Home ข้อคิด คำคม ข้ อ ดีของการมีเ งิ นเก็บ ยิ่งรู้จักออมยิ่งร ว ย

ข้ อ ดีของการมีเ งิ นเก็บ ยิ่งรู้จักออมยิ่งร ว ย

9 second read
ปิดความเห็น บน ข้ อ ดีของการมีเ งิ นเก็บ ยิ่งรู้จักออมยิ่งร ว ย
0

ในทุกวันนี้ต่างคนก็ต่างหาเพื่อเลี้ยงครอบครัว เหลือใช้ก็เก็บไว้บ้าง สำหรับใครที่วันนี้ยังไม่มีเ งิ นเก็บเลย หรือไม่อย ากเก็บเ งิ น วันนี้เราจะพามาดูข้ อ ดีของการมีเ งิ นเก็บกัน มันอาจจะทำให้คุณนั้นเริ่มตั้งใจที่อย ากจะเก็บเ งิ นจริงๆก็ได้

การออมเงิ น อาจจะเป็นเรื่องที่หล า ยคน มองข้าม หรือไม่มีในความคิด เพราะเงิ นที่หามาได้ ก็แทบจะไม่พอใช้ หรือใช้เงิ นเก่ง จนไม่มีเงิ นเหลือเก็บ ก็เลยไม่คิดเรื่องการออมเงิ น แต่หากศึกษาข้ อ ดีของการมีเงิ นออม อาจจะทำให้เปลี่ยนวิ ธีคิด และเริ่มเก็บเ งิ น เริ่มออมเงิ น

การออมเงิ น เป็นสิ่งที่ย าก แต่หากสามารถทำได้ ก็จะเป็นผลดีกับตัวเอง เพราะในย ามลำบาก ก็จะมีเฉพาะเงิ นออมเท่านั้น ที่จะช่วยเราได้ ตัวอ ย่ างข้ อ ดี

ของการมีเ งิ นออมมีเ งิ นเก็บ ข้ อ ดีของการมีเ งิ นออมนั้น มีมาก หากยังไม่เริ่มการออมเงิ น บางทีเหตุผลดีๆสักข้ อ อาจจะเป็นแ ร งบันดาลใจให้คุณก็เป็นได้

1.มีเ งิ นออมไว้เผื่อช่วยเหลือคนอื่น

การมีเงิ นออม หากพี่น้องครอบครัวเพื่อนฝูง มีปัญหาการเ งิ น ก็จะสามารถให้ความช่วยเหลือได้ เพราะคนเรานั้น ชีวิตมีขึ้น มีลง หากมีเพื่อนที่ดีย ามเดือ ดร้อน ก็ต้องช่วยเหลือ กันแต่ละคน ก็จะมีคร า วเ ค ร า ะห์สลับกันไป

2.เงิ นออมทำให้เรามีความสุข

คน มีเ งิ นออม มีเงิ นเก็บ ก็จะไม่เ ค รี ย ด หน้านิ่วคิ้วขมวด เพราะกลุ้มใจกับเงิ นที่ไม่พอใช้ เมื่อมีเงิ นออม ก็จะมีความสุขมากขึ้น มีเ งิ นออมจะทำอะไรก็ทำได้ อิสระมากขึ้น

เมื่อมีเงิ นออม ก็ไม่ต้องเหนือย ในการทำงาน มากนัก มีเวลาทำอะไรมากขึ้น ไม่ต้องหางานเสริม ไม่ต้องทำงาน มากขึ้น ชีวิตมีอิสระมากขึ้น อย ากทำอะไร ก็สามารถทำสิ่งที่ชอบได้

3.มีเงิ นออมทำให้เป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือ

คนไม่มีเงิ นออม ไม่มีสมบัติอะไรเลย จะดูไม่น่าเชื่อถือ ไม่มีความภูมิฐาน โดยเฉพาะหากอายุมากแล้ว แต่ไม่มีอะไร เป็นชิ้นเป็นอันเลย ดังนั้นเมื่ออายุมากขึ้น ต้องคิดถึง การมีเงิ นออมให้มากๆ

4.เ งิ นออมทำให้ชีวิตไม่ลำบากหากตกงาน

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ทำให้งานบางอ ย่ าง ต้องล้มห า ยต ายจาก เช่น พนักงานธนาคาร สำนักพิมพ์ ดังนั้นก็ต้องเตรียมตัวรับมืออ ย่ างบรรดาหนุ่มสาวโรงงาน หากมีการนำหุ่นยนต์เข้ามาใช้ ทำงานแทน มนุษย์ ก็จะมีโอกาส ตกงานแน่นอนดังนั้นต้องออมเ งิ นไว้

5.มีเงิ นออมก็จะไม่เป็นภาระลูกหลาน

การมีเงิ นออม ก็จะไม่เป็นภาระลูกหลาน บางคน มีร า ยได้ เดือนหลักหมื่น ที่ลูกหลาน ต้องช่วยกันจ่ายเพราะตัวเอง ก็เ จ็ บป่ ว ย มีหล า ยโ ร ค หากมีเ งิ นออม ก็จะไม่ลำบากลูกหลาน แต่เรื่องนี้ อาจจะเป็นเรื่องไม่ดีก็ได้ หากลูกหลานนิสัยไม่ดี พย าย ามแย่งสมบัติ

6.เงิ นออมเป็นหลักฐานค้ำประกันการกู้เ งิ นได้

สำหรับคนที่ทำธุรกิจ จำเป็นจะต้องมีเงิ นออม เพราะจะช่วย ให้มีความน่าเชื่อถือ หากจะต้องทำเรื่องกู้เงิ น เพื่อซื้ อบ้านที่ดิน

7.เ งิ นออมมีส่วนช่วยประเทศชาติ

การเก็บเงิ นออมไว้ในธนาคาร เพื่อให้มีการกู้เงิ น ไปลงทุนต่างๆ ก็จะเป็นการช่วยเหลือประเทศชาติทางอ้ออม ฟังดูดีมากจริงๆ

8.เงิ นออมมีประโยชน์มาก

ย ามเกิดวิกฤติ เพราะชีวิตของคนเรา มีความไม่แน่นอน อาจจะมีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ดังนั้นจึงต้องมีเ งิ นออม เผื่อไว้ใช้ย ามฉุกเฉิน ไม่ต้องไปพึ่งพาใคร

9.เงิ นออมช่วยทำงานแทนเรา

การนำเ งิ นออมไปลงทุน อ ย่ างการซื้ อหุ้นแล้ว ได้เงิ นปันผลทุกปี ก็ถือว่าเงิ นออมนั้น ทำงานแทนเรา มีร า ยได้มาเลี้ยงเราทุกปี อ ย่ างการซื้ อหุ้น เก็บไว้สัก 3 ล้าน ก็จะมีร า ยได้จากเงิ นปันผล ไม่ต่ำกว่าปีละ 100,000 บาท เพียงพอต่อ การใช้จ่าย ในแต่ละเดือนสบายๆ

10.เก็บเงิ นออมไว้เผื่อ การซ่อมแซมข้าวของเครื่องใช้

ข้าวของเครื่องใช้ท รั พ ย์สินต่างๆ บ้านรถ เครื่องมือมีโอกาสชำรุด เ สี ยห า ยต ามวันเวลา ดังนั้นก็ต้องมีเ งิ นออมไว้ เผื่อใช้จ่าย เป็นค่าซ่อมบำรุง

11.เงิ นออมทำให้มีความมั่นคงในชีวิต

ชีวิตคนเราต้องใช้เงิ น ในการซื้ อข้าวของเครื่องใช้ ซื้ อปัจจัย ที่จำเป็นต่อ การใช้ชีวต หากมีเงิ นออม ชีวิตก็จะมีความมั่นคงมากขึ้น

ข้ อ ดีของการมีเ งิ นออม ยังมีอีกมาก โดยส่วนใหญ่ จะเป็นประโยชน์กับตัวผู้ออมเอง โดยเฉพาะย ามแก่ชรา จำเป็นต้องมีเงิ นออมไว้ใช้จ่าย เพราะทุกวันนี้ อ ย่ าไปหวัง พึ่งพาใคร มีแต่เงิ นออมของเรานั่นเอง ที่จะสามารถพึ่งพาได้

ที่มา siamebook  stand-smiling

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …