Home ข้อคิด คำคม คน 6 แบบที่จะพาชีวิตคุณประสบความสำเร็จได้

คน 6 แบบที่จะพาชีวิตคุณประสบความสำเร็จได้

8 second read
ปิดความเห็น บน คน 6 แบบที่จะพาชีวิตคุณประสบความสำเร็จได้
0

คนเราจะประสบความสำเร็จได้นอ กจากจะตั้งใจมีจุดห ม า ยที่ดีแล้ว คนรอบตัวเราก็สำคัญเรามักจะได้ยินว่าการอยู่ใกล้คนแบบไหนหรือชอบคบคนแบบไหนเราก็มักจะเป็นอ ย่ างนั้น ยิ่งเราคบคนดีมีความจริงใจต่อเรา ก็จะทำให้เราพบแต่สิ่งที่ดีๆ

อันที่จริงแล้ว ทุกคนคงเคยได้ยิน เรื่องราวของผู้ที่ประสบความสําเร็จในชีวิตมาบ้าง อย่ างเช่น คนที่ประสบความสำเร็จหรือคนที่ดังๆ ที่ประสบความสำเร็จในชีวิต มีอีกหล า ยท่าน มากมายที่เขาออ กมาเปิดเผยพฤติก ร ร มในการใช้ชีวิต ที่จริงแล้วบุคคลเหล่านี้ล้วนพูดกันเป็นเ สี ยงเดียวกันว่า ตัวเขาเองจะมาถึงจุดนี้ไม่ได้ ถ้าข า ดคน ทั้ง 6 แบบในชีวิตดังกล่าว

1 คนที่มักให้คำปรึกษากับคุณ คนให้คำปรึกษาคือคนที่คุณสามารถ

โทรหรือส่งข้ อความหาได้ในย ามจำเป็น เช่นการตัดสินใจครั้งใหญ่ในกิจการ การตัดสินใจจ้างพนักงาน หรือความรู้ต่างๆ ในหล า ยๆครั้งที่พวกเขามักจะมีประสบการณ์ ที่เหมือนหรือใกล้เคียงกับคุณ ซึ่งพวกเขาเหล่านี้เองจะเป็นคนที่หาเวลามาคุยกับคุณ

และให้คำแ น ะนำต่างๆ นั่นเองและถึงแม้ว่าบางครั้งคุณอาจจะเห็น ไม่ตรงกับพวกเขาก็ต าม แต่นั้นแหละคือสิ่งที่สำคัญ และพึงระลึกไว้เสมอว่า การที่พวกเขาคำแ น ะนำที่ต่างออ กไป แต่ก็ล้วนแฝงไว้ ด้วยความปรารถนาดีต่อคุณและธุรกิจของคุณทั้งนั้น

2 คนที่คอยยั่วยุ สบประมาทคุณ คนประเภทนี้จะคอยตั้งคำถามกับคุณ

บอ กว่าคุณทำไม่ได้บ้างล่ะ บอ กว่าคุณไม่ดีพอบ้างล่ะ ซึ่งคำพูดหรือ การกระทำของพวกเขา อาจจะแผดเผาจิตใจของคุณ และคอยเป็นแ ร งกระตุ้นให้คุณพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ เพื่อจะลบคำสบประมาทของพวกเขาให้ได้ บทบ า ทสำคัญของคนพวกนี้ก็คือ การยั่วยุคุณนั่นเอง

3 คนที่สนับสนุนคุณ หน้าที่หลักๆ ของบุคคลประเภทนี้

คือ คอยช่วยสนับสนุนคุณเวลาที่คุณต้องเผชิญ กับสิ่งไม่คาดฝัน คุณไม่ควรเริ่มธุรกิจใหม่ (หรือ ดำเนินธุรกิจที่มีอยู่ต่อไป) จนกว่าคุณจะเจอใครสักคนที่จะมาช่วยสนับสนุนคุณ ไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆ คนประเภทนี้มักจะเป็น คนรักคนสำคัญ คนสนิท หรือแม้แต่ เพื่อนเก่าของคุณคุณควรจะรั ก ษ าคนเหล่านี้ไว้ในชีวิตให้มากเท่าที่จะเป็นไปได้ แม้มันจะเป็นเรื่องย ากพอๆ กับการสร้างธุรกิจก็ต ามที

4 คนที่ตรงไปตรงมา ราวกับ ลูกขุน ลูกขุนที่อยู่ในชั้นศาลจะให้การตัดสินคดี

ผ่านหลังจากที่รวบรวบพย านหลักฐานจนครบถ้วน เช่นเดียวกัน คนประเภทนี้จะช่วยบอ ก สิ่งที่คุณทำลงไปอย่ างตรงไปตรงมาทั้งในเรื่องการทำธุรกิจและการใช้ชีวิต ในตอนล่าสุดของรายการพ็อ ดแคสต์เรียกบทบ า ทนี้ว่า คณะผู้บริหารส่วนตัว ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะมีคณะผู้บริหารจริงๆ หรือไม่คุณก็ควรจะมีคนรู้จักที่เป็นเหมือนลูก ขุนให้คุณเอาไว้สักสองสามคน และมีความคิดใหม่ๆ มาแลกเปลี่ยนกับคุณอยู่เสมอ

5 คนที่คอยช่วยประสานงาน ผู้ประกอบการทุกคนต้องมีคนที่คอยเป็นหูเป็นต า

คอยรับฟังความคิดต่างๆ และให้ความเห็นได้ในทันทีหรือเรียกได้ว่าเป็น ผู้ประสานงาน นั่นเอง พวกเขาคือคนที่คอยช่วยในกิจการงานต่างๆ ของคุณ เช่น การหาไอเดียธุรกิจใหม่ๆ ผลิตภัณฑ์ แคมเปญหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งผู้ประสานงานที่ดีนั้นจะต้อง มีจินตนาการเยี่ยมยอ ด

6 เพื่อนคู่คิด มิตรคู่สร้างคนประเภทนี้ก็เหมือนกับหยิน

และคุณก็คือหย าง ในเวลาที่คุณอ่อนแอพวกเขาจะเติมเต็มส่วนที่ขา ดห า ยไป ซึ่งตรงข้ามกับที่เราเชื่อ กันในสังคมคนประเภทนี้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นหุ้นส่วนของธุรกิจก็ได้ แต่คือคนใกล้ชิดที่รู้จักคุณและธุรกิจของคุณอย่ างทะลุปรุโปร่ง และเป็นเพรา ะพวกเขารู้จักคุณ และธุรกิจของคุณดี บ่อยครั้งจึงอาจทำงานร่วมงานกันย ากบ้าง แต่ท้ายที่สุด ธุรกิจของคุณก็ไม่อาจขา ดบุคคลเหล่านี้ไปได้

ที่มา  kid-si

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …