาร์ตี้ ทำให้คนที่อยู่ในบ้านที่ได้เลข 2 มีเพื่อนฝูงมากจากทุกกลุ่มสังคม เป็นคน มีเ ส น่ ห์ ใครเห็นก็รัก ทำให้เรื่องการงานประสบความสำเร็จเช่นกัน เพราะใครเห็นก็รู้สึกเมตต า ได้รับ ค ว า ม ช่ ว ย เหลือจากคนรอบตัวเสมอ แต่การเงินให้ควรระวังเพราะหากไม่ควบคุมอาจทำให้มีนิสัยจับจ่ายใช้สอยแบบเกินตัว

เ ค ล็ ด ลั บเสริมด ว ง ควรหาน้ำพุหรือรูปภาพน้ำมาประดับตกแต่งในบ้านเพื่อเสริมอิทธิพลของดาวจันทร์ ส่งผลให้การเงินคล่องตัวมีโชคลาภมากขึ้น

หมายเลข 1

บ้านหลังนี้มีความมั่นคงความเจริญ เจ้าของบ้านจะก้าวหน้าในด้านการงานเป็นที่รู้จักในแวด ว งสังคม เป็นที่พึ่งให้กับคนรอบข้างมีบริวาร แต่ต้องเหนื่อยกับปัญหาของคนใกล้ชิดตลอ ด ภาระค่าใช้จ่ายในบ้านค่อนข้างสูง

เ ค ล็ ด ลั บเสริมด ว ง ควรทำบ้านให้สว่างอ ย่ าปล่อยให้มืดเพื่อเป็นการเสริมอิทธิพลของดาวอาทิตย์ ส่งผลให้หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองอ ย่ างต่อเนื่อง เพราะแสงไฟจะทำให้ฮวงจุ้ยของบ้านดีเริ่ด

ความเชื่อเกี่ยวกับตัวเลขของที่อยู่อาศัยนี้ ช่วยให้เราสามารถเข้าใจธรรมชาติของพลังบางอ ย่ างที่แม้ว่าเราจะมองไม่เห็นแต่ก็ส่งผลโดยตรงกับชีวิตของเราได้ สิ่งหนึ่งที่เราสามารถจัดการได้ก็คือ การดูแลบ้านของเราให้สะอาดอยู่เสมอเพื่อพลังงานดีๆจะสามารถผ่านเข้ามาในบ้านได้ เพื่อทุกคนในบ้านจะได้อยู่ร่วมกันอ ย่ างมีความสุข ทั้งนี้ เรื่องราวดังกล่าวอาจเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้น โปรดใข้วิจารณญาณในการอ่ า น

ที่มา  poobpub

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ความเชื่อ ดวง
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …