Home ข้อคิด คำคม คนเราสมัยนี้ อวดร ว ย แต่งตัวดูดี ใช้ของแพง แต่ไม่ใช้ห นี้

คนเราสมัยนี้ อวดร ว ย แต่งตัวดูดี ใช้ของแพง แต่ไม่ใช้ห นี้

9 second read
ปิดความเห็น บน คนเราสมัยนี้ อวดร ว ย แต่งตัวดูดี ใช้ของแพง แต่ไม่ใช้ห นี้
0

วันนี้เราจะพาคุณไปดูสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมทุกวันนี้ กับบทความ คนเราสมัยนี้ อวดร ว ย แต่งตัวดูดี ใช้ของแพง แต่ไม่ใช้ห นี้ ไปดูกันว่าทำไมคนเราถึงชอบอวดร ว ยทั้งๆที่ชีวิตยังเป็นห นี้อยู่

อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆ ที่อย ากให้คนยุคใหม่ ได้อ่ าน จากการสำรวจพบว่า…. คนสมัยนี้ ชอบใช้เ งินฟุ่มเฟือย อวดร ว ยแม้รายได้น้อย ชอบแสดง ถึงความอู้ฟู่ โดยปิดบังความจริง วันนี้จึงนำบทความดีๆ ที่จะช่วยเตือนสติ ให้กับคนที่กำลังใช้เงิ นแบบผิดๆอยู่ ถ้าคุณมีเ งินเดือน 15,000 บาท เดือนนึงทำงาน 22 วัน

วันละ 8 ชั่ วโมง เดินทางไป-กลับ 2 ชั่ วโมง เป็น 10 ชั่ วโมง เท่ากับคุณทำงาน เดือนละ 220 ชั่ วโมง คุณจะมีค่าแรง คิดเป็นชั่ วโมงละ 68 บาท หรือตีเป็นตัวเลขกลมๆง่ายๆ 70 บาท/ชั่ วโมง

ถ้าคุณกินกาแฟ แก้วละ 140 บาท นั่น เท่ากับคุณ แลกเวลาในชีวิตไป 2 ชั่ วโมง เพื่อ กาแฟแก้วนั้น

ถ้าคุณกินบุฟเฟ่ หรู มื้อละ 350 บาท นั่นเท่ากับคุณแลกเวลา ในชีวิตไป 5 ชั่ วโมง เพื่ออาหารมื้อนั้น ถ้าคุณซื้ อโทรศัพท์ เครื่องละ 30,000 บาท นั่นเท่ากับคุณ แลกเวลา ในชีวิต ไป 428 ชั่ วโมง เพื่อมือถือเครื่องนั้น ถ้าคุณซื้ อ กระเป๋าแบรนด์เนม ร า ค า70,000 บาท นั่นเท่ากับคุณแลกเวลา

ในชีวิต ไป 1,000 ชั่ วโมง เพื่อ กระเป๋าใบนั้น อายุเฉลี่ยของคนเราอยู่ที่ 70 ปีหรือ 613,200 ชั่ วโมง ถ้านอนวันละ 8 ชั่ วโมง เราจะเหลือชีวิตที่รู้สึกตัว เวลาที่ตื่นนอนอยู่ 408,800 ชั่ วโมง แต่ละชั่ วโมง ถูกใช้ไปแลกกับอาหาร สิ่งของ และของฟุ่มเฟือยอื่นๆ แค่เพื่อตอบสนอง กิเลสส่วนตัว หรืออาจแค่เพื่อ อย ากให้มีหน้า

มีต าในสังคม ไม่ได้บอ กว่า ห้ามซื้ อ ห้ามฟุ่มเฟือย หรือทำแบบนี้แล้วผิด อยู่ที่ความพอใจของแต่ละคน แต่ประเด็นคือถ้าซื้ อน้อยลง คุณก็จะมีเวลาใช้ไปกับสิ่งที่รัก ‘คนที่รักเพิ่มขึ้น บนความพย าย ามเท่าเดิม’ คิดก่อนซื้ อ ดีกว่ามั้ย? คุณมีเงิ น มาก หรือน้อย

ไม่สำคัญ ที่สำคัญคือ คุณต้องเชื่อมั่นในตัวเอง ไม่ใช่เชื่อมั่น ในกาแฟร า ค าแพง กระเป๋าแบรนด์เนม สุดหรูรถหรู ที่ต้องก้มหน้า ก้มต า ผ่อนของเหล่านี้ อาจดูดี ดูเท่ แต่ถ้าความสามารถ และรายได้เรายังไม่พอ อย่ าใช้ชีวิตเกินตัว คนที่ฟุ่มเฟือยแล้ว

ไม่เดือ ดร้อนก็มี เพราะเขามีกำลังซื้ อ แต่ส่วนใหญ่ ก็ไม่ใช่แบบนั้น ทำไปเพราะหน้าใหญ่ใจโต ความเชื่อมั่นในตัวเอง ของคุณจะเป็นตัวตัดสิน ว่าคุณจะกล้า เชื่อมั่นในอะไรสักอย่ างไหม กล้าที่จะเดิน สวนทางกับแนวคิดส่วนใหญ่ ในสังคมไหม ถ้าคุณไม่กล้าเชื่ออะไรสักอย่ าง คุณก็จะไม่ได้เริ่ม ทำอะไรเลย แล้วเมื่อคุณไม่เริ่มต้น ก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้น ทุกอย่ างก็คงเป็ ไปแบบเดิม ในแบบที่กระแสสังคมนั้นพาเราไป….

ที่มา stand-smiling

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …