Home ข้อคิด คำคม ความขยัน 5 แบบ ที่ทำไปก็ไร้ประโยชน์ ขยันแบบผิ ดๆยังไงก็ไม่ร ว ย

ความขยัน 5 แบบ ที่ทำไปก็ไร้ประโยชน์ ขยันแบบผิ ดๆยังไงก็ไม่ร ว ย

8 second read
ปิดความเห็น บน ความขยัน 5 แบบ ที่ทำไปก็ไร้ประโยชน์ ขยันแบบผิ ดๆยังไงก็ไม่ร ว ย
0

ถ้าจะพูดถึงความขยัน การที่เราเป็นคนขยัน ไม่ว่าจะขยันทำงาน ขยันเรียน ขยันหาความรู้ ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ดี แต่เคยได้ยินคำๆนี้ไหม ขยันผิ ดที่ สิบปีก็ไม่ร ว ย เช่นกันวันนี้ที่เราจะขอนำเสนอความขยันที่ไร้ประโยชน์ ถึงขยันเท่าไหร่ก็ไม่ร ว ย มีแต่จะจนลง ซึ่งใครที่ทำอยู่ก็ควรจะแก้ไขตัวเองซะใหม่ จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกันเลย

ตอนเ ด็ กๆ ผู้ใหญ่สั่งสอนให้ขยันเรียน จะได้มีอนา คตที่สดใส หล า ยคนขยันทำงาน มาก แต่ทำไมเ งิ นเดือนไม่ขึ้น หล า ยคนขยันทำงาน ทำไมเจ้านายยังไม่รัก หล า ยคนขยันทำงานหนัก แต่ทำไมยังไม่ร ว ยทำไม สุภาษิตจีนบอ กว่า ให้กำจัดคนขยันแต่โ ง่ก่อน

ขยันแล้วไม่ดีตรงไหน ประโยคที่บอ กว่า อย่ าขยันทำงานหนักอย่ างเดียว ต้องทำงานให้ฉลาดด้วย มันเพียงพอจริงหรือไม่ต้องรู้เท่าทันความขยัน หลุมพรางของความขยัน

หลุมพรางความจน

1. ขยันแบบเอาหัวพุ่งชน แม้ว่าคุณจะมีความขยันที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก ความฝัน และประสิทธิภาพ ก็ยังย ากจะเป็นเ ศ ร ษ ฐีได้ หากคุณยังขยันอย่ างผิ ดพลาดอยู่ นั่นคือ การขยันอย่ างตะบี้ตะบัน ไม่สร้างสรรค์ และปรับปรุง วิมังสา การทบทวนในสิ่งที่ทำ การทบทวนตัวเอง

ทบทวนในสิ่งที่ได้คิดสิ่งได้ทำผ่าน มาว่าเกิดผลดีผลเ สี ยอย่ างไร ทั้งที่เป็นเรื่องส่วนตัวของเราเองและเป็นเรื่องที่ร่วมคิดร่วมทำกับคนอื่น เพื่อปรับปรุงปรับแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น

2. ขยันทำในสิ่งที่ไม่ได้รัก การทำงานที่ไม่ได้รัก จะทำให้เราได้โบนัสทุกวัน เป็นความทุ ก ข์ หล า ยคนก้มหน้าก้มต าทำงานหนักอย่ างขยันในงานที่พวกเขาไม่ได้รัก คุณคิดว่า ทำในสิ่งที่รัก กับทำในสิ่งที่ไม่ได้รัก ทำแบบไหน ผลงานจะออ กมามีคุณภาพมากกว่ากัน จงมีฉันทะ จงทำในสิ่งใจรัก ใจที่รักอันเกิดจากความศรัทธาและเชื่อมั่นต่อสิ่งที่ทำขอเพียงขยันในสิ่งที่รัก สิ่งที่เชื่อ นั่นละ เป็นจุดเริ่มต้นของความร่ำร ว ย

3. ขยันเพื่อข า ยเวลาแลกเ งิ น เวลาเป็นสิ่งที่มีอยู่อย่ างจำกัด ถ้าขยันทำงานเพื่อข า ยเวลาแลกเ งิ น คุณจะไม่มีวันร ว ย!ถ้าเลือ กขยันเพื่อข า ยเวลา 8 ชั่ วโมงต่อวัน ให้กับนายจ้าง รายได้จึงจำกัด ถ้าคุณเลือ กข า ยเวลาเพื่อเ งิ น คุณจะไม่ทีทางได้พบกับ อิสรภาพทางการเ งิ น

และอิสรภาพทางเวลา คนร ว ยต้องการความมั่งคั่ง พวกเขาคิดว่าเวลาเป็นทรัพย ากรที่มีจำกัด เวลาไม่สามารถเก็บเอาไว้ใช้ได้ และไม่ไหลย้อนกลับ ดังนั้นพวกเขาเลือ กขยันที่จะรับเ งิ นต ามผลของงาน โลกระบบทุนนิยมจ่ายเ งิ นต ามอัตราความสามารถของคุณ ในการตอบโจทย์ชีวิตของผู้อื่นต่างหาก

นี่คือ กฎเหล็กที่สำคัญที่สุดในโลกของทุนนิยมที่คุณควรจำไว้ให้ได้ตลอ ดกาล ยิ่งคุณตอบโจทย์ชีวิตของผู้อื่นได้ตรงใจเขามาก เขาก็ยิ่งพร้อมจะจ่ายเ งิ นให้คุณมาก และยิ่งมีคนที่คุณตอบโจทย์ได้จำนวน มาก คุณก็ยิ่งมีช่องทางการรับเ งิ น มาขึ้น

4. ขยันให้กับความฝันของคนอื่น คนที่ประสบความสำเร็จทุกคนจะมีฝัน คนที่ประสบความสำเร็จทุกคนจะมีเป้าหมายของตัวเองความขยันเป็นเรื่องที่ดี อย่ างไรก็ต าม มีความขยันอีกแบบที่เหมือนจะดี แต่กลับเป็นสิ่งที่คอยขวางไม่ให้ร ว ย ก็คือ ความขยันในการสร้างฝันให้คนอื่น

คนที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิต คือคนที่ต้องทำงานให้กับคนที่มีเป้าหมายในชีวิต ถ้าคุณยังหาฝันของตัวเองยังไม่เจอ จะมีคนจ้างคุณ ไปทำให้ฝันของเขาเป็นจริงจงถามใจตัวเองว่า ตอนนี้คุณขยันเพื่อฝันของตัวเอง หรือ ตอนนี้คุณขยันเพื่อฝันของคนอื่น

5. ขยันเน้นเชิงปริมาณ การเน้นเชิงปริมาณหมายถึง ขยันทำให้ได้มากที่สุด ขยันโดยไม่สนใจว่า งานที่ออ กมามีคุณภาพดีหรือไม่ ย า จกจะใช้เวลาทำงาน มาก เท่าที่คุ้น ซึ่งหมายความว่า ย าจกเคย คุ้น กับการทำงานด้วยเวลามากแค่ไหน เขาก็จะใช้เวลามากแค่นั้นกับทุกๆ งาน

ไม่ว่างานนั้นจะเล็กหรือใหญ่ สำคัญหรือไม่สำคัญก็ต าม ในขณะที่เ ศ ร ษ ฐีจะใช้เวลาทำงาน มากเท่าที่ ควร นั่นคืองานไหนสำคัญ และใหญ่เขาจะใช้เวลาอย่ างเต็มที่ยิ่งกว่างานอื่น และเน้นการสร้างผลลัพธ์ที่ดีมากกว่า เน้นการใช้เวลาให้มากเข้าไว้นั่นเองจงอย่ าขยันเน้นจำนวน จงเน้นขยันเชิงคุณภาพ

ที่มา  yindeeyindee

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …