Home ความเชื่อ ดวง ขอพรเรื่องไหน ใช้ดอ กอะไรถึงจะสมหวัง เลือ กใช้ให้ถูกดีกับชีวิต

ขอพรเรื่องไหน ใช้ดอ กอะไรถึงจะสมหวัง เลือ กใช้ให้ถูกดีกับชีวิต

8 second read
ปิดความเห็น บน ขอพรเรื่องไหน ใช้ดอ กอะไรถึงจะสมหวัง เลือ กใช้ให้ถูกดีกับชีวิต
0

ในเมื่อเราเข้าวัดทำบุญ เราก็มักจะหาสิ่งที่ใช้ในการไหว้ ซึ่งส่วน มากก็จะเลือ กเป็นดอ กไม้มากกว่า เพราะหาง่าย แต่ทุกคนรู้กันหรือไม่ว่า การเลือ กใช้ดอ กไม้ไหว้พระขอพรนั้น แต่ละดอ กนั้น มีความหมาย ซึ่งว่ากันว่าถ้าเราเลือ กถูกในสิ่งที่ขอ ก็จะทำให้เรานั้นสมหวัง

ในการบูชาพระนั้นเป็นเหมือน ตั ว แทนที่จะทำให้เรามีชีวิตที่สดใส ซึ่งเป็นความเชื่อ กัน มาแต่โบราณ วันนี้เราเก็บเอาเรื่องราวของ ด อ กไม้ที่นิยมนำมาไหว้พ ร ะ และความหมายที่ซ่อนอยู่ในด อ ก ไ ม้ แต่ละประเภทกัน

ด อ ก มะลิ เป็นด อ กไม้มงคลที่ช่วยทำให้ชีวิตเกิดความมีสิริมงคล เป็นที่รักและเมตต าของคนที่พบเห็น

ด อ ก พุด เป็นด อ ก ไม้ที่ช่วยเสริมความมั่นคงให้กับชีวิต หนุนให้เกิดความเจริญก้าวหน้า และได้พบแต่เรื่องราวดีๆ มีสุ ข ภ า พที่สมบูรณ์แข็งแรงด้วย

ด อ ก กุหลาบ เป็นด อ กไม้ที่ทำให้เกิดเสน่ห์ เสริมเสน่ห์ ทำให้มีคนรักและไม่มีใครคิดป อ งร้ า ย

ด อ ก บั ว เชื่อ กันว่าจะช่วยให้เรามีพลังในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆได้อ ย่ า ง เต็มที่ และช่วยให้ประสบความสำเร็จในชีวิตได้

ด อ ก จำปี เป็นด อ กไม้ที่ช่วยหนุนให้ชีวิตก้าวหน้า รุ่งเรือง และมั่นคง

ด อ ก ดาวเรือง เป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงความก้าวหน้า ความเจริญรุ่งเรือง เงินทองไหลมาเทมาอ ย่ า งไม่ข า ดสาย

ด อ ก แก้ว ด อ กไม้ที่แสดงถึงคุณงามความดี ทำให้มีสง่าราศีและมีจิตใจที่บริสุทธิ์แจ่มใส

ด อ ก กล้วยไม้ ความหมายของกล้วยไม้แสดงถึงมิตรภาพที่งดงาม และการประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงาน

ด อ ก รัก ช่วยให้ชีวิตได้พบเจอแต่เรื่องราวดีๆ มีความสุขในชีวิต

ด อ ก บานไม่รู้โรย เป็นด อ กไม้ที่เน้น และแสดงออ กถึงความรักที่มั่นคง หนักแน่น ไม่เปลี่ยนแปลง

ด อ ก พุตต า เป็นด อ กไม้แห่งเกียรติยศ ช่วยเสริมเรื่องหน้าที่การงาน ช่วยให้ได้เลื่อนตำแหน่งหรือมีความมั่นคงในชีวิตการทำงาน

ด อ กจำปา ด อ กไม้เรียกโชค ทำให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในบ้านและครอบครัว

ด อ ก เบญจมาศ ช่วยหนุนเรื่องความรุ่งเรืองและยั่งยืนในชีวิต

ด อ ก ลิลลี่ เป็นด อ กไม้ที่จะช่วยเรียกเรื่องราวดีๆ น่ายินดีให้เกิดขึ้นในชีวิตเรา

ด อ ก เข็ม เป็นด อ กไม้แห่งสติปัญญา แสดงถึงความฉลาดหลักแหลม มีความรู้ มีส ม อ ง ที่แจ่มใส คิดอ่านทุกอ ย่ า งได้อ ย่ า งดีเยี่ยม

ทุกครั้งที่เราใช้ ด อ กไม้ไหวพระ หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เรานำด อ ก ไม้เหล่านี้เก็บออ กมาเพื่อลอยน้ำ พร้อมอธิฐานดังนี้

ข้าแต่พระแม่คงคา บัดนี้ ข้าพเจ้า ได้นำด อ ก ไม้บูชาที่หิ้งพระที่บ้าน ซึ่งเ หี่ ย ว เ ฉ าแล้ว มาทำการจำเ ริ ญที่แม่น้ำแห่งนี้ ขอพระแม่คงคาทรงโปรดอนุญาตให้ลูกได้ทำการจำเ ริ ญพวงมาลัยด อ กไม้เหล่านี้ด้วย เถิด การขอพรต่อพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้น เราควรเลือ กด อ กไม้ให้ตรงกับคำขอพรของเรา และด้วยความเชื่อของเราเองก็จะช่วยให้คำขอพรที่เรากล่าวไป ช่วยให้กล า ยเป็นจริงขึ้นได้

ที่มา  krustory

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ความเชื่อ ดวง
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …