Home ข้อคิด คำคม คนโ ง่แตกต่างจากคนฉลาดมีอยู่ 5 สิ่งหลักๆ

คนโ ง่แตกต่างจากคนฉลาดมีอยู่ 5 สิ่งหลักๆ

9 second read
ปิดความเห็น บน คนโ ง่แตกต่างจากคนฉลาดมีอยู่ 5 สิ่งหลักๆ
0

เรามักจะเคยได้ยินคำว่า คนโ ง่มักอวดฉลาด คนฉลาดมักแกล้งโ ง่ เป็นคำเปรียบกับคนที่นิสัยอย ากเอาชนะคนอื่น วันนี้เราเลยจะพามาดูกันว่านิสัยแบบไหนที่คนฉลาดกับคนโ ง่มีความแตกต่างกันอ ย่ างไร ไปดูกันเลย

ในสังคมเรานั้น มีคนอยู่หลากหล า ยประเภทจริงๆ มีทั้งคนโ ง่ที่อวดฉลาดคนฉลาดที่แกล้งโ ง่ และ คนที่วางตัวเก่งบางคนก็น่ารู้จักน่าคบหาด้วยแต่บางคนก็ไม่มีใครอย ากคบหาด้วย และบ่อยครั้งที่พวกเขาไม่รู้ตัวเองว่านิสัยส่วนตัว ทำให้คนรอบข้างต้องเ บื่ อหน่าย คนเหล่านี้มักถูกเรียกว่าเป็น คนโ ง่ชอบอวดฉลาด ซึ่ ง จากผลการศึกษาพบว่า คนโ ง่ แตกต่างจาก คนฉลาด อยู่ 5 อ ย่ างหลักๆดังนี้

1. คนโ ง่มักเห็นแก่ตัว คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูง มีแนวโน้มที่จะเข้าใจ เห็นอ กเห็นใจผู้อื่น และหยิบยื่นความช่วยเหลือให้ใครโดยไม่หวังผลตอบแทน ต่างจากคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์ต่ำแทบมองไม่เห็นหัวคนอื่นเลย อีกทั้งยังมองด้วยว่าการทำอะไรให้ใครโดยไม่ได้อะไรกลับคืน มาถือเป็นเรื่องแปลก

2. มักจะคิดว่าตัวเองถูกเสมอ ในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้ง คนเหล่านี้จะเถียงอ ย่ างหนักเพื่อให้ตัวเองเป็นผู้ชนะ และ แทบจะไม่สนเลยว่าในวงสนทนานั้นจะมีคนที่ฉลาดกว่าตัวเองอยู่ด้วยหรือไม่ไม่ยอมเปิดรับฟังองค์ความรู้ใหม่ๆ

แบบนี้ใครจะแนะนำอะไรก็ต้องลำบากใจหน่อยนะเพราะคนเหล่านี้มักจะฟังแค่ความคิดของตัวเอง ขณะที่คนฉลาดจะเข้าใจและ พร้อมยอมรับฟังพิจารณาเรื่องทั้งหมด ก่อนจะตัดสินใจหรือพูดอะไรออ กไป

3. คิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่น พวกที่ชอบวิจารณ์ หรือ ติคนอื่นเพื่อให้ตัวเองดูดีกว่า เพราะพวกเขาเชื่อว่าตัวเองเหนือ กว่าและ มักเป็นพวกชอบตัดสินคนอื่นไปก่อน โดยมีความลำเอียง ที่เข้าข้างตนเอง เป็นที่ตั้งหรืออีกมุมหนึ่งคือ คิดว่าการกดคนอื่นให้ต่ำลงนั้น คิดว่าเป็นการทำให้ตัวเองดูสูงขึ้น

4. แสดงอาการโ ม โ หและก้ า ว ร้ า วเพื่อ กลบเกลื่อน เวลาที่รู้สึกว่าอะไรไม่เป็นไปอ ย่ างที่คิด อาจเพราะกลัวเ สี ยหน้ากลัวดูไม่ฉลาด พวกเขาจะแสดงอาการโ ม โ หและก้ า ว ร้ า วเพื่อเป็นการกลบเกลื่อน ซึ่งจากการศึกษาเรื่องพฤติก ร ร มก้ า ว ร้ า วกับระดับไอคิว พบว่ามีความสัมพันธ์กันโดยคนที่มีระดับความฉลาดน้อยจะมีพฤติก ร ร มที่ก้ า ว ร้ า วมากกว่า

5. พวกชอบโยนความผิ ดของตัวเองให้คนอื่น คนเหล่านี้ไม่ชอบรับผิ ดในสิ่งที่ตัวเองทำ และ มักโยนความผิ ดให้ผู้อื่นซึ่งผลการศึกษาด้านป ร ะ ส า ทวิทย าพบว่า เมื่อมีความผิ ดพลาดเกิดขึ้น สมองของคนฉลาดจะมีปฏิกิริย าที่ต่างออ กไปเพราะพวกเขารู้ว่าความผิ ดพลาดทุกอ ย่ างจะเป็นบทเรียนให้ได้เรียนรู้เพื่อไม่ทำผิ ดซ้ำสอง

แต่คนที่ไม่ฉลาดนั้นจะมักโยนความผิ ดให้คนอื่น และ ไม่ได้เรียนรู็อะไรจากข้ อผิ ดพลาดที่เกิดขึ้น หนำซ้ำ ยังทำผิ ดเรื่องเดิมๆได้เรื่อยๆ และ โยนความผิ ดให้คนอื่นได้เรื่อยๆ

ที่มา bitcoretech  forlifeth

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …