Home ข้อคิด คำคม ข้ อคิดใช้ชีวิตให้มีความสุข ถึงจะไม่ได้เ งิ นเดือนเป็นหมื่นเหมือนคนอื่นเขา

ข้ อคิดใช้ชีวิตให้มีความสุข ถึงจะไม่ได้เ งิ นเดือนเป็นหมื่นเหมือนคนอื่นเขา

10 second read
ปิดความเห็น บน ข้ อคิดใช้ชีวิตให้มีความสุข ถึงจะไม่ได้เ งิ นเดือนเป็นหมื่นเหมือนคนอื่นเขา
0

ความสุขมาจากไหน ความสุขคืออะไร คือ การได้เ งิ นเดือนเยอะ แล้วได้ใช้ชีวิตฟุ่มเฟือย ซื้ อของที่อย ากได้ แต่เป็นห นี้ไม่รู้จบ หรือ การที่ไม่ได้มีเ งิ น มากมายแต่มีทั้งเ งิ นเก็บ ไม่มีห นี้ ใช้ชีวิตบ้านๆ แล้วคุณละความสุขของคุณเป็นแบบไหน

เพราะงานไม่ได้หากันง่าย หล า ยคนจึงถือคติ ไม่เลือ กงาน ไม่ย ากจน แต่ก็มีหล า ยคน ที่รู้สึกลำบากใจโดยเฉพาะเรื่องของเ งิ นเดือน ทำไม๊ ทำไมไม่ถึงหมื่นอ ย่ างคนอื่นเขาซะทีทั้งที่จบ ป.ตรีมาเหมือนกัน

นะบางทีปัญหามันก็ไม่ได้เกิดที่เ งิ นเดือนเป็นหลัก แต่เกิดจากวิ ธีคิดของเรา ที่ยึดติดแต่เปลือ กมากเกินไปเ งิ นเดือนแค่หลักพันแล้วไงล่ะ ทำไมจะมีชีวิตดี๊ดีแบบคน มีเ งิ นเดือนหลักหมื่นไม่ได้

1. ถึงจะออ กนอ กห้องบ่อยๆ

ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่มีเ งิ นเก็บเลย จริงอยู่ว่าก้าวเท้าออ กไปนอ กบ้ านหรือนอ กห้อง ก็เท่ากับว่า เรายินยอมที่จะจ่ายตังค์แล้วอ ย่ าเหนียวกับตัวเองไปหน่อยเลยถ้าวันไหนไม่มีตังค์หรือเ งิ นช็อต ไม่จำเป็นต้องออ กไปใช้เ งิ น มากก็ได้ ลองหากิจ ก รรมง่ายๆ เช่นออ กไปวิ่งที่สวนสาธารณะ,

ออ กไปเดินเล่นที่ห้าง, ออ กไปปั่นจักรย านเที่ยวเล่นอ ย่ าติดนิสัยอยู่ในห้องบ่อยๆ เราควรแอคทีฟตัวเอง บ้ าง ร่า ง ก า ยจิตใจจะได้แจ่มใส ตื่นตัวอยู่เสมอ ไม่เ จ็ บ ป่ ว ยง่าย ไม่รู้สึกน่าเบื่อหรือหดหู่ง่ายเหมือนขังตัวเองอยู่แต่ในห้อง

2. โชคดีแค่ไหนแล้วที่มีงาน มีเ งิ น

ถ้าคุณกำลังท้อใจ รู้สึกว่างานที่ทำอยู่ทำไมด้อยมูลค่า ด้อยตำแหน่ง ลองมองในมุมกลับกันว่า ดีแค่ไหนแล้วที่มีงานทำบางคนไม่มีโอกาสที่ดีเท่าเราด้วยซ้ำไปพวกเขาต้องดิ้นรนหนักกว่าบ้ าง

หรือไม่ก็ยอมแพ้ ไม่หางานซะเลยก็มีแต่อ ย่ าใช้ปลอบใจตัวเองในวันที่คุณรู้สึกว่างานที่ทำอยู่มัน ทำให้คุณรู้สึกไม่โอเคมากๆ เช่น สวัสดิการห่วยมาก,มีการทุจริตในองค์กรจริง, ยิ่งอยู่ยิ่งถูกเอาเปรียบจริง ลาออ กเลยดีกว่า อ ย่ าปลอบใจตัวเองถ้ารู้สึกท ร ม า น มาหล า ยหนแล้ว

3. ควรซื้ อของด้วยเ งิ นสด

ไม่ใช้ระบบผ่ อ นหรือบั ต ร เ ค ร ดิ ต อย ากได้อะไรพย าย ามเก็บเ งิ นให้ครบแล้วค่อยไปซื้ อ อ ย่ าติดนิสัยซื้ อ มาก่อน ผ่ อ นทีหลังหรือจ่ายด้วยบั ต ร เ ค ร ดิ ต ซึ่งเป็นการนำเอาเ งิ นในอนาคตมาใช้ไม่เหมาะกับคนเ งิ นเดือน

หลักพันเป็นอ ย่ างยิ่ง เพราะสเตทเม้นท์ไม่ปลอ ดภั ยพอสำหรับการหมุนเ งิ น การก่อห นี้โดยไม่จำเป็น ข า ดเหตุผล อาจทำให้เราไม่มีเ งิ นเก็บ เ งิ นข า ดมือ ติดพันกับการกู้ยืมเป็นทอ ดๆ ไม่รู้จบ

4. ถึงทุกอ ย่ างที่มีอยู่ ไม่แพง ไม่หรู

แต่ก็ครบครัน ที่พักก็มี, การเดินทางก็ไม่ลำบากมาก, การกินอยู่ก็พออิ่มพอ กิน, ได้เข้าสังคม ต ามโอกาสที่ควร,ได้เพื่อนร่วมงานที่ดี, มีวันหยุดที่สบาย, เ จ็ บ ป่ ว ยก็มีค่ารั ก ษ า ฯลฯ สิ่งรอบตัวเรามีครบขนาดนี้ก็ไม่จำเป็นแล้วที่จะต้องดิ้นรนให้เกินฐานะ พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่นี่แหละความสุขที่แท้จริง

5. สร้างมิตรภาพกับคนรอบตัวเข้าไว้

ความสัมพันธ์อันดีต่อเพื่อนบ้ าน, เพื่อนร่วมงาน, ใครก็ต ามที่อยู่ใกล้ๆ เรา นอ กจากเราจะได้รับ การแ บ่ ง ปั นของกินของใช้,อ า ห า ร, โอกาสดีๆ อันอื่นๆ ในย ามที่เราเดือ ดร้อนขึ้น มาเช่น จู่ๆ ก็ไม่สบายหนัก พวกเขาอาจช่วยเราผ่ อ นหนักเป็นเบาคอยเป็นหูเป็นต าช่วยดูแลเรา ปฏิเสธไม่ได้

หรอ กว่าความสัมพันธ์มัน มาพร้อมกับผลประโยชน์แต่เราก็เลือ กได้นะว่าจะบาลานซ์ให้เรื่องไหน มา เป็นอันดับแรก ถ้าคุณเลือ กผลประโยชน์นำหน้า คุณก็จะไม่ได้รับความจริงใจเลย เลือ กสิ่งไหน ได้สิ่งนั้นไงล่ะ เชื่อเถอะว่าร ว ยเพื่อน มันดี๊ดีกว่าร ว ยเ งิ นทองซะอีกนะ

6. กระจายเ งิ นเก็บ/ต่อยอ ดเ งิ นเก็บ

เ งิ นจากการออมเป็นรายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน ไม่ควรมีในบัญชีเดียวหรือแหล่งเดียว ควรกระจายแหล่งเ งิ นฝาก เช่นฝากไว้เป็นบัญชีกลางร่วมกับแฟน, ฝากไว้ที่บัญชีของลูกน้อย, ฝากไว้ที่บัญชีของพ่อแม่

เพื่อป้องกันการใช้เ งิ นแบบไม่มีลิมิตหรือ กันเ งิ นไว้สำหรับเหตุฉุ ก เ ฉิ นได้หล า ยที่และหากมีเ งิ นเก็บมากพอสัก 5,000-10,000 บ า ท ลองต่อยอ ดเป็นหุ้น,ธุรกิจเล็กๆ, ทองคำ, เ งิ นฝากประจำด อ ก เ บี้ ยสูง เ งิ นคุณจะได้เติบโตมากขึ้น ไม่เป็นยอ ดนิ่งๆ แค่บัญชีเดียวแต่เ สี ยวไส้ ใช้หมดเมื่อไหร่ เจ๊งเมื่อนั้น

7. โอกาสทางสังคมไม่จำเป็นต้องแพง

การประหยัด นอ กจากไม่ได้แปลว่าการอ ดมื้อ กิน มื้อ ยังไม่ได้หมายถึงการงดเข้าสังคมด้วยเช่นกัน การเข้าสังคมยังเป็นสิ่งที่จำเป็นเสมอในการทำงาน เพราะมันจะทำให้เราเข้าใจเพื่อนร่วมงานได้มากขึ้น ติดต่อสื่อส า รทั้งในและนอ กเวลางานได้ลื่นไหลขึ้นไม่จริงเสมอไปว่ามันจะต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่แพงไม่ได้

ประโยชน์อะไรเลย มันเป็นค่าใช้จ่ายที่แลกกับมิตรภาพและประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้นและเราก็เลือ กได้ ว่าจะเข้าสังคมแบบไหนถึงจะเหมาะ เช่น ทาน อ า ห า รร่วมกันในร้านที่ไม่แพงมาก, แ ช ร์ อ า ห า รกลางวัน ที่ทำมาจากบ้ านร่วมกัน,ไปทำบุญร่วมกัน เอาที่ตัวคุณเองสบายใจ และไม่สร้างความขัดแย้งกันก็พอ

8. อ ย่ าบ่น

ถ้าต้องเดินทางด้วยความลำบาก ถ้าคิดแล้วว่าวิ ธีไหนก็ปลอ ดภั ยเหมือนกัน ให้มองหาการเดินทางวิ ธีที่ประหยัดที่สุด เช่น เดินจากที่พักไปออฟฟิศที่ใกล้ๆ, ขึ้นรถโดยส า รประจำทาง, ปั่นจักรย านไปทำงาน, ขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำงานจังหวัดใกล้ๆ คุณไม่จำเป็นต้องใช้วิ ธีสะดวกสบายมาก หากว่าสุดท้ายแล้วต้องรับผิ ดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของพาหนะเป็นก้อนใหญ่รองจากค่าที่พัก

9. ให้รางวัลตัวเองแบบพอชื่นใจ

ไม่ถี่มาก ชอบพอที่จะซื้ ออะไรให้กับตัวเอง ไม่จำเป็นต้องอ ดซื้ อ แต่ลองตั้งเงื่อนไขอะไรให้กับตัวเอง สักอ ย่ างเกี่ยวกับงาน เช่นส่งงานให้ทันกำหนดการ, ทำยอ ดได้ต ามเป้าหมาย ถ้าสิ่งที่คิดไว้สำเร็จจริง นอ กจากจะได้แรงจูงใจในการทำงาน มันยังเป็นการเบรคตัวเองไม่ให้จ่ายอะไรในก้อนใหญ่ที่ไม่จำเป็นโดยง่ายอีกด้วย

10. ที่อยู่อาศัย

ประหยัดได้ยิ่งดี มนุษย์เ งิ นเดือนหล า ยคนต้องหักเ งิ นเดือนครึ่งหนึ่งเป็นค่าเช่าที่พัก ถ้าคุณอยู่บ้ านหรือ ที่ทำงานคุณให้ที่พักฟรีล่ะก็ไม่ต้องอายคนอื่นว่าจะเป็นการเกาะใครกินรึเปล่ามาโฟกัสที่การเก็บเ งิ นดีกว่านะ

ยิ่งเราจ่ายให้ค่าที่พักได้น้อยมากหรือไม่จ่ายเลยเรานี่แหละมีโอกาสเป็นนายตัวเองได้ไว ถ้าเทียบกับคนอื่นที่ยัง ติดวงจรใช้เ งิ นแบบเดือนชนเดือน-ในกรณีที่คุณจำเป็นต้องเช่าที่พักเองหาที่อยู่ที่ปลอ ดภั ยในวงเ งิ นแค่ 2,500-3,000 บ า ท/เดือน

เป็นอันพอ หรือได้แค่ห้องเปล่า ไม่มีเน็ต ไม่มีทีวีก็ได้ถ้าคุณข า ดเน็ตไม่ได้ แนะนำว่าให้เลือ กสมัครแพคเกจ เน็ตของค่ายมือถือด้วยตัวเองจะถูกกว่า อีกทั้งยังได้ใช้งานได้ทุกที่ ไม่จำกัดแค่ที่ห้องพักที่เดียว

11. อ ย่ าจำกัดสกิลตัวเอง

อ ย่ าคิดว่าเรามีความสามารถแค่นี้ ก็สมควรที่จะได้ทำงานแค่นี้ รับผิ ดชอบงานแค่ไม่กี่อ ย่ าง มีเ งิ นเดือนแค่หลักพันคุณต้องเพิ่มมูลค่าและคุณค่าให้กับตัวเองด้วยการ อัพสกิล เช่นเก็บเ งิ นไปสอบ

วัดระดับภาษาให้ผ่านเพื่อนำผลสอบนั้นไปยื่นเรื่องปรับเ งิ นเดือนหรือย้ายไปสมัครงานที่ใหม่, หารายได้เสริมจากทักษะที่ตนเองถนัด,ขยันทำโอทีเท่าที่จะมีแรงทำได้ แต่ไม่หนักมากจนหักโหม

12. อ า ห า รมื้อหลัก

ทานแบบถูกหรือฟรีก็ได้ มื้อหลักๆ ที่ทานไว้กันต า ย ไม่จำเป็นต้องอร่อย แต่ขอให้เน้นอิ่มไว้ เช่น อ า ห า รที่บ้ าน,อ า ห า รในโรง อ า ห า รที่ทำงาน คุณจะได้มีเ งิ นเก็บอีกเยอะไปทำอะไรก็ได้แต่อ ย่ าลืม

คำนึงถึงสุ ข ภ า พ ตนเองด้วยอ ย่ าทานของที่ไม่มีประโยชน์ อ ย่ าถูกจนเข้าข่ายอ ดมื้อ กิน มื้อ ให้รางวัล ตัวเองด้วยการทานของอร่อยๆ ในวันหยุดแต่ละสัปดาห์บ้ างก็ดีนะ

ที่มา  profession-j55

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …