Home ข้อคิด คำคม คนที่เลี้ยงดูพ่อแม่และครอบครัวได้ คือ คนร ว ยที่แท้จริง

คนที่เลี้ยงดูพ่อแม่และครอบครัวได้ คือ คนร ว ยที่แท้จริง

8 second read
ปิดความเห็น บน คนที่เลี้ยงดูพ่อแม่และครอบครัวได้ คือ คนร ว ยที่แท้จริง
0

อวดร่ำอวดร ว ยแต่คนที่บ้านยังต้องออ กไปทำงานงกๆ ปล่อยให้พ่อแม่ต้องออ กไปลำบากหาเงินใช้เองแต่ตัวเองอยู่อ ย่ างสุขสบายแล้วบอ กว่าตัวเองนั้นร ว ย เราจะบอ กว่าคนที่เขาร ว ยจริงเขาไม่ปล่อยให้พ่อแม่ต้องลำบากหรอ ก และบทความนี้จะให้ข้อคิดแก่คุณมากมาย

สังคมสมัยนี้ชอบโ พสต์ออ กสื่ อทางโ ซเชี ยลว่า ตัวเองร่ำร ว ย เห็นบางคน โ พสต์รูปอวดชีวิตหรูดูดี สโลว์ไลฟ์​ ไปห้างหรู กินอยู่แพ ง ทำทุกอ ย่ างเพื่อให้คนอื่นรู้ว่ามี บางทีเราก็ไม่รู้หรอ กว่าความจริงเป็นเช่นไร อาจจะร ว ยจริงๆ หรือ แค่อย ากอวดเพื่อปกปิดชีวิตที่แท้จริง แต่แท้จริงแล้ว คนที่ร ว ยจริงๆ แล้วเนี่ย

คือ คนที่สามารถเลี้ยงดูแลพ่อแม่ได้ต่างหาก หากร ว ยมากพอที่จะทำให้ชีวิตตัวเองดูดีได้ ก็อ ย่ าลืมตอบแทนบุญคุญพ่อแม่เลี้ยงดูท่านให้ดี เหมือนที่ท่านเลี้ยงดูเรามา ในวันที่เราตื่นลืมต าขึ้น มาบนโลก ในวันที่เราหัดเดิน ในวันที่เราเริ่มเติบโต ในวันที่เราเข้าโรงเรียน และ ในวันที่เราโตเป็นผู้ใหญ่

พ่อแม่ของเรานั้นต้องลำบ ากเลี้ยงดูเรา มาโดยตลอ ด มีคำกล่าวที่ว่า พ่อแม่มี พระคุณเหนือ กว่าขุนเขา แม้จะเอาแบกไว้ไหล่ ซ้ายขวาตลอ ดชั่ วอายุขัยเรา บุญคุณนี้ก็ยัง ใช้กันไม่หมด ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ถือเป็น บุญที่ยิ่งใหญ่ เ พ ร า ะฉะนั้น คุณต้องเลี้ยงดูท่านให้ดีดูแลท่านให้มีความสุขให้มากๆ ในบั้นปล า ยชีวิต

เชื่อไหมว่าคนที่เขาคอยดูแลพ่อแม่ ไม่มีใครเลยที่จะมีชีวิตที่ตกต่ำ คนที่ดูแลพ่อแม่นั้น ชีวิตจะมีแต่ความสุขความเจริญเข้ามาอ ย่ างแน่นอน มีคำกล่าวที่ว่า พ่อแม่มี พระคุณเหนือ กว่าขุนเขา แม้จะเอาแบกไว้ไหล่ซ้ายขวาตลอ ดชั่ วอายุขัยเรา บุญคุณนี้ก็ยังใช้กันไม่หมด ตอบแทนบุญ

คุณพ่อแม่ถือเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ เ พ ร า ะ เพื่อนๆ หรือ คนรอบข้างหล า ยคนที่เห็น ให้เงินแม่ทุกเดือน พาไปไหว้พระ ถวายสั ง ฆ ท าน สวดมนนต์ ทานอาหารดีๆ พาไปเที่ยวบ้างต ามโอกาสอันควร ซื้อของใช้พื้นฐานที่จำเป็นให้เสมอ ทำให้ท่าน ไม่ลำบ าก คอยดูแลท่านเวลาท่านไม่สบาย

คนเหล่านั้น จะเหมือน มีเทวดาคอยปกป้องคุ้มครอง กล า ยเป็นคนคิดดี พูดดี ทำดี และ ในที่สุดผลบุญก็จะดึงดูดสิ่งดีๆ เข้ามาหาตัว ดึงดูดคนดีๆ เข้ามาหาตัว คนที่ศีลเสมอ กันก็จะเข้ากันได้คนที่กตัญญูรู้คุณเหมือนกันก็จะเข้ามาหาเรา คนที่ไม่รู้จักคุณคนก็จะค่อยๆ ห่างห า ยออ กไปจากชีวิตทำให้คนรอบตัว มีแต่คนดีๆ ที่ศีลเสมอ กัน

ชีวิตมีแต่สิ่งดีๆ ได้คู่ครองสมฐานะ เปลี่ยนงานก็ได้งานกับบริษัทใหญ่โบนัสเพียบ เพื่อนฝูงเจ้านายก็เอ็นดู คอยช่วยเหลือทุกอ ย่ าง จำไว้ว่าไม่ว่ากับใคร หากกตัญญูรู้คุณ มักจะเจริญก้าวหน้าทุกคนการที่เราได้ดูแลพ่อแม่ได้เลี้ยงดู พ่อแม่ นั้นถือเป็นความกตัญญู และเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ เป็นการสร้างสิริมงคล ให้กับตัวเราเอง พ่อแม่ เป็นพระอรหั นต์ของลูก ไม่ต้องไปต ามพระอรหั นต์ที่ไหนหรอ ก

ที่มา  chanisara

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …