Home ข้อคิด คำคม คนไหนจริงใจกับเราบ้าง ดูได้ง่ายๆ

คนไหนจริงใจกับเราบ้าง ดูได้ง่ายๆ

10 second read
ปิดความเห็น บน คนไหนจริงใจกับเราบ้าง ดูได้ง่ายๆ
0

ยิ่งโตขึ้นเท่าไรสังคมของเราก็จะยิ่งกว้างขึ้น ทำให้ต้องพบปะผู้คน มากหน้าหล า ยต า แต่จะมีสักกี่คนที่เป็น มิตรแท้กับเราจริง ๆ บางคนหน้าต าท่าทางดูดี แต่พอรู้จักได้สักพักกล า ยเป็นพวกปากหวานก้นเปรี้ยวซะงั้น บางคน มาแบบใส ๆ แบ๊ว ๆ แต่ที่ไหนได้ร้ า ยยิ่งกว่านางร้ า ยในละครซะอีก เหมือนคำที่โบราณว่าไว้ รู้หน้าไม่รู้ใจ ดังนั้น เราต้องรู้จักสังเกตไว้แต่เนิ่น ๆ ว่าคนไหนเป็น มิตรแท้ คนไหนเป็นศั ต รูในค ร า บมิตร

ในสังคมปัจจุบัน ที่คนเราต้อง ใส่หน้ากาก เข้าหากัน ต้อง เสแสร้ง ทำเป็นดีต่อหน้า เพื่อหวังผลประโยชน์ บางอย่ างในภายหลัง บางครั้งก็ย ากที่จะดูออ กว่าใคร จริงใจ ใครหน้าไหว้หลังหลอ กต้องอ ดทนให้มาก ต้องรอบคอบ และ ใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ คนพวกนี้มักมีเล่ห์เหลี่ยม

แพรวพราว และมีศิลปะในการ โน้มน้าวใจคนแต่ไม่นาน คนพวกนี้ก็ต้อง เผยธาตุแท้ตัวเองออ กมา จนได้เ พ ร า ะถ้าเขา ไม่ดีจริง เขาก็ ไม่สามารถเสแสร้งเป็นคนดี ได้ตลอ ด เมื่อ ความจริงปรากฏเขาก็จะถูก สังคมลงโ ท ษ เอง ขอเพียงเรา รั ก ษ า ความดี ของตนเอง และ อ ดทน ให้มากพอความอ ดทน คือ วิ ธีที่ดีที่สุดในการเอาชนะคนเสแสร้ง

ไม่มีใครแสดงเป็นคนอื่นได้นานหรอ ก สักวันเขาก็ต้องแพ้ภั ย ตั ว เ อ งเอาชนะใจตัวเอง ให้ได้ บอ กตัวเองว่าอย่ าแพ้ทางเค้าอย่ าอ่อนแอให้เค้าเห็น อย่ าแสดงอารมณ์โ ก ร ธ ให้เค้าได้สะใจ อย่ าเถียงอย่ างที่ใจเราคิด แต่ให้เงียบเข้าไว้ยิ้มอย่ างเดียวก็พอ ไม่ว่าเค้าจะมาไม้ไหน เราอย่ าไปหลงกล จะมาดีมาร้ ายก็ช่างเค้าอย ากด่าอย ากดูถูก

ก็ชั่งอย่ าไปรับเอา เราไม่ เ จ็ บ ไม่ ป ว ด ต ามปากเค้า ไม่นานคนพูดก็จะรู้สึกเ จ็ บ ป ว ดเอง ไม่มีใครทำอะไรเราได้ แค่เพียงคำพูดหรอ กอย ากพูดอะไรก็ให้เค้าพูดไป ไม่เหนื่อย เ พ ร า ะพูดจนห า ยใจไม่ทัน ก็ช่างเค้า คำพูดจากคนที่โ ก ร ธจัดมัน มีแต่แ ร งกดดันทางอารมณ์ การแสดงออ ก ล้วนแต่ใช้แ ร งมากกว่าปกติ นอ กจากเค้าจะเหนื่อยทั้งทางกาย ทางใจ

ทางวาจาแล้ว สุ ข ภ า พจิตของเค้าก็จะเ สี ยไปด้วย เ พ ร า ะเค้ากลัวคนอื่นจะไม่เชื่อ กลัวคนอื่นจะไม่เห็นด้วยยิ่งออ กแ ร งพูดมากขึ้น ท่าแท้ก็จะหลุดออ กมาว่าลึกๆ ของจิตใจ คิดก็ร้ าย พูดก็ร้ าย ความคิดของความ ทุ ก ข์ ในจิตใจของเค้าจะเผาใจเค้าให้ร้อนเป็นไฟ ใครอยู่ใกล้ก็จะรู้สึกร้อนต าม ไม่มีใครอย ากอยู่กับความร้อนทุกคนชอบความเย็นสบายทั้งนั้น

ตัวเค้าเองก็เถอะ ต่อให้ตัวอยู่ในห้องแอร์ที่เย็นจัด แต่ถ้าภายในจิตใจร้อนเป็นไฟสุดท้ายแล้ว อย่ าหวังว่าจะชนะใครได้เลย เ พ ร า ะแม้แต่ใจของตัวเค้าเอง ยังควบคุมไม่อยู่เลยก็มี ความอ ดทนคือ วิ ธีพิสูจน์ว่าใครจริงใจ ใครไม่จริงใจ และจงจำไว้ว่า คุณไม่สามารถ ทำให้ทุกคนชอบคุณได้หรอ ก บางคนชอบคุณบางคนก็ไม่ชอบคุณ แต่ ในท้ายที่สุดแล้ว คุณก็แค่ดำเนินชีวิต ด้วยการเป็นตัวของตัวเอง และ ทำให้ตัวเองมีความสุข

ที่มา bitcoretech, verrysmilejung krungsri  horoscopedaily99

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …