Home ข้อคิด คำคม คนร ว ยๆเขาจะไม่ทำ 15 สิ่งนี้ แต่คนจนนั้นชอบทำ

คนร ว ยๆเขาจะไม่ทำ 15 สิ่งนี้ แต่คนจนนั้นชอบทำ

8 second read
ปิดความเห็น บน คนร ว ยๆเขาจะไม่ทำ 15 สิ่งนี้ แต่คนจนนั้นชอบทำ
0

บางครั้งการที่คนเราจะไปอยู่ในจุดที่สำเร็จได้ ก็ขึ้นอยู่ที่พฤติก ร ร ม เพราะเรื่องบางเรื่องเราอาจจะมองดูเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่เชื่อไหมว่ามันทำให้ชีวิตเราไม่ก้าวหน้าได้ แทบไม่น่าเชื่อ ฉนั้นวันนี้เราไปดูกันว่ามัน มีอะไรบ้างที่คนร ว ยๆเขาไม่ทำกัน แต่คนจนๆนั้นชอบทำ

1. ชอบนอนตื่นสาย กรณีนี้พ่นพิ ษสำหรับคนออฟฟิศที่เข้างานย ามเช้า หล า ยคนชอบปล่อยเวลาผ่านไปจนดึกดื่นโดยไม่ได้สร้างคุณค่าอะไรให้กับชีวิตตนเอง เมื่อเราปล่อยให้ตัวเองเหนื่อยล้าย ามดึกดื่น เราก็จะไม่มีแรงตื่นย ามเช้า ทำให้โฟกัสงานได้น้อยลงและกว่าจะจบงานก็ย่ำเย็น กลับถึงบ้านก็นอนดึกและชีวิตคุณก็วนลูป

2. ชอบทานอ าห ารไร้ประโยชน์ หล า ยคนชอบที่จะวิ่งเข้าใส่อ าห ารฟาสต์ฟูด หรืออ าห ารที่เน้นปริมาณซึ่งอุดมไปด้วยน้ำต าลและไขมัน มากกว่าจะคำนึงถึงคุณค่าทางโภชนาการของอ า หาร

3. ติดดูกีฬางอมแงม หล า ยคนดูเพื่อความบันเทิงถือเป็นการผ่ อนคล า ยอ ย่ างหนึ่ง แต่การต ามติดกีฬาทุกแมทช์ ทำตัวติดหน้าจอ กีฬางอมแงมตลอ ดเวลา โดยที่ไม่ได้ทำให้ชีวิตดีขึ้นนั้น ก็ถือเป็นกิจก ร ร มที่เปล่าประโยชน์

4. การดูทีวีมากเกินไป คือ การที่เราปล่อยเวลาให้หมดเปลืองไปกับรายการทีวีโชว์ที่ไม่ได้สร้างสาระสำคัญ หรือไม่ได้ให้คุณค่าอะไรแก่ชีวิต เช่นเรื่องซุบซิบนินทาเกี่ยวกับคนดังหรือ ดาราทั้งหล า ย ดังนั้น

เราควรเลือ กดูเรื่องราวที่เรามีความสุขกับมันจริงๆ หล า ยคนดูทีวีเพราะต้องการ ฆ่ า เวลาให้ผ่านพ้นไป เราควรใช้อินเทอร์เน็ตให้เป็นประโยชน์จากการสืบค้นข้ อมูล จากนั้นก็ไปหาอะไรทำที่ก่อเกิดประโยชน์ให้กับชีวิตน่าจะดีกว่า

5. ชอบซื้ อเสื้อผ้าหรือสินค้าตอนลดร า ค า ผู้คนจำนวน มากชอบซื้ อของตอน เ ซ ล ส์ หรือตอนลดร า ค า เช่น เสื้อผ้าทั้งหล า ยที่นำมาข า ยลดร า ค าซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหาซื้ อได้ในร า ค าเต็ม แต่จะดีกว่าไหม ถ้าคุณจะถามตัวเองก่อนว่า คุณต้องการมันจริงๆ ไม่ใช่ซื้ อเพราะร า ค าที่ลดลง แต่ก็ซื้ อไปกองไว้ในตู้เสื้อผ้าและไม่เคยหยิบขึ้น มาสวมใส่

6. ไม่ค่อยชอบอาบน้ำบ่อยๆ ข้ อนี้ถือเป็นข้ อยกเว้นสำหรับคนไทย เพราะเมืองไทยเป็นเมืองร้อน ทำให้คนอาบน้ำกันทุกวันเป็นปกติ แต่สำหรับคนต่างชาตินั้นพื้นที่ส่วนใหญ่มีอากาศเย็นถึงเย็นจัด

จึงทำให้มองว่าการอาบน้ำทำให้เห็นข้ อแตกต่างระหว่างคนร ว ยกับคนจน เพราะมันสะท้อนถึงการ รั ก ษ า สุ ข อ น า มั ย ส่วนบุคคลที่ดี และมีแนวโน้มที่จะทำให้ผู้คนเข้าหาคุณมากกว่าคนไม่ได้อาบน้ำ

7. ชอบใช้บัตรเครดิตและกู้ยืมให้กับสิ่งที่ไร้ประโยชน์ หลักง่ายๆ ที่เราต้องจำก็คือ การกู้ยืมเพื่อซื้ อสิ่งของบางอ ย่ างที่ก่อห นี้มากกว่าจะทำให้เกิดรายได้ เราก็ไม่ควรทำ คุณควรจะใช้บัตรเครดิต

ให้กับสิ่งที่คุณคิดว่ามันเป็นการลงทุน อ ย่ าใช้เงินกู้เพียงเพื่อซื้ อทีวีที่มีขนาดใหญ่ หรือเพื่อซื้ อโทรศัพท์รุ่นใหม่เพื่อให้ทันยุคทันสมัยเท่านั้น คุณต้องมั่นใจเ สี ยก่อนว่าการใช้จ่ายเงินนั้น นำมาซึ่งรายได้ที่จะเพิ่มขึ้น จึงค่อยควักเงินเพื่อ การนั้น

8. ไม่มีเงินเก็บ ข า ดเงินออม ความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างคนร ว ยกับคนจนก็คือเงินออม คนที่ไม่มีเงินเก็บออมไว้ใช้เผื่อเหลือเผื่อข า ดเมื่อชีวิตต้องเจอเรื่องฉุ ก เ ฉิ น ที่ต้องใช้เงิน คนร ว ย

จะสามารถนำเงินที่เก็บออมมาใช้แก้ปัญหาได้ แต่ถ้าคุณไม่มีเงินเก็บออมไว้เลย คุณจะแก้ไขมันยังไง คุณต้องข า ยบ้าน ข า ยรถ กู้เงิน มาเพื่อแก้ปัญหา นี่คืออีกหนึ่งเหตุผลที่ทำไมคนร ว ยจึงร ว ยยิ่งขึ้น ขณะที่คนจนก็ยิ่งจนลง

9. คนที่ชอบก่น บ่น ด่าผู้อื่นที่ทำให้เขาโ ช ค ร้ าย การเอาแต่โ ท ษโชคชะต าว่าเป็นเพราะคนอื่นหรือสิ่งอื่น พฤติก ร ร มเหล่านี้อาจไม่ได้ช่วยทำให้ปัญหาที่คุณกำลังเผชิญอยู่ได้รับการแก้ไข ในความเป็นจริงเราควรจะตั้งสติและมองปัญหาอ ย่ างตั้งใจ เพื่อที่จะศึกษาหาหนทางแก้ไขปัญหานั้นและป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก

10. ได้แต่คิด มีแต่แผน และไม่สามารถทล า ยกำแพงศักยภาพตนเองได้ คุณไม่สามารถเลือ กพ่อแม่ผู้ถือ กำเนิดได้ คุณไม่สามารถบังคับให้สังคมปฏิบัติแบบใดต่อคุณได้ แต่สิ่งที่คุณสามารถควบคุม

ได้คือช่วงเวลาที่คุณจะอุทิศตนเพื่อทำให้ฝันของคุณเป็นจริงได้ ทุกคน มีเวลา 24 ชั่ วโมงเท่ากัน แต่ใครที่ทุ่มเทหรืออุทิศตนต่อสิ่งที่ต้องการหรือใฝ่ฝันได้มากกว่าก็สามารถประสบความสำเร็จได้มากกว่า

11. มีลูกมากขึ้น และมีลูกในช่วงเริ่มต้นใช้ชีวิต ไม่วางแผนครอบครัว ความเป็นจริงที่คุณต้องยอมรับก็คือ ลูกนั้น มาพร้อมกับค่าใช้จ่ายมหาศาล ถ้าไม่ได้มีท รั พ ย์สมบัติล้นเหลือก็จำเป็นที่จะต้องวางแผนการมีครอบครัวที่ดี

12. ชอบคบคนเหมือนๆกัน เคยมีผล วิ จั ย ระบุว่าเราจะเป็นดั่งค่าเฉลี่ยของผู้คนรวมห้าคนที่อยู่รายล้อมรอบตัวเรา ถ้าคนจนอยู่รอบๆตัวคุณอีกสี่คน

คุณก็จะกล า ยเป็นคนจนคนที่ห้า คุณจำเป็นต้องแวดล้อมตัวคุณด้วยคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวคุณและผลักดันให้คุณสามารถทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้

ส่วนใหญ่แล้วคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตมักจะสร้างแรงจูงใจให้เราได้ มากกว่าผู้คนที่จมปลักอยู่กับปัญหา โ ท ษโชคชะต าและไม่ยอมหาทางออ ก จงอ ย่ ากลัวที่จะอยู่ให้ห่างไกลจากสภาพแวดล้อมที่ย่ำแย่ คุณควรจะผลักดันตัวเองให้มีชีวิตที่ดีขึ้น

13. ชอบใช้จ่ายเงินก่อนจะได้เงิน มา ประเด็นนี้ อั น ต ร า ย พอๆ กับการที่คุณไปยืมเงินเขามาใช้ก่อน หรือใช้จ่ายเงินไปก่อนที่คุณจะมีความสามารถจ่ายได้ ยิ่งทำให้สถานการณ์ทางการเงินของคุณยิ่งตกต่ำ

14. ไม่ตรวจ สุ ข ภ า พ เป็นประจำ หากเราละเลยไม่ว่าจะด้วยเหตุผลไม่ใส่ใจ หรือคิดว่าตัวเอง สุ ข ภ า พ ปกติดีอยู่แล้ว เราจะไม่สามารถป้องกัน โ ร ค ร้ า ย ที่อาจเกิดกับเราได้ การพบว่าเรามี

อาการผิ ดปกติทาง ร่ า ง ก า ย ในช่วงเริ่มต้น จะทำให้เราใช้จ่ายเพื่อ รั ก ษ า ในร า ค าที่ไม่สูงเท่าตอนที่ โ ร ค ลุ ก ล า ม จนถึงขั้น อั น ต ร า ย แล้ว หรือบางทีก็อาจจะสายเกินกว่าที่จะ รั ก ษ า ได้

15. คนที่เชื่อว่าผู้อื่นจะยื่น มือช่วยเหลือให้พวกเขาประสบความสำเร็จได้มากกว่าที่จะเชื่อตัวเอง ความเป็นจริงก็คือ เราต้องเรียนรู้ตลอ ดเวลา เรียนรู้ที่จะปรับตัว เรียนรู้ที่จะเข้าใจว่าไม่มีใครแก้ปัญหาให้ใครได้ดีเท่าตัวเอง

ที่มา  sabailey

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …