Home ข้อคิด คำคม คนจะร ว ย มักมี 13 นิสัยนี้ติดตัวเสมอ

คนจะร ว ย มักมี 13 นิสัยนี้ติดตัวเสมอ

8 second read
ปิดความเห็น บน คนจะร ว ย มักมี 13 นิสัยนี้ติดตัวเสมอ
0

วันนี้เราจะพาทุกคนไปดู นิสัยที่คนร ว ยเขาชอบทำกัน ซึ่งคนธรรมดาก็ร ว ยได้ แค่ทำต าม นิสัยของคนร ว ยที่เรานำมาฝากกัน จะเป็นอ ย่ างไร เราไปดูและเริ่มทำต ามตั้งแต่วันนี้กัน

1. ตื่นเช้า

คนร ว ยเกือบ 50เปอร์เซน มีเวลาตอนเช้ามืด อ ย่ างน้อย 3 ชั่ วโมง ก่อน เริ่มทำงานจริงเช่นเริ่มงาน 8 โมงก็ตื่นตี 5 เพราะตื่นเร็วกว่าก็มี เวลา คิดและทำสิ่งต่างๆ ได้มากกว่ากล า ยเป็นว่าคนตื่นเช้า สามารถ ควบคุม ปัจจัยเวลา ได้ส่วนคนที่ตื่น สายทำอะไรช้า ก็จะถูกเวลาไล่กวดอยู่เสมอ

2. ออ กกำลังกายเป็นประจำ

76เปอร์เซน ของคนร ว ยออ กกำลังกายอ ย่ างน้อย 30 นาที ทุกวัน เพราะ เขารู้ว่าการออ กกำลังกายไม่ได้ดีต่อสุ ข ภ า พ ร่างกายเท่านั้น แต่ยังช่วยให้สมองตื่นตัวอีกด้วย

3. คิดบวก

ผู้ทำการศึกษา เรื่องนี้ย้ำว่า การคิดบวกเป็นสุดยอ ด ปัจจัยสู่ความ สำเร็จ ของคนร ว ยสร้างเอง ทุกคนซึ่งปัญหาของคนส่วนใหญ่คือ ไม่ค่อยสำรวจจิตใจตัวเองว่า เป็นคนคิดลบหรือคิดบวก ซึ่งคนร ว ย จะมีความรู้สึกตัวตนอยู่เสมอว่า จะไม่ปล่อยให้ ตัวเองตกลง ไปในหลุมของการคิดลบ

4. แสวงหาที่ปรึกษาของชีวิต

ที่ปรึกษา ไม่จำเป็นต้องอายุ มากกว่า แต่สามารถเป็นเพื่อน ที่มีประสบการณ์ ในบางด้าน มากกว่าเคยทำบางอ ย่ าง สำเร็จ มาก่อน และที่ปรึกษาไม่ได้ ช่วยพัฒนาชีวิตคนร ว ยเฉพาะด้านธุรกิจ

หรือ การเงิ นเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ชีวิตส่วนตัวมีความสุขผ่านพ้นปัญหา หล า ยรูปแบบ ที่ย ากๆ ได้คือ คนร ว ยจะไม่คิดเอง ทำเอง ด้วยตัวคนเดียวแต่ยินดี ให้คน มาช่วยคิด ช่วยแนะนำ สิ่งดีๆอยู่เสมอ

5. อ่ า นหนังสือเป็นประจำ

88เปอร์เซน ของคนร ว ย อ่ า นหนังสือ อ ย่ างน้อย 30 นาที ทุกวัน และเป็น การอ่ า นเพิ่มความรู้เพื่อเอาไปใช้ต่อยอ ดไม่ได้อ่ า นหนังสือหมวดบันเทิง

6. มีแหล่งรายได้หล า ยทาง

65เปอร์เซน ของคนร ว ย ในกลุ่มที่ทำการศึกษา ไม่ได้มีรายได้ จากแหล่งเดียวแต่มีจาก 3 ช่องทางเป็นอ ย่ างน้อย อ ย่ าง เช่น บ้านหรือคอนโด ให้เช่ากำไรและเงิ นปันผล จากหุ้น และ การร่วมหุ้นทำธุรกิจ ซึ่งไม่จำเป็นต้องเริ่มจากสิ่งใหญ่โต ใช้เ งิน มากเกินตัว แต่สามารถค่อยๆริเริ่ม ลองทำและ ต่อยอ ดขยับขย ายไปเรื่อยๆ

7. เข้าสังคมกับคนแบบเดียวกัน

ซึ่งคนแบบเดียวกัน หมายถึงคนที่มีเป้าหมาย มองโลกด้านบวก มีความกระตือรือร้น จะว่าพวกเขาเลือ กคบก็ได้แต่เพราะพวกเขารู้ว่า เวลามีจำกัด จะคบทุกคน ทุกเวลาไม่ได้ แถมการคบคนที่คิดลบ

ช่างนินทา แต่ไม่ลงมือทำ ก็กลับจะยิ่งบั่นทอนกำลังใจ และ หากเราอย าก จะอยู่ในสังคมคนร ว ยสร้างเองจริงๆ เราไม่จำเป็น ต้องร ว ยก่อนก็ได้ แค่เราต้องมีพื้นฐาน ทัศนติ ด้านบวก มีแนวคิดก้าวหน้า และมีความรู้จริงแบบนี้ ใครๆก็อย ากคุยด้วย อย ากทำธุรกิจด้วย

8. พุ่งชนเป้าหมาย

คนที่มีเป้าหมาย และมุ่งหน้า เดินสู่เป้าหมาย อ ย่ างไม่ท้อล้ม แล้ว ก็ลุกต่อให้เดินไปได้ก้าวสองก้าวแล้วล้มก็ลุกมาเดินต่อ สุดท้าย จะก็ไปถึงเป้าหมายได้ และคนร ว ยสร้างเองจะตั้งเป้าหมายส่วนตัว ไม่เอาชีวิตของคนอื่น มาลอ กเป็นเป้าหมายของเขา

9. ยินดีช่วยคนอื่นให้สำเร็จไปด้วย

ซึ่งคนร ว ยสร้างเอง ก็จะรู้จักเลือ ก ช่วยเช่นกัน ซึ่งไม่ใช่แบบ เล่นพรรค เล่นพวกล้วนๆไม่ใช่เห็นแก่ตัวขั้นรุนแ ร ง แต่เพราะเขารู้ว่า ไม่สามารถช่วย ทุกคน ทุกเวลาได้เพราะแบบนั้นก็จะไม่มีเวลาไปช่วย

คนที่มีศักยภาพมากพอ ที่จะประสบความสำเร็จผลงานโดยรวม ก็จะออ กมากลางๆหรือต่ำ เพราะถ้าช่วยเหมาเข่งคนเก่ง ก็จะ ได้รับเวลา ทรัพย ากรไม่มากพอ ส่วนคนที่กลางๆเบๆ ต่อให้ช่วยมากเท่าไร เขาก็ไปได้แค่นั้น

10. ให้เวลากับตัวเองในการคิดใคร่ครวญ

คนร ว ยสร้างเอง จะใช้สมองคิดใคร่ครวญ การงานต่างๆ เงียบๆ คนเดียวอ ย่ างน้อย 15 นาทีทุกวันซึ่งเรื่องที่คิด ไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับ เงิ นทองธุรกิจ ล้วนๆ แต่เขา ยังคิดเรื่อง การวางแผนชีวิต โดยรวมและการดูแลสุ ข ภ า พเช่นกัน

11. ไม่เห่อต ามกระแสมหาชน

แต่คนร ว ยจะสร้างกระแสของตัวเองขึ้น มา และ ชักชวนคนรอบข้างให้เดินต าม

12. มีมารย าทดีทำตัวเหมาะสม

คนร ว ย รู้ว่าในโอกาสไหน ควรทำอะไร เช่น ส่งจดหมาย ขอบคุณ เมื่อได้รับความช่วยเหลือ กล่าวแสดงความยินดี เมื่อเพื่อนประสบความ สำเร็จ ร่วมโต๊ะอาหาร อ ย่ างสำรวมและแต่งตัวเหมาะสม ไม่น้อยเกิน

และไม่มากเกินอะไรที่เกินพอ ดีคือไม่ดี ส่วนหนึ่งก็เพื่อรั ก ษ าความ สัมพันธ์ แต่ส่วนหนึ่งก็เพราะเขารู้จักใจเขาใจเรารู้ว่า คือ ทุกคน มีชีวิตจิตใจ ต้องการกัลย าณมิตรและการจะให้คนอื่นรู้ว่า

เราคือ กัลย าณมิตร คือต้องแสดงออ กไม่ใช่แค่คิดในใจ ลองคิดดูว่า มีคนแสดง ให้เรารู้ว่า เขารู้สึกดีกับเรา ขอบคุณ เราชื่นชมเราเราก็คงยินดีเช่นกัน แต่ถ้าทุกคน คิดดีกับเราหมด แต่ไม่เคยบอ ก ไม่เคยแสดงออ กเราจะไม่รู้แต่แรก เลยด้วยซ้ำว่าเรามีคนแบบนี้อยู่รอบตัว

13. ชอบฟังเ สี ยงสะท้อนจากผู้คน

แม้แต่คน ที่ร ว ยแล้ว ก็ไม่ได้คิดถูก ทำถูกทุกเรื่อง ทุกครั้ง และ เขารู้ว่า ถ้าไม่เปิดใจ รับฟังความเห็นก็ไม่มีทางรู้ตัว ได้อ ย่ างทันท่วงที ว่าอะไรกำลังผิดทาง อะไรที่คนไม่ชอบ เขาจึงแสวงหาความเห็นจากคนรอบข้าง ทั้งเพื่อนคู่ค้า และลูกค้า

แล้วถ้าฟังแล้ว มีเหตุผลจริง ก็ยอมรับพร้อมกับเอามาปรับปรุง ให้การงานต่างๆกลับเข้าเส้นทางที่ถูกต้องส่วนคนที่กลัวความเห็น จากคนอื่น ก็เสี่ยงมากที่จะล้ม ทั้งยืนเพราะไม่รู้ตัว รู้ช้าว่ากำลัง

เดินลงเหวและส่วนใหญ่ก็จะเดินลงเหว คนร ว ยก็สามารถ หลงเดินไป เส้นทางที่พาไปลงเหวได้เช่นกันแต่เค้ารับฟังเ สี ยง เตือนว่านั่นน่ะผิดทาง อ ย่ างที่บอ กไว้แต่แรก ว่าคนร ว ยสร้างเอง ก็เกิดมาเป็นคนธรรมดา แต่ด้วยทัศนคติ ที่ใช่และการกระทำที่ใช่

ผ่านการต่อสู้ฝ่าฟั นและปรับตัวคนธรรมดาก็ร ว ยได้ สำเร็จ ได้ด้วยตัวเอง และถ้าเรา เชื่อว่าทัศนคติที่ใช่นั้นสร้างได้ ไม่ต้องลุ้น ให้มีติดตัวมาแต่เกิด แบบพรสวรรค์ เรา ก็สามารถสร้างทัศนคติที่ใช่ของเราเองได้เช่นกัน

ที่มา  108resources

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …