Home ข้อคิด คำคม คนฉลาดจริง เขาจะไม่อวด มักมี 10 คุณสมบัตินี้ติดตัว

คนฉลาดจริง เขาจะไม่อวด มักมี 10 คุณสมบัตินี้ติดตัว

10 second read
ปิดความเห็น บน คนฉลาดจริง เขาจะไม่อวด มักมี 10 คุณสมบัตินี้ติดตัว
0

ในคำว่าคนฉลาดในความเข้าใจของคุณคิดว่าต้องเป็นคนแบบไหน บางคนอาจจะบอ กว่าคือคนที่เก่ง เรียนดี ทำงานเก่ง ฉนั้นวันนี้เราจะพามาดูกันว่าคนที่เขาฉลาดจริงๆนั้นเขาเป็นกันยังไง

สังคมทุกวันนี้ดู ย า ก ว่าใครรู้จริง หรือแกล้งทำเป็นรู้ ว่าใครเก่งจริง หรือแค่สร้างภาพ หรือแม้กระทั่งว่า ใครฉลาด หรือใคร โ ง่ มัน มีปรัชญาที่คลาสสิคมาก คือ คน โ ง่ มักอวดฉลาด คนฉลาดมักแกล้ง โ ง่ คนอวดเก่ง อวดฉลาด มักไม่ฉลาดจริง แต่คนเก่งจริงและฉลาดจริง มักมีคุณสมบัติ 10 ประการดังนี้

1. มีความรู้หล า ยด้าน มากกว่าอาชีพที่ทำ และมักจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ คนเก่งมักเป็นนักพัฒนาตนเอง และจะใช้เวลาอ ย่ างคุ้มค่า เพื่อให้ตนเองก้าวไปข้างหน้าอ ย่ างมั่นคงแข็งแรง จะไม่ปล่อยให้สูญเ สี ยโอกาส โดยเฉพาะ เวลาที่ใช้เพื่อเดินไปข้างหน้าและไม่ย้อนถอยหลัง

2. ไม่ใช้ Social Media ตลอ ดเวลา แต่ใช้รับข้อมูลที่สนใจ และส่งต่อความคิดดีๆ ให้กับคนอื่นเสมอ ยุคนี้เป็นยุคของข้อมูล ข่ า ว ส า รตลอ ด 24 ชั่ วโมงคนเก่งมักจะเลือ ก เ ส พ แต่ข้อมูล ดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเขาเอง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานหรือ การบริหารชีวิตและเป็นนัก แ บ่ ง ปั น เพื่อให้คนอื่นๆได้ เ ส พ ข้อมูล ดีๆที่เขาคัดสรรมาอ ย่ างดีแล้ว

3. จัดสรรเวลาอ ย่ างมีประสิทธิภาพ มีสมดุลในชีวิตระหว่างเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัว และเต็มที่กับทุกเรื่องที่ทำ คนเก่งและฉลาด มักจะเลือ กบริหารเวลาได้อ ย่ างสมดุล ในช่วงเวลางานก็จะเต็มที่กับสิ่งที่ทำตรงหน้าเช่นกัน เมื่อหมดเวลางานก็สามารถให้เวลาสร้างความสุข การผ่อนคล า ยให้กับตนเองอยู่เสมอ

4. เป็นคนพูดเก่ง แต่ไม่พูดมาก เพราะรู้ว่าเค้าจะฉลาดขึ้นได้ด้วยการฟัง คนเก่ง จะฟังเยอะ เพราะการฟังมักจะได้สิ่งใหม่ ๆ เข้าตัวอยู่เสมอ และจะพูดก็ต่อเมื่อคำพูดนั้น มีประโยชน์และสร้างสรรค์ มากกว่าพูดในเชิงลบและไม่สร้างสรรค์

5. ไม่อวดความสามารถที่แท้จริง ว่าเจ๋งแค่ไหน แต่จะพิสูจน์ได้เสมอเมื่อถึงเวลาต้องใช้มัน คนเก่ง และฉลาด มักเป็นคนถ่อมตน ไม่โอ้อวดในความสามารถเกินงาม แต่จะใช้การกระทำเป็นเครื่องพิสูจน์ตนเองอยู่เสมอ และเมื่อถึงเวลาที่เกิดปัญหา เขาเหล่านั้น มักจะแสดงวิสัยทัศน์จนเราต้องตะลึงและทึ่งในความสามารถ

6. ไม่ต้องเป็นผู้นำ แต่สามารถดึงความสามารถของคนในทีมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้เสมอ คนเก่ง และฉลาด มักเก่งในการจูงใจผู้คนให้คล้อยต ามในแนวทางและความคิดของเขา ไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งใหญ่โต แต่มีคนให้เกียรติและนับถือ จากความรู้ ความสามารถ วิธีคิด และการกระทำที่เป็นเสมือนกระบอ กเ สี ยงให้เขานั้นเติบโตไปข้างหน้า

7. อาจมีหรือไม่มีการศึกษาสูง หรือไม่จบจากสถาบัน มีชื่อเ สี ยง แต่มีผลงานการันตีความสามารถเสมอ ในยุคนี้ที่ คนเก่งสามารถสร้างเวทีให้ตนเองได้ไม่ ย า ก จากระบบโซเชียลเน็ตมีเดีย การศึกษาอาจเป็นเพียงใบเบิกทางที่ดีแต่ประสบการณ์และผลงานต่างหากที่ดีจะทำให้เราเติบโตได้เร็วกว่า

8. รู้ว่าตัวเองมีความสามารถ แต่ไม่เคยเ สี ยเวลาภูมิใจกับความสามารถของตนเอง คนเก่ง และฉลาด มักจะเป็นคน มีความมั่นใจ แต่ไม่ใช่อีโก้ เพราะเขาจะเปิดรับฟังคนรอบข้าง

ไม่ตัดสินคนอื่นด้วยมุมมองของตนเอง และทุกครั้งที่เขาประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาทำ เขาจะมีเวลาดีใจไม่นาน เพราะความสำเร็จนั้นเป็นอ ดีตไปแล้วสิ่งที่เขาจะทำต่อ นั่นคือ หาทางพัฒนาตนเองและสิ่งที่ทำให้ดีขึ้นต่อไป

9. กลับมายิ้มได้อ ย่ างรวดเร็ว แม้จะมีสิ่ง เ ล ว ร้ า ย เข้ามาในชีวิตก็ต าม คนเก่งและฉลาดในการชีวิต จะสามารถลุกขึ้นสู้ได้ทุกครั้งย า ม เมื่อล้มลง ไม่มีใครไม่เคยผิ ดพลาดหรือผิ ดหวัง เพียงแต่เขาจะไม่จมกับความทุ ก ข์ตลอ ดเวลา แต่จะหาทางลุกขึ้นสู้ได้ทุกครั้ง ย า ม เมื่อล้มลง

10. ไม่เคยทำให้คนอื่นรู้สึก โ ง่ เมื่อเค้าทำผิ ดพลาด แต่ให้โอกาส คำแนะนำ และให้กำลังใจเสมอ คนเก่งและฉลาดมักเป็นผู้ให้โอกาสคนอยู่เสมอ เมื่อเขาเหล่านั้นกระทำความผิ ดและพร้อมจะแนะนำชี้ช่องทางให้เขาเหล่านั้นสะท้อนความผิ ดของตนเองให้เกิดการยอมรับและพัฒนาตนเอง

ที่มา theviewpoints  sabailey

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …