Home ข้อคิด คำคม คนเก่งจริงดูไม่ย าก ส่วน มากจะมีคุณสมบัติ 10 ประการ

คนเก่งจริงดูไม่ย าก ส่วน มากจะมีคุณสมบัติ 10 ประการ

9 second read
ปิดความเห็น บน คนเก่งจริงดูไม่ย าก ส่วน มากจะมีคุณสมบัติ 10 ประการ
0

อย ากรู้ใครเก่งจริงหรือแค่อวด เพราะส่วนใหญ่เราจะมองไม่ออ กหรอ กว่าเขาแค่อวดเราหรือว่าเขาทำได้จริง ฉนั้นวันนี้เราจะพามาสังเกตุกันว่าคนแบบไหนที่เขาจะเรียกว่าเก่งจริงแล้วสรุปคนใกล้ตัวเรานั้นเก่งจริงหรือเปล่า พร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย

สังคมทุกวันนี้ดู ย ากว่าใครรู้จริงหรือแกล้งทำเป็นรู้ว่าใครเก่งจริงหรือแค่สร้างภาพหรือแม้กระทั่งว่า ใครฉลาด หรือใคร โ ง่ มัน มีปรัชญาที่คลาสสิคมาก คือ คน โ ง่ มักอวดฉลาด คนฉลาดมักแกล้ง โ ง่ คนอวดเก่ง อวดฉลาด มักไม่ฉลาดจริง แต่คนเก่งจริงและฉลาดจริง มักมีคุณสมบัติ 10 ประการดังนี้

1. ไม่ติดโซเชียลเน็ตเวริคตลอ ดเวลา แต่ใช้รับข้ อมูลที่สนใจและส่งต่อความคิดดีๆ ให้กับคนอื่นเสมอ ยุคนี้เป็นยุคของข้ อมูล ข่าวสารตลอ ด 24 ชั่ ว โ ม ง คนเก่งมักจะเลือ ก เ ส พ แต่ข้ อมูลดีๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเขาเอง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานหรือ การบริหารชีวิตและเป็นนัก แ บ่ ง ปั น เพื่อให้คนอื่นๆ ได้ เ ส พ ข้ อมูลดีๆ ที่เขาคัดสรรมาอ ย่ างดีแล้ว

2. มีความรู้หล า ยด้าน มากกว่าอาชีพที่ทำ และมักจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ คนเก่งมักเป็นนักพัฒนาตนเอง และจะใช้เวลาอ ย่ างคุ้มค่าเพื่อให้ตนเองก้าวไปข้างหน้าอ ย่ างมั่นคงแข็งแรง จะไม่ปล่อยให้สูญเ สี ยโอกาส โดยเฉพาะ เวลาที่ใช้เพื่อเดินไปข้างหน้าและไม่ย้อนถอยหลัง

3. กลับมายิ้มได้อ ย่ างรวดเร็ว แม้จะมีสิ่ง เ ล ว ร้ า ย เข้ามาในชีวิตก็ต าม คนเก่งและฉลาดในการชีวิตจะสามารถลุกขึ้นสู้ได้ทุกครั้งย ามเมื่อล้มลง ไม่มีใครไม่เคยผิ ดพลาดหรือผิ ดหวัง เพียงแต่เขาจะไม่จมกับความทุ ก ข์ตลอ ดเวลา แต่จะหาทางลุกขึ้นสู้ได้ทุกครั้งย ามเมื่อล้มลง

4. เป็นคนพูดเก่ง แต่ไม่พูดมาก เพราะรู้ว่าเค้าจะฉลาดขึ้นได้ ด้วยการฟัง คนเก่ง จะฟังเยอะ เพราะการฟังมักจะได้สิ่งใหม่ๆ เข้าตัวอยู่เสมอ และจะพูดก็ต่อเมื่อคำพูดนั้น มีประโยชน์และสร้างสรรค์ มากกว่าพูดในเชิงลบและไม่สร้างสรรค์

5. จัดสรรเวลาอ ย่ างมีประสิทธิภาพ มีสมดุลในชีวิตระหว่างเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัว และเต็มที่กับทุกเรื่องที่ทำ คนเก่งและฉลาด มักจะเลือ กบริหารเวลาได้อ ย่ างสมดุล ในช่วงเวลางานก็จะเต็มที่ กับสิ่งที่ทำตรงหน้าเช่นกัน เมื่อหมดเวลางานก็สามารถให้เวลาสร้างความสุข การผ่อนคล า ยให้กับตนเองอยู่เสมอ

6. รู้ว่าตัวเองมีความสามารถ แต่ไม่เคยเ สี ยเวลาภูมิใจกับความสามารถ ของตนเอง คนเก่ง และฉลาด มักจะเป็นคน มีความมั่นใจ แต่ไม่ใช่อีโก้ เพราะเขาจะเปิดรับฟัง คนรอบข้าง ไม่ตัดสินคนอื่นด้วยมุมมองของตนเอง และทุกครั้งที่เขาประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาทำ เขาจะมีเวลาดีใจไม่นาน เพราะความสำเร็จ นั้นเป็นอ ดีตไปแล้วสิ่งที่เขาจะทำต่อ นั่นคือ หาทางพัฒนาตนเองและสิ่งที่ทำให้ดีขึ้นต่อไป

7. อาจมีหรือไม่มีการศึกษาสูง หรือไม่จบจากสถาบัน มีชื่อเ สี ยง แต่มีผลงานการันตี ความสามารถเสมอ ในยุคนี้ที่ คนเก่งสามารถ สร้างเวทีให้ตนเองได้ไม่ย าก จะระบบโซเชียลเน็ตมีเดีย การศึกษาอาจเป็นเพียงใบเบิกทางที่ดี แต่ประสบการณ์และผลงานต่างหากที่ดีจะทำให้เราเติบโตได้เร็วกว่า

8. ไม่อวดความสามารถที่แท้จริง ว่าเจ๋งแค่ไหน แต่จะพิสูจน์ได้เสมอ เมื่อถึงเวลาต้องใช้มัน คนเก่งและฉลาด มักเป็นคนถ่อมตน ไม่โอ้อวดในความสามารถเกินงาม แต่จะใช้การกระทำเป็นเครื่องพิสูจน์ตนเองอยู่เสมอ และเมื่อถึงเวลาที่เกิดปัญหา เขาเหล่านั้น มักจะแสดงวิสัยทัศน์จนเราต้องตะลึงและทึ่งในความสามารถ

9. ไม่ต้องเป็นผู้นำ แต่สามารถดึงความสามารถของคน ในทีมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้เสมอ คนเก่ง และฉลาด มักเก่งในการจูงใจผู้คนให้คล้อยต ามในแนวทาง และความคิดของเขา ไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งใหญ่โต แต่มีคนให้เกียรติและนับถือ จากความรู้ ความสามารถ วิ ธีคิด และการกระทำที่เป็นเสมือนกระบอ กเ สี ยงให้เขานั้นเติบโตไปข้างหน้า

10. ไม่เคยทำให้คนอื่นรู้สึก โ ง่ เมื่อเค้าทำผิ ดพลาด แต่ให้โอกาส คำแนะนำและให้กำลังใจเสมอ คนเก่งและฉลาดมักเป็นผู้ให้โอกาสคนอยู่เสมอ เมื่อเขาเหล่านั้นกระทำความผิ ดและพร้อมจะแนะนำชี้ช่องทาง ให้เขาเหล่านั้นสะท้อนความผิ ดของตนเองให้เกิดการยอมรับและพัฒนาตนเอง

ที่มา theviewpoints  verrysmilejung

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …