Home ข้อคิด คำคม คนที่ฉลาด มากกว่าคนทั่วไป มักจะมี 12 ลักษณะนี้

คนที่ฉลาด มากกว่าคนทั่วไป มักจะมี 12 ลักษณะนี้

11 second read
ปิดความเห็น บน คนที่ฉลาด มากกว่าคนทั่วไป มักจะมี 12 ลักษณะนี้
0

ความฉลาดทางตรรกะ ส ม อ ง หรือ IQ เป็นเพียงแค่ส่วนนึง ซึ่งยังมีสิ่งที่สำคัญกว่าที่เรียกว่า ความฉลาดทางอามรณ์หรือ EQ สิ่งนี้แหละจะเด่นชัด และมีน้ำหนักว่า IQ แน่นอน อ ย่ างที่คุณเคยสังเกตุเห็น คนเก่งมักจะเพื่อนน้อย

เพราะเขามีอัตต าสูง ในขณะเดียวกัน คนที่ไม่ฉลาดมาก แต่อามรณ์ดี สายสัมพันธ์ฉัน มิตรดี มักจะมีความสุขและประสบความสำเร็จ และเป็นที่รักของคนรอบข้าง ลักษณะเด่นแท้จริงของคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์นั้นเป็นอ ย่ างไรลองมาดูกัน มั้ยว่าเธอเป็นแบบพวกเขากี่ข้ อ

1. ไม่พย าย ามทำให้คนอื่น มาชอบเขา

พวกที่มีความฉลาดทางอารมณ์ จะรู้ตัวเองดีว่าเป็นคนอ ย่ างไร และตระหนักได้เสมอว่า มีคนรักก็ต้องมีคน เ ก ลี ย ด ดังนั้นถ้าในสถานการณ์ที่คะแนนเ สี ยงมีความเอนเอียงไปในทิศทางที่ผิ ดพวกเขาก็ยินดีที่จะแสดงจุดยืน ทำในสิ่งที่ถูกต้อง แม้ว่าจะโดนคนบางกลุ่ม เ ก ลี ย ด พวกเขาก็ยินดี

2. ไม่หน้าไหว้หลังหลอ ก

พวกที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงมักจะแก้ไขปัญหาของตัวเองก่อน เรียนรู้ข้ อผิ ดพลาดนั้นๆ อ ย่ างละเอียดก่อนจึงค่อยบอ กต่อคนอื่น และถ้าพวกเขาบอ กให้คนอื่นทำอะไรแล้วเขาจะไม่มีทางทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามเด็ดข า ด

3. ไม่แล้งน้ำใจ

กับคนรู้จัก ไม่ว่าจะสนิทสน มหรือไม่ก็ต าม พวกที่มีความฉลาดทางอารมณ์มักจะแสดงน้ำใจให้เสมอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้ ความคิด หรือแม้แต่ทรัพย ากรที่พวกเขามีเรียกง่ายๆ ว่าไม่เคยหวงอะไร แม้แต่ชื่อเ สี ยงของเขา เขาก็ยินดีที่จะสละมันถ้ามันเป็นหนทางที่ทำให้คนอื่นได้ดีไปด้วยกัน

4. ไม่มีอีโก้

คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงมักจะไม่ใช่อีโก้ในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ เพราะพวกเขาไม่ได้สนใจว่าใครจะชอบหรือไม่ชอบ ไม่ได้อย ากเป็นที่สนใจ และไม่อย ากได้ผลประโยชน์จากใครอะไรถูกก็ว่าต ามถูก อะไรผิ ดก็แค่บอ กว่าผิ ดเท่านั้นเอง

5. ไม่โอ้อวด

พวกที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงนั้นเป็นพวกที่มีความมั่นใจในตัวเองสูง เชื่อมั่นในความเป็นตัวเอง ดังนั้นพวกเขาจึงไม่โอ้อวดตัวเองกับใครก็แค่ทำไปต ามสิ่งที่ใจมองว่าถูกต้อง ใครจะเห็นก็เห็น ใครไม่เห็นก็ช่าง

6. ไม่ ก้ า ว ร้ า ว

แม้จะเป็นใหญ่ถึงระดับเจ้านายชั้นสูง หรือต่อให้เป็นแค่พนักงานข า ยในซุ้มเครื่องดื่มเล็กๆ ริมทาง พวกเขาจะปฏิบัติต่อทุกคนอ ย่ างเท่าเทียมสุภาพเหมือนกัน ให้ความเคารพในสิทธิของกันและกันเสมอ

7. ไม่ผิ ดคำพูด

คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงมักจะดึงดูดเข้าหากันเองเพราะรู้กันเองดีว่าใครบ้างที่เชื่อใจได้ เหตุผลที่เป็นเช่นนั้น เนื่องจากพวกเขาเหล่านี้มักจะทำต ามที่พูด รั ก ษ าคำพูดของตัวเองเสมอ

8. ไม่ตัดสินใคร

คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงมักจะเป็นคนที่มีความใจกว้าง เข้าถึงง่าย และค่อนข้างดึงดูดความสนใจของคนอื่นได้ดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการทำงาน การรู้จักมองในมุมของคนอื่นบ้าง เอาใจเขามาใส่ใจเราให้มาก จะยิ่งทำให้เราได้มากกว่าเ สี ยหากเจอใครทำอะไรที่แปลกหรือแตกต่างออ กไป เราก็แค่ต้องพย าย ามเรียนรู้เหตุผลเบื้องลึกจากมุมของคนๆ นั้นเท่านั้นเอง

9. ไม่ใช่วัตถุนิยม

ความสุขของพวกที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูง คือ การได้ทำอะไรต ามที่ใจต้องการ ไม่โดนสังคมกลืนกินจิตใจ พวกเขาจึงมักจะไม่ซื้ อของใช้อะไรต ามกระแสสั่ง แต่ซื้ อต ามที่ใจบอ กและพวกเขาก็มองว่า คนที่ชอบซื้ อของแพงมาอวดฐานะของตัวเองนั้นไม่ได้ผิ ดแต่อ ย่ างใด ก็แค่ต ามใจตัวเองเท่านั้น

10. ไม่อ่อนไหวง่าย

ไม่ว่าสังคมจะเข้าหาพวกเขาในรูปแบบบวกหรือลบก็ต าม พวกเขาจะไม่ด่วนสรุป และนำอารมณ์ขึ้น มาตัดสินใจ โ จ ม ตี กลับเป็นการ แ ก้ แ ค้ นแต่จะยอมรับทุกอ ย่ าง และนำมาวิเคราะห์ใหม่ในเชิงสร้างสรรค์ตลอ ดเวล า ส่วนไหนไม่จำเป็นก็แค่ทิ้งไปเท่านั้นเอง

11. ไม่สนใจโทรศัพท์

เมื่อไหร่ก็ต ามที่คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์ต้องเข้าร่วกลุ่มสนทนา พวกเขามักจะเป็นทั้งผู้พูดและผู้ฟังที่ดีอยู่เสมอ สิ่งใดไม่เกี่ยวข้ อง เช่น โทรศัพท์มือถือ พวกเขาจะไม่ให้ความสนใจมันเด็ดข า ด ถึงแม้จะเป็นแค่บทสนทนาสั้นๆ ก็ต ามใครคิดว่า EQ ตัวเอง ต่ำ ก็แค่ปรับพฤติ ก ร ร ม ให้ได้อ ย่ างพวกเขานี่ล่ะนะ

12. ไม่เดินซ้ำทางใคร

คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงมักจะทำต ามเข็มทิศชีวิตของตัวเอง ต่อให้มีอีกกี่ร้อยกี่พัน มาโน้มน้าวใจ หรือมีข้ อเสนอ ดีงามแค่ไหน พวกเขาจะเลือ กสิ่งที่เป็นตัวเขาจริงๆ เท่านั้นพวกเขาจะไม่ยอมเปลี่ยนไป เพราะพวกเขาเชื่อว่าคนเรา ต่างคนก็ต่างมีคุณค่าในตัวเองกันอยู่แล้ว แค่ภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นอยู่ อ ย่ าเอนไหวไปต ามความรู้สึกหรือความคิดเห็นของใครก็พอ

ที่มา  108resources

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …