Home ข้อคิด คำคม คนฉลาดมากเกินไป มักจะไม่มีความสุข

คนฉลาดมากเกินไป มักจะไม่มีความสุข

9 second read
ปิดความเห็น บน คนฉลาดมากเกินไป มักจะไม่มีความสุข
0

ไม่ว่าใครก็อย ากมีความสุขในชีวิต อย ากเก็บเกี่ยวความสุขไว้ให้ได้มากที่สุด คนบางคนอย ากมีความสุขแต่กลับไม่ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบ มัวทำต ามคนอื่นจนทำให้ตัวเองต้องเป็นทุ ก ข์ ฉนั้นวันนี้เรามีบทความเ ตื อ นใจที่อย ากจะให้เพื่อนๆได้ลองอ่ า นกัน แล้วจะรู้ว่าความสุขนั้นเป็นอ ย่ างไร

ทำสิ่งที่มีความสุขให้สุดกำลังจะมีคนได้รับความสุขจากสิ่งที่เราทำ สิ่งนั้นอาจเป็นอาห าร ที่สุดยอ ด ดนตรีอันไพเราะ รูปถ่ า ยสวยๆ หรืออาจจะการงานทุกชนิดก็ได้ ที่ทำให้เรามีความสุข หากไม่ชอบสิ่งใด อย่ าเ สี ยเวลาบ่น แก้ไขให้เป็นสิ่งที่ชอบเถอะ ถ้าแก้ไม่ได้ก็ถอยออ กมา เอาเวลาไปทำสิ่งใหม่ที่คุ้มค่ากว่า

ของดีไม่ได้อยู่ที่ร าคา แต่อยู่ที่การชอบของแต่ละคน ความรักใน การงาน เกิดจากความทุ่มเทใส่ใจลงไป หากไม่ทุ่มเท ก็ย ากที่จะทำให้เกิดการรักงานขึ้น มาได้ แยกให้ออ กว่าสิ่งใดควรค่าแก่การเ สี ยเวลา สิ่งใดเปล่าประโยชน์

เมื่อแยก แล้ว ก็ทุ่มกับสิ่งที่ควรค่าให้มากๆ เมื่อพ่อแม่แก่แล้ว ยอมเขาบ้างก็ได้ หากทำให้เขาสบายใจ นอนเมื่อถึงเวลาต้องนอน เพื่อจะมีชีวิตชีวาในควรที่ตอน มี เก้าอี้นวมนุ่มๆ เอนหลังอ่ านหนังสือได้เป็น การ ล ง ทุ น ที่ไม่เสี ยดายเงิน

ยิ้มเถอะ รอยยิ้มของเราคือความสุขของคนที่รักเราและคนที่เรารักเขาก็อย ากเห็นเรามีความสุข อ ย่ าเรื่องมาก แล้วชีวิตจะมีเรื่องน้อย ถ้าพย าย าม เราอาจเป็นอะไรได้หล า ยๆ อ ย่ าง แต่เราไม่ต้องเป็นทุกอ ย่ างก็ได้เป็นอะไรก็ได้ที่ทำให้ตัวเรามีความสุข

อ่ านหนังสือ ดีๆ เดือนละเล่มเป็นอ ย่ างน้อย หัวเราะลั่นๆ กับเพื่อนสักเดือนละครั้ง มากกว่านั้นได้จะดีมาก ที่นอนดีๆ แพงหน่อยแต่ใช้ไปอีกยี่สิบปี นอนดีก็มีกำลังทำสิ่งต่างๆ อนุญาตให้ตัวเองอยู่เฉยๆ บ้างในบางวัน

สำรวจตัวเอง หาก ท ร ม า นใจวันใดแปลว่าความอย ากได้เริ่มขึ้น มาอีกแล้ว เราอาจจะผิ ดก็ได้ ทดสิ่งนี้ไว้ในใจเสมอๆทุกครั้ง คำหวาน มักไม่จริงแต่เราคล้อยต าม เพร าะอย ากให้มันจริงต ามสิ่งที่เขาพูดต่างหาก

ส่องกระจกบ่อยๆ ไม่ใช่เพื่อเสริมสวยกลบรอย ตำ ห นิ แต่เพื่อมองเห็น ร อ ย ตำ ห นิ ของตัวเองชัดๆ แล้ว จงไม่มองตัวเองดีงามเกินจริง เพร าะมันแค่จินตนาการ อย่ าฉลาด เ สี ยจนหาความสุขไม่มี ใช้เวลานานขึ้นกับสิ่งที่ชอบ

หรือสนใจสิ่งนั้น จะหยิบยื่นคุณค่าบางอ ย่ างให้เรา ผู้คนก็เช่นกัน อย่ าทุ่มเทเกินไปกับทุกเรื่องการ ล ด น้ำ ห นั ก ที่ดีที่สุดคือได้ทานขน มบ้าง การฝึกตนเอง สิ่งสำคัญคือวันที่ยอม ผ่ อ น ให้ตัวเองบ้าง

เราไม่ได้ต้องการทุ กอ ย่ างเพื่อจะมีความสุข เราต้องการความสุขเพื่อจะมีความสุข และมีเพียงบางอ ย่ างแค่นั้น ที่ทำให้เกิดความสุข ฝึกน้อมรับสิ่งที่ไม่ได้ดั่งใจในทุกวัน นี่คือหนทางแห่งสันติภาพในหัวใจของเรา

เมื่อ การลงมือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีคะแนนเต็มร้อยคะแนนแล้ว ไปให้ถึงแปดสิบควรดีใจแล้ว อีกยี่สิบก็เอาเรี่ ย ว แรงมาทำอ ย่ างอื่นบ้าง หรือมีความสุขกับการอยู่เฉยๆ บ้าง อย่ ากระโจน ล ง ไ ป ใ น ส ม ร ภู มิ แ ห่ ง อ า ร ม ณ์

มีคนยื่นดาบท้าประลองก็แค่ยิ้มให้เขา แล้วไม่ต้องรับ ของจากเขา แยกคนจริงใจ กับคนไม่จริงใจให้ออ ก เพื่อป้องกันความผิ ดหวังของเรา พาตัวเองออ กจากพื้นที่ปลอ ดภั ยเพื่อเติบโต และกลับสู่อ้อมกอ ด คนที่เรารักเพื่อพัก ผ่ อ น

บอ กตัวเองว่าเราเป็นคน ไม่ใช่เทพ ผิ ดได้พลาดได้ คนอื่นก็เช่นกันให้อภั ยตัวเอง ให้อภั ยคนอื่นเสมอ ความรักและการให้อภั ยจำเป็น สำหรับมนุษย์ผู้ไม่ ส ม บู ร ณ์ แบบทุกคน หล า ยครั้งปัญญาดีๆ เกิดจากคนตัวเล็กตัวน้อย มิใช่ผู้ห่มห่อตัวเอง ด้วยความรู้ในตำร าและหน้าต าทรงภูมิ

ที่มา roundfinger    verrysmilejung

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …