Home ข้อคิด คำคม ข้ อคิดเ ตื อ นสติของคนชอบอวด

ข้ อคิดเ ตื อ นสติของคนชอบอวด

9 second read
ปิดความเห็น บน ข้ อคิดเ ตื อ นสติของคนชอบอวด
0

ย ามมั่งมี เป็นเ ศ ร ษ ฐี มักลืมตน. เหล่าฝูงชน เพื่อนพ้อง ต่างจ้องหมาย กล า ยเป็นคน หน้าใหญ่ มิอับอาย ไม่เ สี ยดาย เ งิ นทอง เลี้ยงเพื่อนกิน คนเหล่านี้ ส่วนใหญ่ มักลืมตัว เพราะมัวหลง แต่เ งิ นทอง กองทรัพสิน

เลยลืมคิด แต่ก่อนตน เคยติดดิน ทั้งติดห นี้ และยืมสิน คนรอบตัว หากจะคิด ตักเ ตื อ น คอยบอ กกล่าว ว่าบางคราว ควรติตรอง ให้ผ่องใส กลับต้องรับ คำตอบ ช้ำชอ กใจ ที่ทำไป รู้ตัวดี อ ย่ าได้เ ตื อ น

อ ย่ าอวดว่ามีบ้านหลังใหญ่โต วันที่คุณจากโลกไป มันก็เปลี่ยนเป็นของคนอื่น อ ย่ าอวดว่ามีเ งิ น เพราะย ามเ จ็ บป่ ว ยนอนโรงพย าบาลมันก็แค่กระดาษแผ่หนึ่ง อ ย่ าอวดรถยนต์ที่คุณขับ เพราะวันใดที่คุณจากโลกไป กุญแจรถก็อยู่ในมือของคนอื่น

อ ย่ าอวดยศ อวดตำแหน่ง หน้าที่การงานเพราะวันใดที่คุณล้มป่ ว ย ยังมีคน มากมายรอเ สี ยบตำแหน่งต่อ

จากคุณ วาสนา บางคน มองว่าเป็นเรื่องของ ผลบุญ ที่เราเคยสะสมไว้ แล้วแสดงออ กมาในรูปแบบต่างๆนาๆ

เช่น โชคลาภ ท รั พ ย์สิน สุ ข ภ า พ อายุ หรือ บริวารแวดล้อมรอบกาย ล้วนแล้วแต่เป็น มุมมองของแต่ละคน

ส่วนคนที่คิดว่าตัวเองไม่มีวาสนานั้นควรระลึกไว้แบบนี้ว่า วาสนา ไม่ได้อยู่ที่ลูกของคุณเรียนเก่งทำงานเก่งเพียงใด แต่อยู่ที่กตัญญูรู้คุณหรือไม่

วาสนา ไม่ได้อยู่ที่คุณมีคู่ชีวิตสวยหรือหล่อเพียงใด แต่อยู่ที่คู่ชีวิตของคุณเข้าใจคุณมากแค่ไหน วาสนา ไม่ได้อยู่ที่คุณมีรถหรูเพียงใดขับ แต่อยู่ที่ขับรถกลับถึงบ้านได้อ ย่ างปลอ ดภั ยหรือไม่

วาสนา ไม่ได้อยู่ที่คุณมีบ้านหลังใหญ่โตเพียงใด แต่บ้านที่อยู่ ทุกคนในบ้าน มีเ สี ยงหัวเราะหรือไม่ วาสนา ไม่ได้อยู่ที่พ่อแม่มีมรดกไว้ให้คุณมากแค่ไหน แต่อยู่ที่พ่อแม่แข็งแรงให้คุณดูแลปรนนิบัติหรือไม่

วาสนา ไม่ได้อยู่ที่คุณมีเพื่อน มากเพียงใด แต่อยู่ที่เมื่อคุณล้มลงยังมีเพื่อนที่คอยยื่น มือมาดึงให้คุณลุกขึ้นยืนใหม่อีกครั้งหรือไม่ จะร ว ยหรือจะจนทุกคนก็มีความทุ ก ข์ได้ คนลำบากหาเช้ากินค่ำ ทำไมต้องตื่นเช้า ทำไมเราลำบากไม่

เหมือนคนอื่น ทำไมเราไม่มีเ งิ น ทำไมเราไม่มีรถ ทำไมเดือนนี้ไม่พอใช้ ส่วนที่มีฐานะก็ทุ ก ข์อีกเช่นกัน

ทำไมปีนี้รายได้น้อยกว่าเดิม ทำไม ยอ ดขายไม่เป็นไปต ามเป้า ทำไมธุรกิจใหม่ที่ทำยังไปได้ไม่ดี ทำไมลูกน้องลาหยุดบ่อย

เคยลองมองหันกลับมามองและถามตัวเองบ้างไหม ว่าทุกวันนี้ที่เราหาเ งิ น มานั้นเราเอาไปเติม

ความสุขให้กับตัวเองตรงไหน บางคนทำงานจนลืมดูแลตัวเอง ลืมดูแลคนข้างหลัง บางทีคนที่เรารักอาจไม่ได้ต้องการแค่เ งิ นทองเพียงอ ย่ างเดียว แต่

เค้าอาจจะต้องการเวลา ความอบอุ่น หรือความรัก ก็เป็นได้ คนที่ น่าอิจฉา ไม่ใช่คนที่ ร ว ย ที่สุด แต่ คือคนที่ มีความสุข ที่สุด ไม่ว่าเขาคนนั้นจะ จน หรือ จะร ว ย

มี 9 ข้ อนี้ในชีวิต ท่านถือว่าเป็นผู้มีวาสนาแล้ว

วาสนาหมายถึงอะไร วาสนาที่ดีอาจหมายถึงสิ่งเหล่านี้ 9 ข้ อ ที่บ่งบอ กว่าคุณเป็นคนที่มีวาสนาดีกว่าคนส่วนใหญ่ ไม่ต้องมีครบทุกข้ อก็ได้ แค่มีเพียงบางข้ อก็ถือว่ามีวาสนาแล้ว

1. ไม่ร่ำร ว ยแต่ก็ไม่ขัดสน

2. ที่บ้านไม่มีคนป่ ว ยต้องดูแล

3. พ่อ แม่ ลูก อยู่พร้อมหน้ากัน

4. ไม่มีญาติที่ถูกคุมขัง

5. ไม่มีศัตรูที่คิดร้ า ย

6. ในกลุ่มมิตสห า ยไม่มีคนคต

7. ทำผิ ดมีกัลย าณมิตรคอยตักเ ตื อ น

8. ทำการใดมีผู้อุปถัมภ์คอยช่วยเหลือ

9. มีผู้รู้เป็น มิตรสห า ยให้ความรู้ชี้นำแต่ทางที่ดี

ต่อให้มีใบหน้าสวยงามเพียงใดก็สู้รอยยิ้มของความเมตต าไม่ได้ ต่อให้มีท รั พ ย์สมบัติมากมายเพียงใดก็สู้ปัญญาของการรั ก ษ าวาสนาไม่ได ต่อให้สุขมากมายเพียงใดก็สู้ความสุขสงบของความสมถะไม่ได้

ต่อให้มีความสำเร็จมากมายเพียงใดก็สู้ความล้ำค่าของการทำดีไม่ได้ ต่อให้มีความรู้สูงมากมายเพียงใดก็สู้จิตใจที่ดีงามเป็นกุศลความดีไม่ได้

ต่อให้มีจิตรู้แจ้งลึกซึ้งเพียงใดก็สู้รู้สละอุทิศด้วยความปิดิยินดีไม่ได้

ถ้าท่าน มีเพียงบางส่วนใน 9 ข้ อเหล่านี้ ถือว่ามีวาสนากว่าคนส่วนใหญ่แล้ว ให้ตื่นขึ้น มาพร้อมคำว่าขอบคุณทุกๆ เช้า โดยการขอบคุณสิ่งที่ท่าน มีอยู่ ขอบคุณลมห า ยใจที่ยังคงอยู่

ขอบคุณที่ยังได้ตื่นเช้าขึ้น มาอีกวัน ยังมีโอกาสให้เราได้พัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นไปอีกวัน ขอบคุณข้าวของเครื่องใช้ ขอบคุณสิ่งอำนวยความสะดวก ขอบคุณมิตสห า ย ขอบคุณเ งิ นที่ท่าน มีอยู่ในตอนนี้ ทำแบบนี้ซ้ำๆ ทุกวัน ก่อนนอน และตื่นนอนทันที ชีวิตของท่านจะรู้สึกดีขึ้นๆ ทุกวัน สิ่งดีๆ จะเข้ามาหาท่านเพิ่มขึ้้น

ที่มา  108resources  blockdit

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …