Home ข้อคิด คำคม คนเ งิ นเดือนน้อย อย ากมีเ งิ นเก็บ ลองทำต าม 9 วิ ธีนี้

คนเ งิ นเดือนน้อย อย ากมีเ งิ นเก็บ ลองทำต าม 9 วิ ธีนี้

12 second read
ปิดความเห็น บน คนเ งิ นเดือนน้อย อย ากมีเ งิ นเก็บ ลองทำต าม 9 วิ ธีนี้
0

การมีเ งิ นเก็บออมทำให้เรามีเ งิ นไว้ใช้ในย ามฉุกเฉิน แต่หล า ยคนบอ กกับตัวเองว่าปีนี้ฉันจะตั้งใจเก็บเ งิ นให้ได้ แต่สุดท้ายแล้วก็ทำไม่ได้อยู่ดี นั่นเป็นเ พ ร า ะเราข า ดวินัย และบางคนก็บอ กว่าเ งิ นเดือนน้อยๆแค่นี้จะเอาที่ไหนไปเก็บ วันนี้เราเลยมีคำแนะนำมาบอ กกัน เพียงแค่ทำให้เป็นนิสัยการมีเ งิ นเก็บก็เป็นเรื่องไม่ย าก

1 หยอ ดกระปุกทุกวัน

เป็นวิ ธีที่ง่ายที่สุด และเป็นจุ ด ข อ ง ก า รเริ่มต้นที่ดีในการเก็บออม และสร้างนิสัยให้กับตนเอง เมื่อมีร า ยได้ร า ยรับเข้ามา แบ่งเ งิ นหยอ ดใส่กระปุก 10 20 บ า ท ก็ยังดี เน้นให้หยอ ดในทุกวัน อ ย่ า ให้ข า ด การเก็บออมเ งิ นจากเ งิ นเดือนนั้น จะทำให้คุณมีเ งิ นก้อนใน 1 ปี อ ย่ า ง แน่นอน

2 เน้นดื่ มน้ำเปล่า

แน่นอนว่าในปัจจุบันนี้เครื่องดื่ ม หลากหล า ยมากมาย ชา กาแฟ ต่างๆ ซึ่งมีร า ค าที่แพง 30 บ า ทขึ้นไป หากซื้ อ กินทุกวัน เดือนละ 900 บ า ท แต่จะดีกว่าไหมหาก เปลี่ยน มาดื่ มน้ำเปล่าขวดละ 5-10 บ า ท นอ กจากจะช่วยให้เรา ประหยัดเ งิ นในกระเป๋าแล้วนั้น ยังดีต่อสุ ข ภ า พร่างกายของเราด้วย

3 แบ่งเ งิ นใช้เป็นวันๆ

เป็นเทคนิคที่สำคัญ เมื่อถึงเวลาที่เ งิ นเดือนออ กนั้น สิ่งสำคัญคือ การแบ่ง เ งิ นนำมาออ กมา ใช้ในแต่ละวัน บังคับตัวเองว่าให้ใช้ให้พอ อ ย่ า เกินจากนี้ ลดภาระที่ไม่จำเป็นออ ก แบ่งใส่กระเป๋าถุงซิปจนครบทั้งเดือน

หากมีเ งิ นเหลือก็หา ซื้ อ ข อ ง ขวัญ เ ล็ ก ๆน้อยห้กับตัวเอง และนำส่วนหนึ่ งมาเก็บออม รับรองว่าเมื่อถึงเวลาที่คุณมาดูเ งิ นเก็บเหล่านี้ จะมีเ งิ น มากพอที่ทำให้คุณชื่นใจเลยทีเดียว

4 ซื้ อแต่ของที่จำเป็น

แน่นอนว่าการช้อปปิ้ง ซื้ อข อ งที่ อ ย า ก ได้นั้น ก็เป็นสิ่งที่สร้างความสุข ให้กับตัวเอง แต่ถ้าลองมานึกดีๆว่าถ้า ซื้ อเสื้อผ้าใหม่ทุกอาทิตย์ ซื้ อรองเท้าทุกเดือน กระเป๋าใหม่ทุกเดือน มานึกๆดูว่า เราหมดเ งิ นไป เท่าไหร่กับสิ่งของเหล่านี้กันนะ สิ่งที่ไม่จำเป็นให้ตัด ออ ก ให้เน้นสิ่งของที่จำเป็น ต้องใช้งานจริงๆ เ พ ร า ะในความเป็นจริงแล้ว เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ใส่ซ้ำได้เป็นปีๆๆ โดยที่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่

5 งดสังสรรค์ปาร์ตี้

ลดจำนวนครั้งบ้ างก็จะดี เ พ ร า ะการออ กดื่ ม ทานนอ กบ้ านบ่อยครั้งนั้น ทำให้เราเ สี ยเ งิ นจำนวน มาก ลองเปลี่ยนเ งิ นเหล่านั้น มาเป็นเ งิ นเก็บ เดือนๆหนึ่ งคุณจะมีเ งิ นเก็บจากส่วนนี้ไม่มากก็น้อย

6 ลดร า ยจ่าย ใช้ Wifi สาธารณะดีกว่า

ค่าโทรศัพท์ ค่าเน็ตต่างๆ ในสมัยนี้เ ท ค โ น โลยีก้าวหน้าไปมาก ต ามสถานที่ต่างๆ ก็มักจะมีจุดบริการ อินเตอร์เน็ตฟรี หรือค่าโทรร า ยเดือน ที่ร า ค าไม่แพง หาคุณเลือ กดีๆ หรือ การใช้ Wifi สาธารณะ ก็จะเป็นการช่วยลด ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้

7 หาร า ยได้เสริมจากหล า ยช่องทาง

การทำงานประจำ ได้รับเ งิ นเดือน หากไม่พอจริงๆหรือ อ ย า ก มีเ งิ นเก็บเพิ่มเติม คุณสามารถหาร า ยได้เสริมได้ อาจจะหาของมาข า ยในวันหยุด ข า ยของต ามออนไลน์ที่จะเป็นตัว ช่วยที่ดีในการหาเ งิ นได้ เล็กๆน้อย เมื่อนำเ งิ นที่ได้มารวมกันแล้ว ก็จะทำให้คุณมีร า ยได้เพิ่ม มีเ งิ นเก็บที่เพิ่มขึ้น

8 ห่อข้าวไปกินเอง

ในข้ อนี้สำหรับน้องๆ ที่เรียนอยู่ หรือวัยทำงานก็ต ามแต่ ข้าว 1 มื้อที่ต้องซื้ อ กิน 40-50 บ า ท หากเราห่อไปกินเอง ทำอาหารกินเอง ก็สามารถทำได้หล า ยมื้อ จะช่วยให้คุณประหยัดเ งิ นได้ดีมากๆ ช่วยลดค่าใช้จ่าย ทำให้มีเ งิ นเก็บที่ เพิ่มมากขึ้นด้วย

9 รู้จักการลงทุ น ทำเ งิ นให้งอ กเงย

แน่นอนว่าก้าวแรกของ ความร ว ยคือ การเก็บออม ก้าวต่อมาคือ การลงทุ น ต้องรู้จักการลงทุ น ที่ถูกวิ ธีถูกเวลา เรียนรู้ ศึกษา อ ย่ า ง ถูกต้อง เลือ กลงทุ นที่จะมีโอกาส ได้ผลตอบแทน ที่คุ้มค่า นั้นก็จะเป็นการลงทุ นที่มีโอกาส ได้ผลกำไรที่ดี

ที่มา กระปุก, postsod  sit-smiling

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …