Home ข้อคิด คำคม ข้ อคิดของคนเป็นห นี้ เคยหมดตัว ทำอ ย่ างไรถึงมีชีวิตดีขึ้นได้

ข้ อคิดของคนเป็นห นี้ เคยหมดตัว ทำอ ย่ างไรถึงมีชีวิตดีขึ้นได้

15 second read
ปิดความเห็น บน ข้ อคิดของคนเป็นห นี้ เคยหมดตัว ทำอ ย่ างไรถึงมีชีวิตดีขึ้นได้
0

หล า ยคน มักจะบอ กว่าถ้าไม่กล้าที่จะเป็นห นี้เราก็จะไม่ได้สิ่งที่อย ากได้ อ ย่ างเช่นอย ากได้บ้านอย ากได้รถ แต่ไม่มีเ งิ นเพียงพอเราก็ต้องยอมผ่อนซึ่งทำให้เรานั้นเกิดห นี้ขึ้น มา แต่การเป็นห นี้ถึงแม้มันจะทำให้เราเหนื่อมากขึ้น แต่เราก็ยอมเพื่อแลกกับสิ่งที่ได้มา

แต่สำหรับเรื่องการเป็นห นี้ มันคือปัญหาหนัก สำหรับเรื่องการเ งิ นแล้ว และยิ่งหากใครเป็นห นี้แบบที่ว่าแทบจะห ม ดเ นื้ อ หมดตัว ผมก็บอ กได้เลยว่า แก้ปัญห า ย าก แต่ว่า ไม่ใช่ว่าจะแก้ไม่ได้สำหรับคนที่เป็นห นี้ สิ่งแรกเลย เราต้องตั้งสติให้ดีก่อน และจงคิดไว้เสมอว่า

การเป็นห นี้ไม่ได้ทำให้ใคร ต า ยเพราะทุกปัญหามีทางออ กอยู่แล้ว แต่ไม่ควรหันไปหาทางออ กง่าย เช่นการ หาเ งิ นก้อนอื่น มาโปะห นี้เก่าเพราะจะยิ่งทำให้ห นี้เราเพิ่มเร็ว สิ่งที่เราควรทำอ ย่ างแรกคือเริ่มไปเจรจา กับคนที่ให้เรากู ้เ งิ นจริงๆ แล้วเวลาที่เป็นห นี้อยู่ เราเองสามารถไปหาเจ้าห นี้ ขอประน อ ม ห นี้ได้

เพราะไม่ว่าจะเป็นธนาคารหรือว่าบริษัทต่างๆ เขาเองก็อ ย า ก ได้เ งิ นของคืนอยู่แล้ว แม้จะได้ ด อ กน้อยลงก็ต าม เพราะอ ย่ างไรซะ มันก็ยังดีกว่าปล่อยให้เป็นห นี้เ สี ย ฉะนั้น ควรเจรจาให้หมดกับ เจ้าห นี้ทุกเจ้า ทีนี้ต่อไปก็แยกห นี้ดีกับห นี้ เ ล วเริ่มจัดการห นี้เ ล ว ที่มีก่อน โดยจัดการจากห นี้เ ล ว

ที่มีต้นทุ น หรือ ด อ ก เบี้ยสูงๆ ก่อน ซึ่งเ งิ นที่เราจะหามาปิดห นี้ พวกนี้เนี่ย เราอาจจะต้องตั ดใจข า ย สินทรั พย์บางอ ย่ างของเรา เพราะส่วนนึงที่เราเป็นห นี้นั้นเชื่อว่า น่าจะมาจากการที่เราเอา เ งิ นไปซื้ อ สินทรั พย์ ที่มันไม่จำเป็น ทีนี้ถ้ามาถึงจุดนึงที่ร ายได้ไม่พอ ร า ยจ่ายของด อ กเบี้ย เราคงต้องข ายเพื่อไปปิดห นี้

เพื่อให้ภาระด อ ก เบี้ ยมันลดและพอสถานการณ์ดีขึ้น จะกลับไปซื้ อ ใหม่ก็ยังไม่สาย อีกสิ่งที่ควรร ะวัง ก็คือส่วนใหญ่ทุกคนจะมีสินท รั พ ย์อ ย่ างพวก ที่อยู่อาศัย คือจะบอ กว่าถ้าไม่มั่นใจ ว่าจะคุณ จะหาเ งิ น มาผ่ อ นจ่ายได้จริงๆ ไหม ก็ไม่ควรเอาที่ดินหรือ บ้านไปค้ำเด็ ด ข าดนะ เพราะว่า

หากเราเอามาคืนไม่ได้บ้านเรา จะโด นยึ ดเข้าไปอีกหนักกว่าเดิมอีกทีนี้ พอเราเริ่มลดภาระเรื่องห นี้ได้ระดับนึง เชื่อว่าปัญหาน่า จะเบาขึ้นเยอะแล้ว ต่อไปเราก็ต้องมาจัดการ ตัวเองที่เป็นต้นตอปัญหาเพราะมันเกิดจากที่เราหาเ งิ นได้ ไม่เท่ากับร า ยจ่าย ว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนั้น

ทำไมเราต้องไปหยิบยืมเ งิ นจากที่อื่น เพื่อให้เพียงพอ กับร า ยจ่าย เพราะงั้น ช่วงที่สถานการณ์ยังไม่ดี อาจจะต้องเหนื่อยขึ้น มากกว่าเดิมคุณควรหาทางเพิ่มร ายได้ง่ายๆ เช่น การทำโอที งาน พ า ร์ทไ ทม์ช่วงวันหยุด เส าร์-อาทิตย์คิดว่าในแต่ละเดือน น่าจะได้เพิ่มมา 10,000-20,000 บ า ท

ถือว่าลดปัญหาได้เยอะแล้วนะให้ทุกคนสู้ เหนื่อยกายดีกว่าเหนื่อยใจนะ หลังจากที่ผ่านช่วงชีวิตนี้มาได้ เชื่อเลยว่าเราจะแกร่งขึ้นอีกมากมันจะทำให้เราสู้งาน มากขึ้น ประหยัดมากขึ้น เห็นค่าของเ งิ น มากขึ้น ขอให้ทุกคน กลับมามีชีวิตที่ดีอีกครั้ง

ที่มา money b u f f a l o  predict-j55

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …